Istnieje wiele metod szkoleniowych, jednak od lat w czołówce najpopularniejszych i tym samym najpowszechniej wykorzystywanych, znajdują się szkolenia prowadzone przez instruktora (ang. ILT).  Mają one niewątpliwie wiele zalet, ale też nie są pozbawione wad. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które pozwalają skutecznie wyeliminować ich niedoskonałości. Jak zorganizować efektywne szkolenia z udziałem instruktora? O czym pamiętać, przekształcając je w kursy e-learningowe?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest ILT (ang. Instructor Led Training)?
 2. Jak organizować szkolenia z udziałem instruktora?
 3. Jakie korzyści niosą za sobą szkolenia ILT?

ILT (ang. Instructor Led Training), czyli…

Przez skrót ILT rozumieć należy stacjonarne szkolenia prowadzone przez instruktora. Przybierają one różną formę – szkoleń 1:1, seminariów, wykładów, warsztatów, zajęć w małych grupach itd. I choć nie da się ukryć, że w ostatnich latach szkolenia stacjonarne coraz skuteczniej zastępowane są szkoleniami e-learningowymi, ich obecność w strategiach szkoleniowych wielu organizacji pozostaje niezagrożona.

Dlaczego? Szkolenia z udziałem trenera są niezwykle efektywne i angażujące (zwłaszcza te prowadzone w niewielkich grupach), jednak koszty ich organizacji są stosunkowo wysokie. Kwestie ekonomiczne oraz brak możliwości skalowania to główne powody, dla których coraz częściej zastępuje się je szkoleniami realizowanymi w formie zdalnej lub częściowo zdalnej. Wciąż jednak są obszary, gdzie ich realizacja jest uzasadniona z biznesowego punktu widzenia, dlatego też wiele organizacji wciąż opiera na nich swoje strategie szkoleniowe lub wykorzystuje je jako dopełnienie kompleksowych kursów i wdrożeń.

Wysoka efektywność szkoleń z udziałem instruktora i jednoczesna chęć zminimalizowania kosztów szybko doprowadziły do ewolucji tradycyjnych szkoleń stacjonarnych i powstania pewnych alternatyw:

 • VILT (ang. Virtual Instructor Led Training) – w odróżnieniu od ILT są to szkolenia prowadzone w formie wirtualnej. W środowisku wirtualnym, gdzie uczniowie oraz instruktor znajdują się w różnych lokalizacjach. Do szkolenia takiego dołączyć może każdy, bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajduje. Liczba jego uczestników może być bardzo duża, a samo szkolenie wciąż pozostanie interaktywne – uczestnicy mogą bowiem przy pomocy wykorzystywanej przez organizację technologii zadawać pytania instruktorowi i dzielić się swoimi spostrzeżeniami z grupą.
 • Hybrid ILT – rodzaj szkoleń stacjonarnych, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych umożliwiają zdalne dołączenie do sesji szkoleniowej. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przypadku organizacji funkcjonujących w wielu lokalizacjach (pozwala istotnie ograniczyć koszty podróży i delegacji szkoleniowych) lub pracujących w trybie mieszanym – tj. stacjonarnym i zdalnym.

Korzyści płynące ze szkoleń ILT

Dlaczego szkolenia stacjonarne z udziałem trenera cieszą się dużym zainteresowaniem? Powodów jest co najmniej kilka, a do najważniejszych zaliczyć należy:

 • obecność doświadczonego trenera – eksperta w konkretnej dziedzinie;
 • praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie interakcji z grupą/instruktorem;
 • możliwość lepszego zrozumienia tematu dzięki pytaniom zadawanym przez uczestników szkolenia oraz inicjowanym przez nich dyskusjom;
 • ponadprzeciętny poziom skupienia uczestników szkolenia, wynikający z braku możliwości jednoczesnego realizowania innych czynności (odpowiadania na maile, przygotowywania raportów itd.);
 • możliwość swobodnego kształtowania każdej sesji szkoleniowej, dostosowując ją do potrzeb grupy, jej oczekiwań i reprezentowanego poziomu wiedzy.
Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Jak organizować szkolenia z instruktorem?

