Przetestuj platformę Zarezerwuj demo

Immersive learning, czyli jak wykorzystać VR i AR w obszarze nauki i rozwoju

28 grudnia 2021
Immersive learning

Skuteczna realizacja strategii L&D przez organizacje z każdym rokiem staje się coraz trudniejszym zadaniem. Pokolenie milenialsów, którzy już wkrótce będą dominować na rynku pracy, cechuje się bowiem odmiennymi potrzebami szkoleniowymi. Oczekuje też wykorzystywania nowych metod nauczania i możliwości, jakie oferuje dziś technologia. Immersive learning to odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowników. Niezwykle efektywna metoda nauczania, która może skutecznie wspierać rozwój kompetencji w organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak doświadczenie immersive learning wpływa na realizację strategii szkoleniowej?
  2. Jak technologie VR i AR mogą wspierać rozwój kompetencji w organizacji?
  3. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą immersive learning?

Czym jest immersive learning?

Zgodnie z definicją firmy Gartner immersive learning environment (ILE) to doświadczenie edukacyjne, tworzone dzięki wykorzystaniu różnych technik i narzędzi, które pozwalają w wirtualnej przestrzeni symulować realne scenariusze i środowiska, w których użytkownik ma możliwość zdobywania wiedzy i podejmować interakcje z innymi.

Mówiąc prościej jest to metoda nauczania, która zakłada zanurzenie uczestnika w wirtualnym świecie, który stworzony został specjalnie na potrzeby realizacji konkretnego celu edukacyjnego. Co warto zaznaczyć, jest to sztuczne i całkowicie bezpieczne środowisko, które pozwala uczniom uczyć się poprzez doświadczanie. Popełniać błędy bez jakiegokolwiek ryzyka i wyciągać na ich podstawie wnioski na przyszłość.

W jaki sposób tworzy się taki wirtualny świat? Stworzenie całkowicie wirtualnego środowiska lub obiektów, które będą naśladować te ze świata rzeczywistego, możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii:

Rzeczywistość wirtualna (VR, ang. Virtual Reality) – zakłada zanurzenie użytkownika w całkowicie wirtualnym świecie, w którym będzie miał on możliwość przemieszczania się, a także interakcji z wirtualnymi obiektami i postaciami. Przeniesienie się do takiego świat wymaga założenia specjalnych okularów.

Rzeczywistość rozszerzona (AR, ang. Augmented Reality) – zakłada umieszczenie wirtualnych obiektów w otaczającej użytkownika rzeczywistości. Sztucznie stworzona, dodatkowa warstwa, nałożona na świat rzeczywisty, widoczna jest przy wykorzystaniu specjalnych okularów lub urządzeń mobilnych.

Rzeczywistość mieszana (MR ang. Mixed Reality) – zakłada współistnienie obiektów fizycznych i cyfrowych, z którymi użytkownik może podejmować interakcję w czasie rzeczywistym. Polega na łącznym wykorzystaniu elementów VR i AR.

Video 360º – zakłada wykorzystanie tzw. wideo ze sferycznym widokiem. Pozwala przenieść użytkownika do konkretnego miejsca lub pomieszczenia, w którym osobista wizyta mogłaby być niebezpieczna, zbyt kosztowna lub po prostu w danym momencie niemożliwa.

I choć immersive learning może wydawać się nieco futurystyczną metodą nauczania, już dziś znajduje szerokie zastosowanie przy realizacji strategii L&D w wielu organizacjach. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona stosowane są coraz powszechniej przy realizacji szkoleń wdrożeniowych, stanowiskowych czy BHP. Pozwalają nowym pracownikom odbyć wirtualny spacer po siedzibie firmy, „spotkać się” z kierownictwem organizacji, prześledzić cały proces produkcyjny, a nawet w całkowicie bezpiecznych warunkach poeksperymentować w firmowym laboratorium.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Dlaczego immersive learning działa?

Immersive learning i interaktywne treści niewątpliwie bardzo korzystnie przekładają się na poziom zaangażowania uczestników szkolenia. Oferują im niepowtarzalne doświadczenia edukacyjne, możliwość zanurzenia się w wirtualnym świecie czy wręcz przeniesienie się do świata znanego dotychczas z gier komputerowych. W efekcie pozwalają niezwykle skutecznie podnosić kompetencje pracowników i motywują do dalszego pogłębiania wiedzy.

