Ten raport może być przydatny, gdy chcemy określić umiejętności studentów. Dzięki temu narzędziu instruktorzy mogą regularnie weryfikować postępy w nauce swoich uczniów, pozwala ono również szybciej dostrzec jakiekolwiek problemy pojawiające się w trakcie trwania kursu.

Założeniem formularzy było umożliwienie instruktorom oceny zakresu wiedzy i umiejętności studentów. Dodatkowo formularze dają możliwość porównania ocen od kilku instruktorów dla pojedynczego użytkownika dzięki opcjom raportów. Pozwala to nie tylko na szczegółowy wgląd w oceny, ale również na śledzenie postępów w jednym lub wielu zakresach szkolenia.

Aby otworzyć panel formularzy, przejdź do panelu administratora, a następnie przejdź do dedykowanej zakładki:

Osoby szkolące mogą tworzyć formularze oceniające w swoim panelu. Dzięki temu są w stanie zaproponować zakres umiejętności i oceny, jakie powinny być brane pod uwagę. 

Pierwszym krokiem jest nazwanie i wybór umiejętności, jakie mają być oceniane w trakcie wypełniania formularza, a także tytuł, jakim będzie się wyróżniał w systemie. Istnieje również możliwość wybrania opcji „nie dotyczy”, która nie będzie liczyła się do średniej. Sprawdza się to dobrze zwłaszcza w przypadku kompleksowych formularzy dla całych firm, lub kiedy nie chcemy, aby np. nasz zespół wsparcia był oceniany na bazie sprzedanych produktów. 

Następnie można dodać umiejętności i pogrupować je w odpowiednie sekcje. W następstwie pojawi się formularz dodawania ocen i ich opisów, aby jednocześnie oceniający i oceniany wiedzieli, czemu wystawiona została taka, a nie inna ocena. Pamiętaj, aby zapisywać formularz po każdej zmianie, jaka została wprowadzona. 

Po ukończeniu pracy pojawi się opcja, aby formularz zapisać, jako wersję właściwą lub szkic. Można też podejrzeć całość, aby sprawdzić, jak wygląda uzupełniony i gotowy formularz

Po zapisaniu admin może uzupełnić formularz i przypisać go bezpośrednio do ocenianej osoby. Może wówczas wybrać obszary, które chce ocenić, a także oceny, które chce nadać użytkownikowi, może też zostawić komentarz jeśli jest taka potrzeba.

Po przypisaniu formularza użytkownik może sprawdzić go na swojej stronie portalu, w zakładce „moje formularze”. Zobaczy tam wszystkie oceny i komentarze dodane przez instruktora, a również: datę oceny, swoje wyniki, tytuł formularza, który został użyty do oceny, oraz dane osoby wystawiającej. 

Powered by BetterDocs