Organizacja szkolenia z instruktorem, odbywającego się całkowicie stacjonarnie, wymaga dobrego planowania i niewątpliwie jest wymagającym i czasochłonnym procesem organizacyjnym. Szczególnie dla firm, które funkcjonują w kilku lokalizacjach – w ich przypadku organizacja szkolenia bardzo często wymaga również organizacji delegacji pracowniczych i poniesienia niemałych kosztów z tym związanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, godnym rozważenia pomysłem jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej lub hybrydowej, a więc częściowo zdalnej. Do organizacji i planowania takiego szkolenia warto wykorzystać dostępną w organizacji platformę zdalnego nauczania. Dobry LMS może nie tylko umożliwić uczestnictwo w sesji szkoleniowej wszystkim pracownikom organizacji, ale też wyręczyć organizatorów w wielu żmudnych i czasochłonnych zadaniach administracyjnych, a konkretniej rzecz ujmując w:

 • planowaniu sesji szkoleniowych;
 • wysyłaniu zaproszeń na szkolenie do określonej grupy pracowników lub całej organizacji;
 • wysyłaniu przypomnień o zbliżającym się terminie szkolenia;
 • prowadzeniu i zarządzaniu listą zapisów w przypadku szkoleń z ograniczoną liczbą uczestników;
 • raportowaniu obecności uczestników i czynionych przez nich postępów.

Wykorzystanie platformy LMS niesie za sobą również możliwość udostępnienia po zakończeniu szkolenia jego nagrania, notatek, prezentacji i innych materiałów, do których zainteresowani będą mogli w każdym momencie powrócić i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Co więcej, uczestnikom szkolenia można po zakończonej sesji przypisać inne kursy lub kompleksowe ścieżki szkoleniowe, związane z tematem i zaoferować im tym samym możliwość kontynuowania nauki.

Jak przekształcić ILT w e-learning?

Nie da się ukryć, że szkolenia prowadzone przez instruktora mają wiele zalet i w wielu przypadkach ich zastąpienie szkoleniami zdalnymi może niektórym wydawać się niemożliwe. Bardzo często konwersja taka jest jednak bardzo pożądana i korzystna z ekonomicznego punktu widzenia.

Jak zaplanować takie przedsięwzięcie? Pierwszy krok to oczywiście identyfikacja potrzeby przekształcenia szkolenia stacjonarnego w e-learningowe. Wynikać ona może ze wspomnianych już względów ekonomicznych, ale nie tylko. Powodem mogą być również kwestie związane z oszczędnością czasu – tj. skróceniem czasu trwania szkolenia lub uzyskaniem możliwości jego dostarczenia w momencie, kiedy tylko będzie to konieczne (ang. just-in-time).

Po identyfikacji szkoleń wymagających przekształcenia na kursy e-learningowe, warto przejść do analizy ich zawartości, stworzyć listę materiałów wykorzystywanych przez instruktora (plików audio i video, prezentacji, arkuszy roboczych itd.) i na tej podstawie ocenić możliwości w zakresie konwersji. Jeśli w wyniku tej analizy uznamy, że szkolenie można przekonwertować w e-learning, zweryfikujmy, czy materiały edukacyjne wymagają aktualizacji lub rozszerzenia o dodatkowe tematy – pomocne mogą się tu okazać chociażby ankiety przeprowadzone wśród uczestników szkolenia stacjonarnego. Znając już finalny zakres szkolenia, podzielmy jego zawartość na części, które w kolejnym kroku przekonwertujemy na moduły e-learningowe.

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

– Benjamin Franklin –

Samo opracowanie zakresu materiału konkretnego szkolenia oraz jego przekonwertowanie w kurs e-learningowy nie jest jednoznaczne z końcem prac. Niezwykle istotne jest to, by szkolenie było nie tylko aktualne i kompletne, ale też interesujące i angażujące. Jak tego dokonać? Istnieje wiele różnych sposobów prezentacji treści szkoleniowych oraz metod, które czynią szkolenie interaktywnym. Warto po nie sięgać, eksperymentować, monitorować skuteczność i w razie potrzeby modyfikować. Tylko w ten sposób można osiągnąć założony cel biznesowy – tj. uzbroić pracowników w niezbędną im wiedzę.