Branża rozwiązań Learning Management System rozwija się w zawrotnym tempie. Ogromny wpływ na to ma specyfika obecnego rynku pracy – konieczność ciągłego doszkalania, pozyskiwania nowych, często digitalowych umiejętności, a nierzadko i stopniowej zmiany profilu zawodowego. Dla pracodawców znacznie bardziej opłacalne bywa przekwalifikowanie dobrego, lojalnego pracownika niż uruchamianie całego, kosztownego przecież, procesu rekrutacji. Jednocześnie managerowie widzą coraz większą potrzebę usprawniania procesów firmowych i maksymalizacji ich efektywności. Im więcej osób zatrudnionych w organizacji – tym więcej czasu potrzebnego na ich wdrażanie i odpowiadanie na ich, często standardowe, pytania i problemy – które obsłużyć mogłaby platforma napędzana sztuczną inteligencją. 

Jeśli jesteś właścicielem firmy – niezależnie od jej wielkości, zajmujesz się HR lub zarządzaniem zespołami – ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jak przy pomocy platform zdalnej edukacji przyspieszyć procesy związane z onboardingiem pracownika, zarządzać w uporządkowany i zautomatyzowany sposób wzrostem wiedzy w organizacji i czym tak naprawdę jest smart education oparte o AI. 

Czym jest LMS?

Z pewnością skrót ten już niebawem zadomowi się w większości branż – od produkcji po komunikację. LMS, czyli Learning Management System spotkasz też pod takimi pojęciami, jak platforma e-learningowa czy platforma edukacyjna (zdalnej edukacji). W przypadku gdy służy głównie procesom rekrutacji i onboardingu nowych pracowników może być nazywana też platformą HR. Wszystkie te pojęcia określają system, który służy temu samemu celowi – zwiększaniu wiedzy w organizacji w uporządkowany, kontrolowany i jak najbardziej zautomatyzowany sposób. Jaki jest sens, aby manager po raz setny tłumaczył nowemu pracownikowi zasady składania wniosków urlopowych i metody rozliczania wyjazdów służbowych? Instruktaż można przecież nagrać raz i automatycznie udostępniać nowym pracownikom, jak tylko dołączą do organizacji. Co więcej, aby mieć pewność, że kursant przyswoił niezbędne informacje, kierownik może zrobić test wiedzy i otrzymać alerty wyłącznie, gdy ktoś egzaminu nie zda. 

Posiadanie Systemu Zarządzania Nauczaniem jest korzystne bez względu na wielkość firmy. W każdym bowiem przypadku – niezależnie czy zatrudniasz 20 czy 10000 pracowników – oszczędzasz w ten sposób zasoby kluczowe do funkcjonowania firmy, które zamiast robić rzecz powtarzalną np. po raz dziesiąty przeprowadzać to samo szkolenie, mogłyby opracowywać kolejne kursy lub też pracować nad rozwojem Twojego biznesu. Podobnych przypadków w każdej organizacji jest masa i zorganizowane zarządzanie nimi oznacza oszczędność czasu i wydatków na wszystkich etapach rozwoju firmy. 

Warto podkreślić, że na eszkoleniach zyskują nie tylko właściciele firm, ale i użytkownicy końcowi. Pracownicy mogą lepiej zarządzać swoją wiedzą i rozwojem zawodowym – łatwiej zapisują się na kursy, mogą śledzić swoje postępy i wyniki i w razie potrzeby powtórzyć materiał, ponieważ szkolenia zgromadzone są w jednym miejscu i często dostępne praktycznie każdego dnia, o dowolnej porze. Platforma daje im też więcej możliwości zdobywania wiedzy, gdyż nie muszą czekać na dostępne terminy i wolne miejsca, lecz uczyć się, gdy tylko mają na to ochotę. Nie bez znaczenia jest też zdobywanie certyfikatów, które oprócz tego, że są świetnym motywatorem, mogą z posłużyć jako karta przetargowa podczas starania się o awans. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych

Na wyższy poziom w platformach e-learningowych pozwala przejść element sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) – co ma zresztą coraz częściej miejsce. Zanim powiemy, jak dokładniej AI przyczynia się do zwiększenia efektywności nauki, warto wspomnieć, czym tak naprawdę jest. Sztuczna inteligencja to – w dużym skrócie – zdolność systemu do myślenia, analizowania zebranych danych i podejmowania decyzji na wzór procesów myślowych człowieka. Przykładami rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w nauczaniu są czatboty, silniki rekomendacji czy też inteligentni wirtualni asystenci. AI nie ma na celu zastąpienia ludzi w organizacji, ale wsparcie ich w licznych procesach tak, aby zwiększyć ich możliwości i poprawić uzyskiwane efekty. Dlatego sztuczna inteligencja może być niezwykle cennym aktywem przedsiębiorstwa. Wręcz pozwala tym, którzy w nią już teraz zainwestują, znacząco wyprzedzić konkurencję. Śmiało można powiedzieć, że AI jest fundamentem innowacji w firmach i równie chętnie wdrażana jest w systemach e-learningowych.

