Raporty Ścieżek Rozwoju

Raporty dostarczają kluczowe informacje, które można wykorzystać podczas zarządzania procesem uczenia się współpracowników. Umożliwiają przeglądanie najważniejszych statystyk i danych każdej istniejącej wersji Ścieżki Rozwoju.

Aby znaleźć raporty dotyczące Ścieżek Rozwoju, przejdź do opcji Raporty -> Materiały -> Ścieżki Rozwoju.

Następnie możesz wybrać Ścieżkę Rozwoju i jej konkretną wersję. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. Wersjonowania Ścieżek Rozwoju, kliknij tutaj.

Raporty dostarczają konkretnych informacji na temat Ścieżek Rozwoju, takich jak : 

  • Listy przypisanych użytkowników
  • Aktualne postępy i wyniki kursantów
  • Terminy przypisane do zadań, proces uczenia się, ukończenie kursu
  • Etap realizacji zadania: Postęp, Do zrobienia, W trakcie, Ukończone, Nieukończone, Po terminie

Klikając Eksportuj możesz pobrać wersję dokumentu raportu.

Ponadto masz dostęp do konkretnych raportów:

  • Raporty Kursów dotyczące Ścieżki Rozwoju zapewniają wizualizację wskaźników ukończenia kursów w ramach Ścieżki Rozwoju.
  • Raporty pojedynczego kursu Ścieżki Rozwoju umożliwiają sprawdzenie statystyk współczynnika ukończeń kursu oraz listy użytkowników przypisanych do danego kursu na Ścieżce Rozwoju.
  • Raport Użytkowników Ścieżki Rozwoju zawiera listę uczestników przypisanych do wybranej Ścieżki Rozwoju, wraz z ich postępami i czasem spędzonym na nauce.
  • Raport pojedynczego uczestnika Ścieżki Rozwoju pozwala zobaczyć postęp dla każdego kursu zawartego w wybranej Ścieżce Rozwoju, przypisanej do konkretnego uczestnika.

Informacje tego typu mogą być wykorzystane do bardziej świadomego zarządzania procesem uczenia się, co prowadzi do zwiększenia efektywności każdej nowej Ścieżki Rozwoju. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Ścieżkach Rozwoju, kliknij tutaj.

Powered by BetterDocs