Nie jest wiedzą tajemną, że inwestowanie w rozwój pracowników przynosi wymierne korzyści obu stronom. Dzięki zdobywanej wiedzy i umiejętnościom pracownicy stają się lepsi, wzrasta też ich motywacja do wykonywania codziennych obowiązków. Jednocześnie pracodawca zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki bardziej wykwalifikowanemu zespołowi.

Organizacje inwestują w systemy do e-learningu, aby zyskać większą kontrolę nad procesem budowania kapitału wiedzy. Dzięki nim mogą śledzić proces nauki i mierzyć efekty – co szczególnie istotne, gdy organizacja się rozrasta. LMS-y, czyli Learning Management Systems znane są już od dość dawna. Jednak rośnie dla nich konkurencja – LXP, Learning Experience Platforms

W artykule omówimy oba systemy – ich podobieństwa, różnice, zalety (i wady). Zastanowimy się, kiedy warto wybrać LMS, a w którym przypadku najkorzystniejszy będzie LXP. Tak, abyś na koniec mógł podjąć decyzję, które rozwiązanie najlepiej odpowie na Twoje potrzeby i rozwiąże problemy konkretnego biznesu.

Czym jest LMS?

LMS (Learning Management System) to system do zarządzania nauczaniem, wspierający naukę przez internet. Wykorzystują je w szczególności przedsiębiorstwa, organizacje, platformy z kursami, ale też coraz częściej uczelnie wyższe czy szkoły. LMS umożliwia pracodawcy zarządzanie materiałami szkoleniowymi, dostępem do nich oraz weryfikację zdobywanej wiedzy np. poprzez przeprowadzanie testów. Natomiast użytkownik platformy może brać udział w wybranych lub przypisanych mu szkoleniach i śledzić swoje postępy. Uwaga LMS skupia się na zarządzaniu kursami i procesami. 

LXP – definicja 

LXP (Learning Experience Platform) to platforma do nauki, której funkcjonalności skupiają się na doświadczeniu użytkownika systemu i jego wygodzie, a nie zarządzaniu nauczaniem jako takim. Platforma dzięki temu, że opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji, może dopasowywać materiały szkoleniowe do poszczególnych użytkowników. Robi to dzięki zbieranym o nim informacjom, takim jak stanowisko, dział, doświadczenie, dotychczasowe interakcje z systemem – które kursy ukończył, które kategorie przeglądał najczęściej etc., ale też aktywnościom podejmowanych przez użytkowników podobnych do niego.

Platforma LXP wysyła przypomnienia, powiadomienia i stara się jak najmocniej zaangażować pracownika w proces nauki. To algorytmy dopasowują ścieżkę rozwojową, a nie manager. LXP umożliwia też interakcje między użytkownikami serwisu np. rekomendowanie treści czy dyskusję na ich temat. W przypadku platformy opartej na AI pracodawca ma dostęp do bardzo zaawansowanych danych. Nie tylko monitoruje zaliczone kursy, ale też zachowania użytkowników – które szkolenia cieszą się największą popularnością, jakie komentarze przeważają, czego szukają pracownicy, w jakich porach i na jakich urządzeniach przeglądają zgromadzone treści. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Różne podejścia do nauczania

LMS i LXP reprezentują odmienne podejście do zarządzania szkoleniami pracowniczymi. Learning Management System jest pod tym względem dość tradycyjny – to pracodawca, poszczególni managerowie czy HR-owcy trzymają pieczę nad procesem nauczania. Tworzą kursy i przyporządkowują je konkretnym użytkownikom, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu, a niekoniecznie zainteresowaniach i aspiracjach samego pracownika. LMS zapewnia jednolite, wspólne dla większej liczby osób doświadczenie nauczania, np. wszyscy pracownicy danego działu muszą przejść te same szkolenia i mają przewidzianą podobną ścieżkę rozwoju w organizacji.

Learning Experience Platform oddaje dużo więcej kontroli w ręce użytkowników końcowych. To oni odpowiadają za swoją ścieżkę nauczania, dobierając odpowiednie szkolenia według swoich upodobań. Zyskują też uprawnienia, by współtworzyć platformę np. dodawać wartościowe treści ze źródeł zewnętrznych, oceniać kursy czy rekomendować je (lub odradzać) innym pracownikom. Pracodawcy stają się w tym procesie raczej mentorami i wsparciem aniżeli wyznaczają i biorą odpowiedzialność za ścieżkę rozwoju pracowników. 

Główne różnice między LMS a LXP

LMS i LXP są cyfrowymi platformami do nauki, które służą wsparciu firm i ich pracowników w poszerzaniu wiedzy i umiejętności poprzez dostarczane szkolenia. Różnią się jednak na wielu poziomach – od zarządzania contentem po analitykę. 

