Skuteczna realizacja strategii L&D przez organizacje z każdym rokiem staje się coraz trudniejszym zadaniem. Pokolenie milenialsów, którzy już wkrótce będą dominować na rynku pracy, cechuje się bowiem odmiennymi potrzebami szkoleniowymi. Oczekuje też wykorzystywania nowych metod nauczania i możliwości, jakie oferuje dziś technologia. Immersive learning to odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowników. Niezwykle efektywna metoda nauczania, która może skutecznie wspierać rozwój kompetencji w organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak doświadczenie immersive learning wpływa na realizację strategii szkoleniowej?
  2. Jak technologie VR i AR mogą wspierać rozwój kompetencji w organizacji?
  3. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą immersive learning?

Czym jest immersive learning?

Zgodnie z definicją firmy Gartner immersive learning environment (ILE) to doświadczenie edukacyjne, tworzone dzięki wykorzystaniu różnych technik i narzędzi, które pozwalają w wirtualnej przestrzeni symulować realne scenariusze i środowiska, w których użytkownik ma możliwość zdobywania wiedzy i podejmować interakcje z innymi.

Mówiąc prościej jest to metoda nauczania, która zakłada zanurzenie uczestnika w wirtualnym świecie, który stworzony został specjalnie na potrzeby realizacji konkretnego celu edukacyjnego. Co warto zaznaczyć, jest to sztuczne i całkowicie bezpieczne środowisko, które pozwala uczniom uczyć się poprzez doświadczanie. Popełniać błędy bez jakiegokolwiek ryzyka i wyciągać na ich podstawie wnioski na przyszłość.

W jaki sposób tworzy się taki wirtualny świat? Stworzenie całkowicie wirtualnego środowiska lub obiektów, które będą naśladować te ze świata rzeczywistego, możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii:

Rzeczywistość wirtualna (VR, ang. Virtual Reality) – zakłada zanurzenie użytkownika w całkowicie wirtualnym świecie, w którym będzie miał on możliwość przemieszczania się, a także interakcji z wirtualnymi obiektami i postaciami. Przeniesienie się do takiego świat wymaga założenia specjalnych okularów.

Rzeczywistość rozszerzona (AR, ang. Augmented Reality) – zakłada umieszczenie wirtualnych obiektów w otaczającej użytkownika rzeczywistości. Sztucznie stworzona, dodatkowa warstwa, nałożona na świat rzeczywisty, widoczna jest przy wykorzystaniu specjalnych okularów lub urządzeń mobilnych.

Rzeczywistość mieszana (MR ang. Mixed Reality) – zakłada współistnienie obiektów fizycznych i cyfrowych, z którymi użytkownik może podejmować interakcję w czasie rzeczywistym. Polega na łącznym wykorzystaniu elementów VR i AR.

Video 360º – zakłada wykorzystanie tzw. wideo ze sferycznym widokiem. Pozwala przenieść użytkownika do konkretnego miejsca lub pomieszczenia, w którym osobista wizyta mogłaby być niebezpieczna, zbyt kosztowna lub po prostu w danym momencie niemożliwa.

I choć immersive learning może wydawać się nieco futurystyczną metodą nauczania, już dziś znajduje szerokie zastosowanie przy realizacji strategii L&D w wielu organizacjach. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona stosowane są coraz powszechniej przy realizacji szkoleń wdrożeniowych, stanowiskowych czy BHP. Pozwalają nowym pracownikom odbyć wirtualny spacer po siedzibie firmy, „spotkać się” z kierownictwem organizacji, prześledzić cały proces produkcyjny, a nawet w całkowicie bezpiecznych warunkach poeksperymentować w firmowym laboratorium.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Dlaczego immersive learning działa?

Immersive learning i interaktywne treści niewątpliwie bardzo korzystnie przekładają się na poziom zaangażowania uczestników szkolenia. Oferują im niepowtarzalne doświadczenia edukacyjne, możliwość zanurzenia się w wirtualnym świecie czy wręcz przeniesienie się do świata znanego dotychczas z gier komputerowych. W efekcie pozwalają niezwykle skutecznie podnosić kompetencje pracowników i motywują do dalszego pogłębiania wiedzy.