Atrakcyjna oferta szkoleniowa i szerokie możliwości w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji to jedne z najbardziej istotnych czynników z punktu widzenia utrzymania talentów w strukturach organizacji. Poprawa wskaźnika retencji pracowników to perspektywy organizacji wymierne oszczędności.

Dzięki nowoczesnym technologiom można stworzyć pracownikom całkowicie bezpieczne środowisko szkoleniowe i jednocześnie monitorować ich zachowania – skłonność do ryzyka, reakcję na stresujące sytuacje itp. Niewątpliwą zaletą jest również to, że popełniane przez pracowników błędy w wirtualnym świecie nie będą miały negatywnego przełożenia na reputację firmy.

Zastosowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i stworzenie przy ich pomocy odpowiednich materiałów edukacyjnych to również szansa na niemałe oszczędności. Mowa nie tylko o wspomnianej już retencji pracowników i uwolnieniu czasu firmowych ekspertów, którzy na ogół odpowiadają za szkolenia, ale też szybszym i sprawniejszym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zatrzymanie produkcji nawet na krótki czas skutkuje na ogół ogromnymi kosztami dla organizacji. Dzięki rzetelnie przygotowanym szkoleniom, wiele prostych usterek pracownicy będą w stanie usunąć bez konieczności wzywania i oczekiwania na fachowców. Realizację takiego scenariusza wspiera również tzw. zdalne wsparcie, czyli wykorzystanie technologii AR do przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym fachowcowi, który zdalnie dokona oględzin i podpowie, jakie działania należy podjąć, by usunąć usterkę.

Zalety z wykorzystywania immersive learning

Wykreowanie wirtualnej rzeczywistości, w której następnie zanurzą się pracownicy, by zdobyć określone kompetencje, jest niewątpliwie kosztowne, jednak w wielu przypadkach stosunkowo szybko się zwraca. Doskonale widać to na przykładzie dużych organizacji, w których rekrutacja ma charakter permanentny, a niezbędne szkolenia są kosztowne, czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu szkoleniowców. W takich przypadkach immersive learning stanowi skalowalne rozwiązanie, a stopa zwrotu z takiej inwestycji jest tym wyższa, im większa liczba pracowników zostanie przeszkolona przy pomocy raz stworzonego szkolenia.

Niewątpliwą zaletą immersive learning jest również wysoka efektywność takich szkoleń, a nierzadko również krótszy czas niezbędny do zdobycia konkretnych kompetencji w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Powodem takiego stanu rzeczy jest możliwość łączenia nauki z praktyką, a dokładniej rzecz ujmując możliwość podjęcia interakcji z wirtualnymi obiektami, które symulują doświadczenia z rzeczywistego środowiska pracy. Uczniowie szkolenia mogą w dowolny sposób nim sterować i powtarzać konkretny scenariusz dowolną ilość razy, by pozbyć się w ten sposób strachu przed popełnieniem błędu, a także zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i natychmiast otrzymać informację zwrotną.

O tym jak istotna jest wiedza, zdobywana w sposób praktyczny, już dawno wyjaśnili autorzy modelu 70:20:10 – McCall, Lombardo i Eichinger. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalili, że 70% wiedzy pochodzi z doświadczeń związanych z pracą, 20% z interakcji z innymi, a zaledwie 10% z formalnej edukacji i szkoleń. Immersive learning to nauka empiryczna, co oznacza, że należy ją umiejscowić w pierwszej kategorii, a nie w ostatniej, w której mieszczą się tradycyjne szkolenia.

Jak przejść od tradycyjnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych do immersive learning? Konieczne będzie niewątpliwie dokładne przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych, a także stworzenie odpowiedniej infrastruktury systemowej. Nowoczesny system do nauki zdalnej (LMS) powinien umożliwiać obsługę i tworzenie szkoleń VR i AR. Jeśli Twój system zarządzania nauczaniem nie posiada takich funkcjonalności, zapoznaj się z możliwościami, jakie oferuje Samelane.

Źródła:

  1. Gartner

Chcesz poznać szczegóły?

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać co miesiąc dawkę wiadomości, wskazówek i inspiracji dotyczących rozwoju i nauczania.
Zapisz się teraz
close
Close
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapisz się do naszego newslettera, a co miesiąc otrzymasz świeżą dawkę inspiracji, artykułów blogowych, informacji branżowych oraz dotyczących nowych funkcjonalności Samelane.
Close
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!
Co miesiąc będziemy wysyłać Ci garść przydatnych informacji na temat Samelane oraz ciekawe artykuły branżowe. Sprawdzaj swoją skrzynkę regularnie!