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji platformy zdalnej edukacji mogą zyskać szereg dodatkowych cech i właściwości – nieosiągalnych tradycyjnymi metodami. 

Systemy rekomendacji

Jednym z lepszych przykładów są systemy rekomendacji. Na podstawie wcześniej przebytych szkoleń, wyniku testów, tempa pracy etc. system może zaproponować najlepiej dobrane inne e szkolenia. Takie, które mają największą szansę spodobać się uczniowi i które sprawią, że będzie się uczył z przyjemnością. Bez tego typu rekomendacji kursanci często w ogóle nie podejmują się kolejnego szkolenia z własnej woli. 

Szkolenia skrojone na miarę

Dzięki zastosowaniu algorytmów AI możliwe jest inteligentne dostosowywanie się zawartości kursów e learningowych do potrzeb uczniów. Oznacza to na przykład dopasowywanie formy materiałów do upodobań kursanta czy też dodanie elementu grywalizacji tym, którzy lubią współzawodnictwo. Dopasowywanie formy jest ważne, ponieważ jedne osoby lepiej zapamiętują materiał w formie video, inne wolą czytać, a jeszcze inne potrzebują większej liczby zadań, by przyswoić materiał. Są typy osobowości, które motywuje współpraca (wtedy w kursie znajdą więcej zadań grupowych), a są takie, które mają w sobie więcej cech wolnych strzelców (dla nich są certyfikaty i odznaki). Pewni pracownicy podchodzą do szkoleń na poważnie, inni lepiej przyswajają wiedzę podaną w formie gry/zabawy. Są też tacy, którzy chcieliby się uczyć w domu, ale mają dużo obowiązków – im pomoże wersja audio wszystkich plików tekstowych. 

Dzięki sztucznej inteligencji materiały możemy dostosowywać do preferencji użytkowników bez dodatkowej pracy ludzkiej. To system zamieni audio w tekst i odwrotnie, to system sprawdzi wyniki użytkownika i przypomni mu o kolejnym kursie. Cel jest bowiem dwojaki – zachęcenie użytkowników do aktywnego udziału w procesie nauczania i niepoprzestawaniu na wyłącznie obowiązkowych szkoleniach e-learningowych. Kluczem do tego jest między innymi personalizacja doświadczenia użytkownika.

Virtual tutoring

Wsparcie „e-nauczyciela” jest ważne w procesie nauki i rolę tę w dużej mierze może odgrywać sztuczna inteligencja. System może odpowiadać na pytania uczniów (czatbot), może ich „odpytywać” i czuwać nad postępami w nauce – wysyłając powiadomienia, zapytania o postępy, powiadamiając o długiej przerwie w nauce, ale też gratulując sukcesów – odbytych szkoleń e learningowych i uzyskanych certyfikatów. Szczególnie w dużej organizacji pilnowanie tego osobiście jest czasochłonne i wymaga ogromnego zaangażowania wielu osób zajmujących się wyłącznie zarządzaniem nauką i wiedzą. W tym przypadku wiele z tej pracy wykona za nas AI. 

Monitoring i raporty

Inteligentne monitorowanie i raportowanie – zarówno indywidualnych postępów, jak i progresu całych zespołów i działów – to jedna z ważniejszych funkcji, pozwalających managerowi na ocenę skuteczności podejmowanych działań. Na podstawie analizy zbieranych codziennie danych automatycznie przygotowywane są raporty i wykresy. Osoba czuwająca nad procesem uczenia nie musi samodzielnie przygotowywać zestawień, gdyż są one generowane automatycznie. Od razu też może zobaczyć, jaki obszar wymaga poprawy – platforma bowiem powiadomi ją o punktach zapalnych, na które warto zwrócić większą uwagę. Pracownicy nie dają rady ukończyć kursu w założonym terminie? Może potrzebują więcej czasu. Zdawalność testów jest niska? Może potrzebne jest szkolenie o niższym stopniu zaawansowania. Kursanci nie oglądają video, za to chętnie czytają załączone materiały? Być może nie mają warunków do konsumowania treści z dźwiękiem. Ostatecznie to kierownik wyciąga wnioski i wdraża plan naprawczy, ale bez sztucznej inteligencji musiałby poświęcić wiele godzin na samą diagnozę. 

Konieczność ciągłego doszkalania, przekwalifikowywania, spora rotacja pracowników, którzy nie są przywiązani do jednego miejsca pracy, jak pokolenie ich rodziców – to wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć współczesne firmy. Oferując szereg niedostępnych wcześniej możliwości, platformy e-learningowe wspierane sztuczną inteligencją stanowią przyszłość nauczania. Doświadczyć pozytywnej zmiany może każda firma – bez względu na wielkość.