Wraz ze wzrostem skali biznesu coraz większym wyzwaniem dla organizacji staje się pozyskanie pracowników, ich utrzymanie w strukturach firmy oraz skuteczne realizowanie strategii rozwoju ich kompetencji. W reorganizacji procesów szkoleniowych, obniżeniu ich kosztów i jednocześnie zaoferowaniu pracownikom szerokich możliwości rozwoju pomóc może nowoczesna platforma LMS. Jak wybrać najlepszą platformę e-learningową? Na jakie czynniki zwrócić największą uwagę?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Dlaczego warto rozważyć inwestycję w system zarządzania nauczaniem (LMS)?
  2. Na co zwrócić uwagę wybierając LMS?
  3. Jakie funkcjonalności powinien posiadać system LMS?

Dlaczego mogę potrzebować systemu zarządzania nauczaniem (LMS)?

Każda strategia rozwoju organizacji zakłada jej mniej lub bardziej dynamiczny wzrost, co na ogół wiąże się z rosnącym poziomem zatrudnienia oraz ogólnych kosztów prowadzenia działalności. Sytuacja taka automatycznie rodzi szereg nowych wyzwań, które dotychczas nie przysparzały organizacji większych trudności. Mowa między innymi o wdrożeniu i skutecznym realizowaniu strategii rozwoju kompetencji pracowników (ang. L&D).

W którym momencie rozwoju warto pomyśleć o inwestycji w nowoczesny system zarządzania nauczaniem (LMS)? Czynników, które mogą skłaniać do wdrożenia platformy zdalnej edukacji jest co najmniej kilka:

1. Rosnące koszty szkoleń

Szkolenia stacjonarne wymagają planowania i niestety są kosztowne. Konieczne jest bowiem zatrudnienie trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, nierzadko zorganizowanie transportu i noclegu, wypłacenia diet itd. Rosnąca skala biznesu to rosnące zapotrzebowanie na szkolenia, a co za tym idzie dynamiczny wzrost kosztów. Odpowiednio zaprojektowane szkolenia e-learningowe pozwalają uzyskać równie wysoki poziom zaangażowania pracowników, a do tego wysoką skalowalność – raz przygotowany kurs, może być z powodzeniem wykorzystywany przez wiele lat, a w razie konieczności modyfikowany i aktualizowany.

2. Czasochłonne procesy szkoleniowe

Tradycyjne szkolenia są nie tylko kosztowne, ale też bardzo angażujące czasowo – zwłaszcza, gdy organizowane są poza siedzibą firmy. Szkolenia e-learningowe eliminują ten problem. Pracownicy mogą bowiem podnosić swoje kompetencje w dogodnym dla siebie czasie i miejscu – bez konieczności dojazdu i dostosowania się do grupy, w drodze do pracy, podczas oczekiwania na spotkanie, na prywatnym komputerze czy urządzeniu mobilnym.

3. Duża liczba obowiązkowych szkoleń

W zależności od branży, w której działa organizacja, może być ona zobowiązana do cyklicznego przeprowadzania najróżniejszych szkoleń. Pamiętanie o nich i monitorowanie poziomu ukończenia przez pracowników może być bardzo uciążliwe  i czasochłonne. Nowoczesna platforma LMS skutecznie zautomatyzuje obowiązkowe szkolenia, przypomni pracownikom o terminach, zaś organizacji umożliwi skuteczny monitoring postępów.

 4. Duże zapotrzebowanie na szkolenia

Duże i stale rosnące zapotrzebowanie na szkolenia to kolejny powód, który powinien skłonić organizację do inwestycji w platformę zdalnej edukacji. Dlaczego? Przy jej pomocy można bowiem łatwo i niezwykle szybko tworzyć nowe materiały szkoleniowe i tym samym zaspokajać potrzeby zgłaszane przez poszczególne jednostki biznesowe. Co więcej, do tworzenia takich szkoleń można angażować firmowych ekspertów i tym samym zwiększać zaangażowanie pracowników.

