Jaka będzie przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników w roku 2024? Wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z mieszanką innowacyjności w technologiach i nowinkach w zakresie metodologii. Wszystko po to, aby przedefiniować szkolenia firmowe i indywidualne doświadczenia edukacyjne. 

Rok 2024 w branży szkoleń i edukacji upłynie pod znakiem hybrydowych modeli uczenia się oraz integracji z technologiami wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). Przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników zostanie także wzbogacona o większy udział grywalizacji, a także mikrolearning. 

Sam zakres edukacji i rozwoju będzie się dalej poszerzał, tym razem jednak w kierunku bardziej angażujących i spersonalizowanych metod oraz materiałów. Pracownicy bowiem już dziś uczą się wykorzystując różne media i platformy, w tym podcasty, wpisy na blogach, filmy na YouTube i platformy społecznościowe. W 2024 roku programy szkoleniowe mają być bardziej angażujące i skuteczne dzięki integracji różnych narzędzi edukacyjnych.

Przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników: hybrydowy model uczenia się

W 2024 r. firmy będą stosować zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane modele szkoleń. Efektem będzie większy udział podejścia hybrydowego.  Scentralizowane szkolenia, zwykle nadzorowane przez dział HR, mają posłużyć standaryzacji szkoleń przeznaczonych dla ogółu pracowników firmy. Ma to na celu:

 • większe oszczędności,
 • lepszą przejrzystość,
 • wzrost efektywności szkoleń.

Szkolenia scentralizowane mają też zapewnić lepsze współgranie z celami organizacji, jej kulturą organizacyjną oraz przepisami prawa.

W przypadku szkoleń zdecentralizowanych analitycy przewidują ich większy udział w przypadku edukacji pracowników poszczególnych działów. Chodzi o dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb, co ma na celu zwiększenie zaangażowania uczestników i stymulowanie innowacyjnego myślenia wśród zespołów.

Branża oczekuje, że stosowanie zarówno jednego, jak i drugiego modelu zwiększy tempo uczenia się. Ponadto hybrydowe uczenie się ma zaspokajać zarówno szczegółowe wymagania całej organizacji, jak i potrzeby poszczególnych działów.

Przyszłość szkolenia zawodowego: VR i AR

Rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR) to kluczowe trendy edukacyjne w 2024 r. Dzięki supernowoczesnym materiałom edukacyjnym zmieniają oblicze kształcenia zawodowego. Technologie te tworzą kontrolowane środowiska, które odzwierciedlają rzeczywiste scenariusze, umożliwiając specjalistom zdobycie praktycznych umiejętności przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń w świecie rzeczywistym. Takie podejście skutecznie wypełnia lukę pomiędzy teorią a praktyką.

Przyszłość nauki i rozwoju będzie opierać się między innymi na immersyjnych doświadczeniach.
Przyszłość nauki i rozwoju będzie opierać się między innymi na immersyjnych doświadczeniach.

Powszechne przyjęcie programów AR i VR, czy też szerzej XR (Extended Reality), oznacza przejście w kierunku bardziej angażujących i praktycznych metod uczenia się. Oczekuje się, że rola XR w rozwoju zawodowym będzie jeszcze bardziej rosnąć w miarę postępów, co podkreśli przejście od nowatorskiego pomysłu do konwencjonalnego narzędzia szkoleniowego w krajobrazie uczenia się i rozwoju w roku 2024.

Co więcej, do 2030 r. AR i VR mają stanowić integralną część 2,32 mln miejsc pracy w USA (źródło). Czy technologie te staną się niezbędne w kształceniu zawodowym? Czas pokaże, lecz już teraz te innowacyjne rozwiązania znacząco podnoszą wydajność pracy i kwalifikacje pracowników, zwłaszcza sektora przemysłowego.

Nauczanie adaptacyjne

Nauczanie adaptacyjne to metoda edukacyjna, która dostosowuje treści do preferencji i wyników każdego uczestnika indywidualnie. Jest to kolejny gorący trend 2024 w branży szkoleń. Jej dalekosiężnym celem jest likwidacja luki cyfrowej i zapewnienie równego dostępu do technologii i edukacji. 

Ogromną rolę w nauczaniu adaptacyjnym odgrywa sztuczna inteligencja, w tym zaawansowane programy, algorytmy i rozbudowane platformy e-learningowe. Sztuczną inteligencję wykorzystują np. systemy do zarządzania nauczaniem, czyli LMS, i z jej pomocą tworzą inteligentne systemy powtórek, informacje zwrotne i rekomendacje treści (ścieżek).

