Technologia niewątpliwie zrewolucjonizowała metody uczenia i sposób, w jaki organizacje realizują strategię rozwoju kompetencji swoich pracowników. Jej dynamiczny rozwój jest jednoznaczny nie tylko z rozwojem samych platform LMS, ale także możliwości w zakresie tworzenia jeszcze bardziej angażujących i efektywnych kursów i kompletnych ścieżek szkoleniowych. W jakim kierunku zmierzać będą platform zdalnej edukacji? Jak technologia będzie zmieniać świat e-learningu w najbliższym czasie?

 Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest LXP (ang. Learning Experience Platform)?
  2. Jak nowoczesna technologia zmienia zdalną edukację?
  3. O jakich trendach możemy mówić w obszarze platform LMS?

Czym jest LXP?

Platformy LMS wykorzystywane są przez organizacje od wielu już lat i nie sposób nie zauważyć, że ciągle ewoluują. Stają się bardziej intuicyjne, efektywne, zorientowane na użytkownika i dostarczanie mu jak najbardziej spersonalizowanych i angażujących doświadczeń szkoleniowych. Platformy LMS, które odpowiadają na współczesne potrzeby rynku, koncentrują się na maksymalizacji korzyści i doświadczeń kursantów, a przy tym są intuicyjne i zarządzanie nie przez administratorów, ale samych użytkowników, określa się mianem LXP (ang. Learning Experience Platform).

Cele zarówno platform LMS jak i LXP pozostają niezmienne – uzbroić pracownika w niezbędną wiedzę, kompetencje i maksymalnie uprościć proces wdrożenia i rozwoju zawodowego. Różnica tkwi jedynie w sposobie ich realizacji oraz wykorzystywanych metodach. Naturalną ścieżką rozwoju dla każdego systemu LMS jest tym samym zmierzanie w kierunku wyznaczonym przez systemy klasyfikowane jako LXP.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w kontekście organizacji sama zmiana platformy zdalnej edukacji nie wystarczy. Konieczna będzie również zmiana strategii szkoleniowej na taką, która koncentrować się będzie na pracowniku oraz jego rozwoju. LMS jest jedynie narzędziem, który ma za zadanie ułatwić jej realizację

Postępujący rozwój przełomowych technologii – AI, AR, VR i ML

By odpowiadać na bieżące potrzeby dynamicznie zmieniającego się świata e-learningu konieczne jest nie tylko zdefiniowanie odpowiedniej strategii szkoleniowej i używanie efektywnej platformy zarządzania procesem uczenia się, ale również przygotowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych. Czas nużących prezentacji i długich, nieoptymalnie dopasowanych do potrzeb kursanta treści minął bezpowrotnie. Ich miejsce zajęły angażujące treści, do powstania których coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie.

Korzyści jej wykorzystania są wielopłaszczyznowe. Z jednej strony technologia uzbraja platformę LMS w szereg dodatkowych funkcjonalności, zaś z drugiej pozwala tworzyć jeszcze bardziej atrakcyjne i angażujące szkolenia. Jak wiadomo poziom zaangażowania kursantów bezpośrednio przekłada się na efektywność uczenia się, a w konsekwencji prowadzi do poprawy kluczowych dla organizacji wskaźników biznesowych. Warto zatem poczynić odpowiednie inwestycje, przeanalizować potrzeby szkoleniowe organizacji i poświęcić czas na stworzenie wartościowych i wciągających materiałów szkoleniowych. Na satysfakcjonujące efekty takich działań nie trzeba będzie długo czekać.

Jak konkretnie nowa technologia zmienia świat e-learningu?

  • Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) w LMS

Platformy LMS podszyte sztuczną inteligencją są niewątpliwie znacznie bardziej efektywne. Oferują nieporównywalnie szersze możliwości, a dodatkowo skutecznie redukują koszty realizacji obranej strategii szkoleniowej. Jak? Automatyzując szereg powtarzalnych zadań, które w wielu organizacjach ciążą na zespołach HR.

Więcej:

Wykorzystanie AI w platformie LMS z punktu widzenia biznesu niesie wiele korzyści, ale nie należy zapominać o perspektywie kursantów. Tutaj również sztuczna inteligencja może zaoferować wiele dobrego. Wspomnieć warto chociażby o optymalnym dopasowaniu materiałów szkoleniowych do potrzeb konkretnego użytkownika. Znając jego potrzeby, obrany cel szkoleniowy lub ukończone dotychczas kursy, algorytm będzie podpowiadał kolejne, które mają szansę spotkać się z jego zainteresowaniem. Dysponując większą ilością danych stworzony model będzie mógł  uwzględnić w swoich sugestiach nie tylko preferowaną formę szkolenia, ale również rodzaj kursów, który przyniósł najlepsze rezultaty w przeszłości.

Sztuczna inteligencja może być ponadto wykorzystana do analizowania postępów czynionych przez konkretnego kursanta lub przez ogół pracowników organizacji, a także poziomu opanowania konkretnych tematów czy zagadnień. Wiedząc, jakie szkolenia przysparzają kursantom największych trudności, ich twórcy będą mogli na bieżąco je optymalizować, ulepszać, a razie konieczności rozbudowywać o dodatkowe moduły i w ten sposób zmieniać statyczny system LMS w rosnącą wraz z użytkownikami platformę ciągłego doskonalenia.

