Śledzenie czasu nauki

Funkcja śledzenia czasu w Samelane zapewnia wgląd w to, ile czasu kursant aktywnie spędza na nauce. Taka obserwacja pozwala nauczycielom i administratorom sprawdzić ile czasu pracownik spędził na kursie i czy użytkownik aktywnie uczestniczy w zajęciach.

W jakim celu śledzić czas poświęcany na naukę? 

Funkcja śledzenia czasu zapewnia transparentność w temacie ewidencji czasu aktywnej nauki poprzez prowadzenie rejestru godzin spędzonych na realizacji kursu.

W razie potrzeby administrator może sporządzić raport podsumowujący, ile czasu zajęło uczącemu się ukończenie każdego przypisanego kursu. Dodatkowo, na podstawie otrzymanych danych o czasie nauki, administrator może oszacować, ile zajmie uczącemu się przejście przez podobny kurs i będzie mógł odpowiednio zaplanować jego grafik pracy. W taki sposób funkcja śledzenia czasu pomaga w zarządzaniu czasem pracy zespołu i poszczególnych pracowników. 

Aby uzyskać dostęp do raportu zawierającego zapis czasu nauki, należy przejść do Panelu Administracyjnego -> przejść do Raportów -> nastęnie do Zawartości i wybrać odpowiedni kurs. 

Osoby uczące się również mogą śledzić czas jaki spędzają na kursach. Gdy umieszczą kursor myszy nad licznikiem czasu w lewym górnym rogu ekranu, zobaczą dokładne podsumowanie czasu jaki poświęcili na naukę.

Jak to działa? 

Wprowadziliśmy technologię Inactivity Detection, aby upewnić się, że czas jest śledzony prawidłowo. Pozwala nam ona sprawdzić, czy uczący się aktywnie uczestniczy w procesie nauki poprzez śledzenie ruchów myszy, klikania, przewijania i pisania. Dla kursów typu audio i wideo zdecydowaliśmy się nie stosować tych atrybutów, ponieważ oglądanie wideo lub słuchanie audio nie wymaga aktywności użytkownika. 

Po 10 minutach braku fizycznej aktywności śledzenie zatrzymuje się, a kursantowi wyświetlane jest powiadomienie. Wymaga ono dowodu na obecność uczestnika online; w przeciwnym razie, po 5 minutach, zostanie on wylogowany z platformy. 

Należy pamiętać, że śledzenie czasu jest funkcją opcjonalną, z której można zrezygnować w dowolnym momencie.  

Aby zmienić ustawienia, przejdź do Ustawienia -> Ogólne i kliknij na Licznik spędzonego czasu

Powered by BetterDocs