Nauczanie adaptacyjne – gorący trend 2024

O tym, że nauczanie adaptacyjne jest gorącym trendem 2024 niech zaświadczą liczby. Przykładowo, w 2022 wielkość globalnego rynku oprogramowania do adaptacyjnego uczenia się wyceniono na 672,47 mln USD. Do tego oczekuje się, że do 2028 r. osiągnie 1827,44 mln USD (źródło).

Wśród trendów kształtujących przyszłość uczenia się i rozwoju szczególną rolę będzie odgrywać nauczanie adaptacyjne, wzmacniające personalizację doświadczeń edukacyjnych.
Wśród trendów kształtujących przyszłość uczenia się i rozwoju szczególną rolę będzie odgrywać nauczanie adaptacyjne, wzmacniające personalizację doświadczeń edukacyjnych.

Poza zapewnianiem większego dostępu do edukacji, nauczanie adaptacyjne będzie również powszechniej wykorzystywane przez trenerów i nauczycieli do systemów oceniania. Dzięki temu oceny będą mogły dostosowywać się i udoskonalać. Systemy adaptacyjne mogą również analizować ogromne ilości danych uczniów. To zaś pozwala:

 • zidentyfikować słabe strony,
 • opracować spersonalizowaną informację zwrotną,
 • przygotować rekomendacje dla poszczególnych uczniów. 

Takie spersonalizowane podejście w niedalekiej przyszłości wpłynie na poprawę jakości nauki i umożliwi uczniom rozwój we własnym tempie.

Automatyczne ocenianie

Systemu automatycznego oceniania pracowników to kolejny kluczowy trend wpływający na przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników w 2024 r. Napędza je sztuczna inteligencja, która służy transformacji procesu oceny. Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego i rozpoznawanie wzorców, systemy automatycznego oceniania mogą ulepszyć zarówno nauczanie, jak i uczenie się. Oczekuje się, że w najbliższych latach zyskają szersze zastosowanie, zapewniając lepszą wydajność, spójność, szybkość i skalowalność. Dzięki temu będą w stanie ulepszyć tradycyjne, podatne na stronniczość metody ręcznego oceniania.

Zautomatyzowane systemy oceniania – korzyści dla branży szkoleń

 • Są szczególnie skuteczne w dużych organizacjach, gdzie skracają czas oceniania i umożliwiając trenerom skupienie się w większym stopniu na opracowywaniu programów nauczania i kontaktach z osobami szkolonymi. 
 • Oferują również spójne i bezstronne oceny, przeciwdziałając ludzkim błędom wynikającym ze zmęczenia lub uprzedzeń. W ten sposób wywierają pozytywny wpływ na przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników.
 • Szybkość ocen opartych na sztucznej inteligencji zapewnia szybką informację zwrotną, niezbędną w obliczu szybko zmieniających się trendów w uczeniu się w 2024 r., umożliwiając szybki wgląd w wyniki i pomagając instytucjom w usprawnianiu procesów.
 • Ich skalowalność sprawia, że nadają się do różnych scenariuszy rozwoju edukacyjnego i zawodowego oraz można je dostosować do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. 

Mając na uwadze powyższe korzyści, oczekuje się, że automatyczne ocenianie stanie się istotnym elementem strategii uczenia się na rok 2024, zapewniając bardziej wydajne, sprawiedliwe i responsywne podejście do oceniania edukacyjnego.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Mikrolearning

Już rok temu mikrolearning pojawił się jako istotny pinkt kształtujący przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników . Nie inaczej będzie w 2024, w którym to nowatorskie podejście do tradycyjnych metod uczenia się będzie jednym z najważniejszych trendów.

Aby osiągnąć określony efekt uczenia się, mikrolearning koncentruje się na dostarczaniu treści w krótkich, łatwo przyswajalnych częściach. Wykorzystuje infografiki, quizy, powiadomienia w mediach społecznościowych, kanały RSS, fiszki, krótkie gry, mikroblogi, filmy, studia przypadków oraz odpowiedzi audio lub wideo. Szkoleni pracownicy mogą dzięki temu łączyć duże tematy w mniejsze moduły, co zwiększa elastyczność i personalizację procesu edukacyjnego.

Przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników w 2024 – Zalety microlearningu

 • Skupienie na uczniu

Microlearning umożliwia uczniom kierowanie nauką poprzez wybieranie treści, które ich interesują. Zwiększa to osiągnięcia i motywację, zapewniając widoczny postęp i szybsze nagrody.

 • Zgodność z krótkim czasem uwagi

Microlearning wymaga 8-10 minut na moduł i jest przeznaczony dla osób prowadzących intensywny tryb życia, idealny w dzisiejszym dynamicznym świecie.

 • Różnorodność treści

Microlearning oferuje różnorodne formaty, takie jak filmy, podcasty, quizy i gry, dzięki czemu nauka jest bardziej wciągająca niż tradycyjne metody.

