Widgety umożliwiają personalizację Panelu głównego, dzięki czemu najistotniejsze dane są zawsze widoczne. Dzięki tym małym komponentom interfejsu możesz spersonalizować układ swojej platformy, aby wyświetlać informacje których potrzebujesz. Widgety są dostępne dla każdego Konta Administratora, a ich tworzenie jest całkiem łatwe. Sprawdź poniższe wskazówki, by dowiedzieć się, jak korzystać z widgetów.

Po zalogowaniu się do platformy zobaczysz swój Panel główny. Kliknij przycisk „+ Nowy widżet”, aby otworzyć okno kreatora widżetów.

Do wyboru mamy 3 różne widżety:

Przegląd Kursów #

Ten widżet wyświetla całkowitą liczbę kursów, w tym opublikowane kursy i ich wersje robocze.

Dostępne filtry: Category, Price, Course level, External / Internal, Currency, and Program. 

Przykładowy widżet przeglądu Kursów

Przegląd Jednostek #

W tym przypadku widżet pokazuje łączną liczbę jednostek organizacyjnych, w tym liczbę jednostek zgodnych i niezgodnych z wymogami.

Dostępne filtry: Country, Site, Project Group, Sub Team, Region, Team, and Working Group.

Przykładowy widżet przeglądu Jednostek

Przegląd użytkowników #

Ten widżet pokazuje całkowitą ilość uczestników, biorąc pod uwagę ilość użytkowników spełniających i niespełniających danych wymogów.

Dostępne filtry: User Status, Country, Site, Project Group, Company Name, Region, Team, and Working Group. 

Przykładowy widżet przeglądu Użytkowników

Personalizowane filtry dla widżetów

Jeśli nasze wbudowane filtry nie spełniają Twoich wymagań, możemy dodać inne zgodne z Twoimi potrzebami. Wielu naszych klientów ma bardzo specyficzne wymogi wynikające z charakteru ich branży. 

Oto przykład niestandardowego widżetu, który stworzyliśmy dla jednego z klientów. Pokazuje rozliczany czas z podziałem na obowiązkowe szkolenia:

Skontaktuj się z nami, aby omówić potrzeby specyficzne dla Twojej branży. Nasz doświadczony zespół pomoże Ci w opracowaniu odpowiedniego rozwiązania.

Zmień układ widżetów

Aby zmienić układ widżetów w panelu, po prostu przeciągnij je i upuść tam, gdzie chcesz, aby się znajdowały. Ta funkcja może okazać się bardzo wygodna, jeśli Twój pulpit nawigacyjny jest wypełniony widżetami; a chcesz mieć na widoku te, które są dla ciebie najważniejsze.

Powered by BetterDocs