Zapisy na kursy

Optymalizacja procesu zgłoszeń użytkowników: poprawa komunikacji i przejrzystości w procesie zapisów na kursy

Przedstawiamy nowe możliwości rejestracji, które ułatwią zarządzanie zapisami użytkowników na kursy. Dzięki naszej nowej funkcji, administratorzy mogą skutecznie kontrolować proces rejestracji. Możesz wybrać między ręczną lub automatyczną akceptacją, aby uprościć ten proces. Odkryj potencjał naszych zaawansowanych funkcji zapisu na kursy i przenieś programy szkoleniowe twojej organizacji na wyższy poziom.

Podczas tworzenia kursu lub ścieżki rozwoju masz pełną swobodę w decydowaniu, w jaki sposób obsługiwane będą prośby użytkowników o dostęp do danego kursu. Masz do wyboru dwie opcje: akceptacja ręczna lub akceptacja automatyczna. Wybierając jedną z dostępnych opcji podczas tworzenia kursu, możesz zdecydować, czy chcesz ręcznie przeglądać i akceptować żądania użytkowników, czy też pozwolić na ich automatyczną akceptację.

To rozwiązanie będzie miało zastosowanie zwłaszcza w przypadku kursów typu „Wydarzenie”, chociaż nie jest ono ograniczone tylko do nich. Kursy tego rodzaju są planowane w konkretnych godzinach  i w niektórych przypadkach mogą mieć limitowaną dostępność dla określonej liczby uczestników. Dzięki temu możliwe jest organizowanie kursów, które są zaplanowane w konkretnych datach i godzinach, co zapewnia skoncentrowane doświadczenie edukacyjne dla wybranej grupy użytkowników.

Aby obsługiwać zgłoszenia użytkowników, musisz upewnić się, że wybrany kurs lub ścieżka rozwoju zostały dodane jako publicznie dostępne. Na poniższym zrzucie ekranu widoczne jest miejsce, w którym można sprawdzić i włączyć tę opcję. Aktywacja funkcji „Pokaż kursy w Bibliotece kursów” pozwala użytkownikom składać prośby o dostęp do kursu, które administratorzy mogą weryfikować i na nie reagować. Dzięki tej funkcji masz możliwość dostosowania procesu rejestracji do swoich preferencji i potrzeb każdego kursu.

Po wybraniu opcji ręcznej akceptacji, użytkownicy wchodzący na stronę podglądu kursu, zobaczą przycisk „Zapisz się”, który pozwoli im wyrazić zainteresowanie dołączeniem do kursu. Po kliknięciu tego przycisku, status ich aplikacji zostanie zmieniony na „Oczekuje na zatwierdzenie”. Oznacza to, że ich wniosek o zapisanie się na kurs został złożony i oczekuje na weryfikację i potwierdzenie przez administratora.

Wszystkie prośby użytkowników są przechowywane w specjalnej zakładce, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. Jako administrator, masz uprawnienia do przeglądania i weryfikacji tych zgłoszeń. Aby rozpocząć proces weryfikacji, wystarczy przejść do zakładki „Prośby” w panelu administracyjnym, która znajduje się w menu po lewej stronie. W zakładce „Zawartość” znajdziesz listę próśb użytkowników o dołączenie do kursów, które oczekują Twojej reakcji.

Sekcja „Prośby” została podzielona na dwie zakładki: „Kursy” i „Ścieżki rozwoju”, co umożliwia sprawną organizację i dostęp do cennych informacji o użytkownikach. W tych zakładkach znajdziesz podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko użytkownika; adres e-mail; jednostkę organizacyjną, do której należy; konkretny kurs, do którego chce się zapisać; datę złożenia wniosku; zaplanowaną datę szkolenia (w przypadku kursów typu „Wydarzenie”) oraz bieżący status zgłoszenia. Obok kolumny „Akcje” masz możliwość akceptowania lub odrzucania tych wniosków. Dodatkowo, po kliknięciu na wybrany kurs lub ścieżkę rozwoju, możesz zobaczyć ich szczegółowe opisy.

Jeśli odrzucisz wniosek użytkownika, pojawi się okienko, w którym będziesz mógł/a podać przyczynę odrzucenia. Ta funkcja umożliwia przekazanie użytkownikowi uzasadnienia negatywnej decyzji, zapewniając przejrzystość i jasność w procesie rejestracji.

Na przedstawionym zrzucie ekranu widoczny jest status oznaczony jako „Zgłoszenie odrzucone”, co oznacza, że prośba o dostęp została odrzucona. Natomiast, w przypadku zaakceptowania prośby, użytkownik automatycznie zostaje zapisany na kurs, a wszystkie istotne informacje są od razu przesyłane na jego skrzynkę mailową, umożliwiając łatwy dostęp do kursu.

Po ustaleniu statusu żądania, nie można go zmienić. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć wybór właściwego statusu dla każdej prośby. Ustalenie poprawnego statusu pomaga utrzymać klarowność i uniknąć potencjalnych nieporozumień lub rozbieżności w procesie zarządzania rejestracją na kursy.

Platforma Samelane zmienia na lepsze proces rejestracji na kursy i zarządzania prośbami użytkowników, zapewniając administratorom wydajność, przejrzystość i odpowiednią kontrolę. Dzięki funkcjom takim jak kursy typu „Wydarzenie”, elastyczne opcje rejestracji i kompleksowe śledzenie żądań, administratorzy mogą łatwo zarządzać zgłoszeniami użytkowników, skutecznie się z nimi komunikować i zapewnić płynne doświadczenie nauki.

Wykorzystaj potencjał zaawansowanych funkcji rejestracji na kursy i przenieś swoje programy szkoleniowe na nowy poziom!

Powered by BetterDocs