 • Mobilność i dostępność

Idealne do nauki w drodze, moduły microlearningu są dostępne na urządzeniach mobilnych, a technologia umożliwia szybkie aktualizacje.

 • Tworzenie treści przez uczniów

Zachęcenie uczniów do tworzenia treści, co usprawnia naukę za pośrednictwem mediów społecznościowych i blogów oraz promując aktywne zaangażowanie pracowników.

 • Pojedynczy cel na moduł

Koncentrując się na jednym celu w każdym module, mikrolearning zapewnia wszechstronne zrozumienie przed kontynuowaniem.

Upskilling i reskilling (przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji)

W 2024 roku podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie kwalifikacji (czyli reskilling i upskilling) staną się przewodnimi trendami w kształtowaniu przyszłości uczenia się i rozwoju. Motorem napędowym jest tu oczywiście dynamika rynku pracy wymuszająca konieczność dostosowania się do zmian poprzez nabywanie m.in. kompetencji przyszłości. Pracownik, który chce pozostać atrakcyjny dla pracodawcy, musi zainwestować w swoje umiejętności, a firmy chcące pozostać konkurencyjne, muszę inwestować w szkolenia pracowników. W 2024 roku firmy powinny więc priorytetowo traktować podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z automatyzacją i cyfryzacją. 

Czym jest reskilling i upskilling?

Reskilling polega na zdobywaniu przez pracownika nowych kwalifikacji. Jego celem może być awans czy zmiana stanowiska w ramach organizacji. Upskilling z kolei ma za zadanie poszerzyć wiedzę pracownika w kontekście jego obecnego stanowiska. Odbywa się poprzez kursy i szkolenia poszerzające kompetencje. Umożliwia to pracownikowi podjęcie bardziej wymagających obowiązków lub osiągnięcie awansu pionowego. Pomaga także wypełnić lukę w umiejętnościach (tzw. skill gap) i wpływa na szeroko ujętą przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników

Reskilling i upskilling –  trendy 2024

 • Informacja zwrotna 360 stopni

Obejmuje zbieranie informacji zwrotnych od współpracowników, klientów lub partnerów biznesowych w celu zidentyfikowania luk w umiejętnościach, uwzględniając różne perspektywy.

 • Nauka w domu

Krótkie, wewnętrzne szkolenia, podczas których pracownicy dzielą się wiedzą zdobytą z zewnątrz. Sprzyja to przepływowi wiedzy i zachęcają do ciągłego uczenia się.

 • Cyfrowa Biblioteka Wiedzy Biznesowej

Utworzenie opartego na chmurze repozytorium zasobów edukacyjnych zapewni wszystkim pracownikom dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych, zwiększając wygodę i efektywność.

 • E-learning

Wykorzystanie edukacji cyfrowej w różnych formatach, w tym mikrolearningu, pozwala pracownikom szybko i skutecznie zdobywać praktyczną wiedzę bez długich wykładów i prezentacji.

Przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników 2024 – podsumowanie

Krajobraz branży szkoleń firmowych w roku 2024 będzie nastawiony na bardziej angażujące, spersonalizowane i ulepszone technologicznie doświadczenia edukacyjne. Wszystko po to, aby przygotować osoby szkolone na przyszłość napędzaną technologią. Na przyszłość kształcenia i rozwoju pracowników w 2024 roku składają się: 

 • Hybrydowy model uczenia się – uczenie się organizacyjne może być zorganizowane i elastyczne dzięki scentralizowanym i zdecentralizowanym szkoleniom oraz różnym zasobom cyfrowym.
 • Szkolenia VR i AR – rzeczywistość rozszerzona i wirtualna zmieniają kształt profesjonalnego uczenia się dzięki wciągającym, interaktywnym doświadczeniom, stając się niezbędnymi w edukacji dorosłych.
 • Grywalizacja – integrowanie elementów gier w edukacji zwiększa zaangażowanie, wydajność i zapamiętywanie.
 • Nauczanie adaptacyjne – uczenie się adaptacyjne oparte na sztucznej inteligencji personalizuje treści edukacyjne, odzwierciedlając ich rosnące znaczenie na rynku.
 • Zautomatyzowane ocenianie – oceny oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizują ocenę dzięki swojej wydajności, zapewniając szybką i bezstronną informację zwrotną.
 • Mikrolearning – krótkie, ukierunkowane dostarczanie treści jest zgodne z nowoczesnymi możliwościami skupienia uwagi i stylem życia, oferując różnorodne i elastyczne formaty nauki.
 • Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji – praktyki te są niezbędne, aby dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się rynkowi pracy oraz aby osoby i organizacje mogły dostosować się do transformacji cyfrowej.