  • Szkolenia w rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej (AR/ VR)

Atrakcyjne i angażujące szkolenia to zwykle te szkolenia, które sięgają po wiele różnych metod i formatów szkoleniowych. Doskonałym ich uzupełnieniem mogą być elementy wykorzystujące AR, VR lub MR. Możliwości w zakresie ich stosowania w dużej mierze warunkowane są przez używaną w organizacji platformę LMS, dlatego też warto wziąć to pod uwagę, w momencie analizowania decyzji o jej zakupie bądź zmianie.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Rozszerzona rzeczywistość (AR) to potężna technologia, która w momencie pojawienia się Pokémon Go uznana została za przełomowe wręcz rozwiązanie dla branży szkoleniowej. Już dziś rewolucjonizuje procesy szkoleniowe w wielu firmach, zapewniając niepowtarzalne i interaktywne doświadczenia kojarzone dotychczas wyłącznie ze światem gier komputerowych.

Wirtualna rzeczywistość (VR) to nic innego jak stworzony dzięki technologii informatycznej obraz sztucznej rzeczywistości (przedstawiający świat realny lub fikcyjny), który w procesie szkoleniowym można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Doskonale sprawdza się chociażby podczas onboardingu nowych pracowników (złożone szkolenia stanowiskowe).

Mieszana rzeczywistość (MR), nazywana często rzeczywistością hybrydową, to stosunkowo nowa technologia, która łączy w sobie otaczającą nas rzeczywistość z wirtualnymi obiektami. Jej zastosowanie w świecie e-learningu nie jest jeszcze szerokie, jednak wiele wskazuje na to, że zmieni się to w najbliższej przyszłości.

  • Szkolenia video

Treści video niezmiennie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem podczas tworzenia materiałów szkoleniowych i to zapewne się nie zmieni w nadchodzących miesiącach. Zmieni się jednak sposób ich wykorzystania. Nie będą to już pliki video, dla których użytkownik będzie jedynie biernym odbiorcą informacji, ale interaktywne treści, angażujące i motywujące do dalszej nauki.

Mowa chociażby o możliwości osadzenia w pliku video dodatkowych treści (np. linków czy obrazów), wykorzystania testów, sprawdzających przyswojoną wiedzę lub zrozumienie konkretnego zagadnienia, a także stworzenia własnej ścieżki edukacyjnej, poprzez wybór jednego z kilku możliwych scenariuszy (w tym również tych negatywnych, które pozwalają na zapoznanie się z konsekwencjami decyzji).

Po pierwsze: urządzenia mobilne

Rosnące znaczenie urządzeń mobilnych w procesie rozwoju kompetencji obserwowane jest od lat i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się w najbliższej przyszłości zmienić. Wręcz przeciwnie – wielu ekspertów przewiduje, że trend ten będzie się utrzymywał w kolejnych latach, a to  kolei będzie wymagało od twórców szkoleń e-learningowych zmiany dotychczasowego podejścia do ich tworzenia.

Dotychczas priorytetem w większości organizacji były szkolenia zaprojektowane z myślą o użytkownikach komputerów, które następnie modyfikowano i dostosowywano do obsługi na  urządzeniach mobilnych. Już dziś wiele organizacji zdecydowało się odwrócić tę tradycyjną kolejność i zaczynać od kursów tworzonych na urządzenia mobilne i w kolejnych krokach, o ile w ogóle będzie to konieczne, dostosowywać je do obsługi na komputerach.

Rynek mobilnego uczenia się wyceniono w 2019 roku na 27,32 mld USD. Przewiduje się, że do 2027 roku osiągnie on wartość 280,08 mld USD.*

Global Mobile Learning Market 2020-2027, Verified Market Research

Bez wątpienia działanie takie przyczyni się to do poprawy jakości mobilnego doświadczenia, wpłynie korzystnie na poziom zaangażowania kursantów i umożliwi im rozwój kompetencji w najbardziej dogodnym dla nich miejscu i czasie. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych realiach, kiedy wciąż wiele organizacji pracuje w trybie zdalnym i rozważa pozostanie przy nim również w kolejnych latach lub przejście na tryb hybrydowy.

Integracja i personalizacja

W kontekście trendów i zmian, dotyczących platform LMS oraz samych kursów, w nich udostępnianych, nie sposób nie wspomnieć o coraz większym znaczeniu personalizacji oraz szeroko rozumianej integracji procesu uczenia się z procesem pracy. Proces podnoszenia kwalifikacji zdaniem ekspertów powinien zdecydowanie odejść od statycznych kursów i ścieżek szkoleniowych dostępnych w systemie LMS i zmierzać w kierunku integracji z obecnymi umiejętnościami i poziomem wiedzy każdego pracownika. Co to oznacza?

Jeszcze bardziej precyzyjne badanie kompetencji pracownika, a także poziomu jego wydajności, w celu dynamicznego sugerowania odpowiednich szkoleń i dokładniejszego badania ich wpływu na poprawę kluczowych wskaźników biznesowych. Dzięki wykorzystaniu AI realizacja takiego scenariusza jest jak najbardziej realna. Podszyty sztuczną inteligencją LMS może aktywnie reagować na zmieniające się w czasie potrzeby edukacyjne każdego użytkownika, inteligentnie dostosowując się do jego potrzeb i oczekiwań. Działając w ten sposób można nie tylko istotnie zwiększyć poziom zaangażowania kursantów, ale też zaoferować im maksymalnie spersonalizowane doświadczenia edukacyjne.