Lista zmian ścieżek rozwoju

Zarządzanie kursami dodawanymi do oferowanego przez nas systemu jest bardzo proste. Możesz nie tylko dodać podział na kategorie zawierające konkretne rodzaje kursów, ale również wybrać dowolną ilość kursów i pogrupować je w dłuższe sekwencje zwane ścieżkami rozwoju. Często więcej niż jeden trener przyczynia się do tworzenia takiej ścieżki przez wprowadzanie poprawek, optymalizację lekcji czy odświeżanie zawartych w niej informacji. W takich przypadkach trudno jest śledzić zmiany, które zostały wprowadzone

Samelane na bieżąco gromadzi dane dotyczące wszystkich zmian wprowadzanych do ścieżki rozwoju. Dzięki liście zmian możesz przejrzeć wszystkie wprowadzone do ścieżki poprawkii w razie potrzeby przypisać najnowszą wersję do użytkowników, którzy ukończyli starszą wersję, aby odświeżyć ich wiedzę.

Ta funkcja LMS, wspierana przez raporty, umożliwia aktualizację treści w ścieżkach rozwoju, zachowując poprawność danych w raportach.

W ten sposób możemy łatwo zarządzać aktualizacją wiedzy pracowników, co pozytywnie wpłynie na wdrożenie i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Pamiętaj, że tworzenie specyficznych ścieżek dla konkretnych stanowisk zdecydowanie optymalizuje proces uczenia.

Jak uzyskać dostęp do Listy Zmian:

Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą sprawdzić listę zmian ścieżek rozwoju.
Aby to zrobić, przejdź do Panelu administratora > Materiały > Ścieżki rozwoju.

Listę wszystkich ścieżek rozwoju i historię ich zmian można wyświetlić w kolumnie Wersja. Zielone znaczniki informują o ilości aktualizacji:

Aby wyświetlić pełną listę zmian, po prostu najedź kursorem na przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Pokaż listę zmian.

Otworzy się nowy widok. Powinien wyglądać jak ten poniżej:

W tym miejscu zobaczysz listę wszystkich aktualizacji wprowadzonych do tej pory w wybranej ścieżce rozwoju. Aby sprawdzić pełną listę aktualizacji, kliknij strzałkę po prawej stronie obok wersji, którą chcesz wyświetlić.

W sekcji Raporty możesz zobaczyć statystyki dla każdej wersji kursu lub ścieżki nauczania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tym artykułem.

Powered by BetterDocs