Wersjonowanie ścieżek rozwoju

Utworzone przez Ciebie ścieżki rozwoju mogą po pewnym czasie wymagać aktualizacji. Gdy zdecydujesz się edytować istniejącą ścieżkę, dodasz lub usuniesz z niej kurs, lub jakąś informację, powstanie nowa wersja tej ścieżki. Funkcjonalność ta zapewnia wgląd w edycję ścieżek nauczania, pozwala również na podjęcie decyzji, czy użytkownicy, którzy zrealizowali już starszą wersję, powinni zapoznać się z nowymi informacjami w najnowszej wersji. Jest to przydatne, zwłaszcza gdy w firmie zachodzi zmiana procesów i norm, które wymagają ponownego przeszkolenia pracowników.

W raportach można sprawdzić szczegółowe statystyki dla każdej utworzonej wersji.

Aby utworzyć nową wersję, przejdź do zakładki Materiały -> Ścieżki rozwoju. Następnie najedź kursorem na przycisk akcji po prawej stronie wybranej ścieżki i wybierz Edytuj.

Zostaniesz przeniesiony do okna edycji, które umożliwia modyfikację wybranej ścieżki (działa dokładnie tak samo, jak kreator kursów).

Upewnij się, że wszystkie zmiany zostały wprowadzone i jesteś gotowy do opublikowania nowej wersji ścieżki nauczania.

Pamiętaj o poniższych punktach: 

  • Najnowsza wersja jest wersją domyślną podczas przypisywania ścieżki edukacyjnej do nowych użytkowników. Nie będzie możliwe przypisanie użytkownikom poprzednich wersji.
  • Możesz zdecydować, czy chcesz przypisać nową wersję do użytkowników, którzy już ukończyli poprzednią wersję ścieżki rozwoju, czy chcesz przypisać ją wyłącznie do nowych użytkowników. 
  • Kiedy utworzymy nową wersję ścieżki, użytkownicy, którzy szkolą się, korzystając z jej poprzedniej odsłony, nie zobaczą w swoich przypisanych kursach żadnych zmian. Nadal będą mogli ukończyć przypisaną im wersję ścieżki nauczania. 

Podczas generowania raportu można zobaczyć statystyki dla każdej wersji ścieżki nauczania.

Dowiedz się więcej:

Powered by BetterDocs