Atrakcyjna oferta szkoleniowa i szerokie możliwości w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji to jedne z najbardziej istotnych czynników z punktu widzenia utrzymania talentów w strukturach organizacji. Poprawa wskaźnika retencji pracowników to perspektywy organizacji wymierne oszczędności.

Dzięki nowoczesnym technologiom można stworzyć pracownikom całkowicie bezpieczne środowisko szkoleniowe i jednocześnie monitorować ich zachowania – skłonność do ryzyka, reakcję na stresujące sytuacje itp. Niewątpliwą zaletą jest również to, że popełniane przez pracowników błędy w wirtualnym świecie nie będą miały negatywnego przełożenia na reputację firmy.

Zastosowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i stworzenie przy ich pomocy odpowiednich materiałów edukacyjnych to również szansa na niemałe oszczędności. Mowa nie tylko o wspomnianej już retencji pracowników i uwolnieniu czasu firmowych ekspertów, którzy na ogół odpowiadają za szkolenia, ale też szybszym i sprawniejszym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zatrzymanie produkcji nawet na krótki czas skutkuje na ogół ogromnymi kosztami dla organizacji. Dzięki rzetelnie przygotowanym szkoleniom, wiele prostych usterek pracownicy będą w stanie usunąć bez konieczności wzywania i oczekiwania na fachowców. Realizację takiego scenariusza wspiera również tzw. zdalne wsparcie, czyli wykorzystanie technologii AR do przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym fachowcowi, który zdalnie dokona oględzin i podpowie, jakie działania należy podjąć, by usunąć usterkę.

Zalety z wykorzystywania immersive learning

Wykreowanie wirtualnej rzeczywistości, w której następnie zanurzą się pracownicy, by zdobyć określone kompetencje, jest niewątpliwie kosztowne, jednak w wielu przypadkach stosunkowo szybko się zwraca. Doskonale widać to na przykładzie dużych organizacji, w których rekrutacja ma charakter permanentny, a niezbędne szkolenia są kosztowne, czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu szkoleniowców. W takich przypadkach immersive learning stanowi skalowalne rozwiązanie, a stopa zwrotu z takiej inwestycji jest tym wyższa, im większa liczba pracowników zostanie przeszkolona przy pomocy raz stworzonego szkolenia.

Niewątpliwą zaletą immersive learning jest również wysoka efektywność takich szkoleń, a nierzadko również krótszy czas niezbędny do zdobycia konkretnych kompetencji w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Powodem takiego stanu rzeczy jest możliwość łączenia nauki z praktyką, a dokładniej rzecz ujmując możliwość podjęcia interakcji z wirtualnymi obiektami, które symulują doświadczenia z rzeczywistego środowiska pracy. Uczniowie szkolenia mogą w dowolny sposób nim sterować i powtarzać konkretny scenariusz dowolną ilość razy, by pozbyć się w ten sposób strachu przed popełnieniem błędu, a także zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i natychmiast otrzymać informację zwrotną.

O tym jak istotna jest wiedza, zdobywana w sposób praktyczny, już dawno wyjaśnili autorzy modelu 70:20:10 – McCall, Lombardo i Eichinger. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalili, że 70% wiedzy pochodzi z doświadczeń związanych z pracą, 20% z interakcji z innymi, a zaledwie 10% z formalnej edukacji i szkoleń. Immersive learning to nauka empiryczna, co oznacza, że należy ją umiejscowić w pierwszej kategorii, a nie w ostatniej, w której mieszczą się tradycyjne szkolenia.

Jak przejść od tradycyjnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych do immersive learning? Konieczne będzie niewątpliwie dokładne przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych, a także stworzenie odpowiedniej infrastruktury systemowej. Nowoczesny system do nauki zdalnej (LMS) powinien umożliwiać obsługę i tworzenie szkoleń VR i AR. Jeśli Twój system zarządzania nauczaniem nie posiada takich funkcjonalności, zapoznaj się z możliwościami, jakie oferuje Samelane.

Źródła:

  1. Gartner