Główna różnica polega na roli, jaką odgrywa w procesie nauki użytkownik końcowy. W przypadku LMS jest odbiorcą treści przypisanych do niego odgórnie, podczas gdy w LXP może być ich aktywnym twórcą, a jego działalność ma wpływ na kursy tworzone w przyszłości. 

Platformy LMS charakteryzuje duża linearność. Ich użytkownicy wiedzą dokładnie, jaką ścieżką nauczania będą podążać, jakie są wobec nich oczekiwania i na jakich warunkach zdają na kolejny poziom w strukturze. Proces jest przewidywalny – dla uczniów i ich przełożonych. Natomiast LXP skupia się raczej na odkrywaniu niż podążaniu wyznaczoną drogą. Każdy z użytkowników może obrać zupełnie inną ścieżkę nauczania, dlatego proces jest trudniejszy w kontrolowaniu, jeśli lubimy twarde dane i wykresy. Tutaj wiele aktywności nie jest łatwo mierzalnych czy też porównywalnych. Jednocześnie sprawia to, że użytkownicy – ucząc się tego, co ich interesuje – są bardziej zaangażowani w cały proces. 

Zastosowania platform LMS i LXP

LMS-y sprawdzają się w świetnie w przypadku programów szkoleniowych o przewidywanej, linearnej strukturze – jak np. onboardingu pracowników czy aspektach prawnych funkcjonowania organizacji. Chętnie korzystają z nich korporacje i duże przedsiębiorstwa, zatrudniające tysiące osób. Platformy LMS pomagają im ograniczyć koszty związane ze szkoleniami i w łatwy sposób śledzić postępy pracowników. 

Platformy LXP często wykorzystywane są przez korporacje równolegle z LMS lub jako samodzielne systemy przez firmy stawiające na innowacyjność i oddawanie dużej odpowiedzialności w ręce pracowników. Świetnie sprawdzają się w szkoleniach związanych z rozwojem osobistym, gdzie ważne jest podnoszenie wybranych przez uczestnika kompetencji. Do takich szkoleń należą np. przywództwo czy HR. 

Rynek e-learningowy oferuje również systemy do zarządzania szkoleniami stworzone w taki sposób, by odpowiadać na wszystkie powyższe potrzeby. Są nimi w pełni elastyczne, łatwe w dostosowaniu do konkretnych wymagań i celów LMS-y. Przykładem takiego właśnie rozwiązania hybrydowego jest platforma Samelane. Darmowe demo aplikacji jest już dostępne na naszej stronie.

Onboarding pracowników 

W przypadku szkoleń, które są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników lub ich większej liczby w zupełności wystarczą platformy LMS. Wiedza w nich zawarta jest konieczna do działania organizacji i funkcjonowania w niej pracowników. Często są to zasady, które muszą poznać, jak np. kursy związane z onboardingiem.  

Do szkoleń takich należą szkolenia z BHP, struktury organizacyjnej, strategii firmy, procedur (związanych z obiegiem dokumentów, zgłaszaniem urlopów) czy też z obsługi sprzętu firmowego. W tym przypadku oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu platformy do e-learningu będzie ogromna. Jednocześnie jej funkcjonalności dopasują się do potrzeb procesu onboardingowego danej organizacji. 

Przyszłość platform LXP

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy platformy LXP są lepsze. Zarówno LMS, jak i LXP mogą być świetnym wyborem dla Twojej organizacji. Wszystko zależy od tego, jakie masz cele, potrzeby, strukturę, sposób zarządzania i podejście do rozwoju pracowników.

Wiele mówi się o tym, że LXP, jako kolejna generacja systemów e-learningowych, będzie wypierać z rynku LMS. Jest to jednak tylko jeden z możliwych scenariuszy. Inny, równie prawdopodobny jest ten, że obie platformy ulegają scaleniu czy też jedna wchłonie drugą. Podstawą takiego przewidywania jest obserwacja, że jeszcze przez wiele lat będziemy potrzebować cech jednych i drugich platform, by jako organizacje funkcjonować na rynku. 

Na pewno nie do podważenia jest fakt, że LXP wpisuje się w wiele trendów obecnych na rynku. Jednym z nich jest personalizacja usług i doświadczeń. Użytkownicy pragną unikatowych, skrojonych na ich miarę usług i tego też oczekują od platform do nauki. Dlatego popularność systemów skupiających się na doświadczeniu będzie rosnąć. 

Nie ulega wątpliwości, że platformy do zarządzania nauką przyszłości będą jeszcze mocniej niż obecnie opierać się na algorytmach sztucznej inteligencji i machine learning. Dzięki temu zapewnią użytkownikom wyjątkowe, dopasowane i angażujące szkolenia. Czy platformy te będą nazywać się LMS, LXP czy może jeszcze inaczej – czas pokaże.