Przypisanie użytkowników do kursu

Platforma Samelane umożliwia przypisanie kursów użytkownikom na kilka sposobów.

Przypisanie użytkowników do kursu przez administratora #

  1. Jako administrator wejdź w zakładkę Kursy, kliknij Akcja, następnie Przypisz użytkowników lub Przypisz departament (w tym przypadku kurs zostanie przypisany do wszystkich użytkowników w obrębie wybranego departamentu).

W formularzu przypisania kursu masz możliwość wprowadzenia danych użytkowników, którym zostanie przypisany kurs lub wybrania właściwego departamentu. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu ukończenia wybranego kursu oraz automatycznego przypisania kursu do nowych członków departamentu.

Przypisanie kursu zatwierdzisz poprzez przycisk Zatwierdź. System wyśle informacje o przypisanym kursie na adresy e-mail użytkowników.

  1. Możesz przypisać jeden lub kilka kursów do wielu użytkowników z poziomu sekcji Użytkownicy. W tym celu zaznacz użytkowników, którzy zostaną przypisani do kursu, i kliknij przycisk Wybrane po prawej stronie ekranu, następnie Przypisz kursy.
  1. W sekcji Departamenty możesz przypisać kursy do wybranych przez siebie departamentów.

Samodzielne przypisanie do kursów #

Jeśli podczas tworzenia kursu wybrałeś opcję wyświetlania kursu w Bibliotece kursów, będzie on dostępny dla użytkowników w Bibliotece kursów po zalogowaniu do platformy.

Po kliknięciu kafelka kursu użytkownik zostanie przekierowany do strony kursu. 

Aby zapisać się na kurs, użytkownik klika przycisk Przypisz. Wówczas kurs zostanie wyświetlony w sekcji Moje kursy w Panelu głównym użytkownika.

Powered by BetterDocs