5. Wysoka rotacja pracowników

Ignorowanie potrzeb pracowników – oferowanie im niskiej jakości szkoleń wdrożeniowych oraz niewielkich możliwości rozwoju to jedne z najczęstszych powodów odejść pracowników z firmy. Wdrożenie platformy LMS to szansa na zaoferowanie wielu materiałów szkoleniowych i umożliwienie pracownikom swobodnego do nich dostępu.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Jak wybrać najlepszą platformę e-learningową dla biznesu

Uświadomienie sobie potrzeby inwestycji w system zarządzania nauką to bardzo istotny krok na drodze do wdrożenia jej w organizacji. Należy jednak pamiętać, by proces ten poprzedzony był odpowiednimi analizami. Każda organizacja ma bowiem nieco inne potrzeby i specyfikę działania, stąd też precyzyjne zdefiniowanie wymagań biznesowych jest jednym z warunków powodzenia całego przedsięwzięcia.

“Oczekuje się, że globalny rynek LMS wzrośniez 13,4 mld dolarów w 2020 r. do 25,7 mld dolarów w 2025 r.,przy złożonym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 14,0%.”

– MarketsandMarkets Research –

Oczywistym jest, że głównym celem dla biznesu jest redukcja kosztów szkoleń pracowniczych. W realizacji tak ogólnie zdefiniowanego celu pomoże każdy LMS dostępny dziś na rynku. By wybrać właściwy LMS, który zapewni efektywną realizację strategii szkoleniowej organizacji, warto nieco precyzyjniej określić założenia biznesowe, a dodatkowo wziąć pod uwagę potrzeby przyszłych użytkowników platformy. Wiek, aktualny i planowany poziom zatrudnienia, cele szkoleniowe, rodzaj przeprowadzanych szkoleń i ich różnorodność, poziom zaawansowania technicznego załogi – wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę w momencie decydowania o wyborze narzędzia.

Zespoły składające się z młodych osób preferują co do zasady LMS-y, które umożliwiają naukę w każdych warunkach i przy wykorzystaniu dowolnych urządzeń, w tym również mobilnych. Posiadają też stosunkowo dużą wiedzę z zakresu nowych technologii, więc w ich przypadku z obsługą narzędzia nie powinno być większych problemów. Zespoły charakteryzujące się niższym poziomem zaawansowania technicznego docenią z kolei prostotę obsługi i przejrzystość. Wybór intuicyjnej w obsłudze platformy będzie w takim przypadku niezwykle istotny, gdyż pozwoli organizacji uniknąć konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń z zakresu obsługi systemu LMS.

Oczywiście postawienie na prostotę i intuicyjność obsługi nie jest jednoznaczne z rezygnacją z wielu zaawansowanych funkcjonalności. Samelane mimo faktu, że podszyty jest sztuczną inteligencją i wykorzystuje możliwości rzeczywistości rozszerzonej, pozostaje niezwykle łatwy w obsłudze – i to zarówno dla kursantów, jak i administratorów.

 Typowe cechy systemów nauki zdalnej

Platforma zdalnej edukacji, co zostało już podkreślone, powinna być przede wszystkim funkcjonalna i prosta w obsłudze. Są to dwie podstawowe cechy systemów nauki zdalnej, które w największym stopniu wpływają na skuteczność realizacji strategii rozwoju kompetencji w firmie. Dobry LMS powinien również oferować szerokie możliwości integracji z innymi systemami, wykorzystywanymi przez organizację – uzasadnioną potrzebą może być chociażby jej połączenie z systemem kadrowym (HRIS), systemem planowania zasobów (ERP) czy platformą zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Bardzo istotne są również kwestie związane z bezpieczeństwem danych, a także szerokie możliwości w zakresie raportowania i monitorowania postępów szkoleniowych. Dostęp do zaawansowanych raportów pozwala nie tylko skutecznie realizować politykę szkoleniową, ale też rozpoznawać ewentualne luki kompetencyjne czy dużą zależność poszczególnych procesów od pojedynczych osób, posiadających kluczową dla organizację wiedzę i podejmować na tej podstawie odpowiednie kroki zaradcze.

4 czynniki, które warto rozważyć wybierając LMS

Dokonując wyboru platformy zdalnej edukacji, warto zwrócić uwagę również na 4 bardzo istotne kwestie:

  • Możliwości techniczne i integracje LMS– możliwość projektowania atrakcyjnych i angażujących kursów jest w dużej mierze pochodną zaawansowania technologicznego wykorzystywanego narzędzia. Dobry LMS współpracuje z różnymi formatami szkoleniowymi – nie tylko plikami audio i video, ale też zapewniającą niepowtarzalne doświadczenia edukacyjne rzeczywistością rozszerzoną (AR).
  • Płynna komunikacja – skuteczna nauka to nie tylko atrakcyjne szkolenia, ale również możliwość wymiany poglądów i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. LMS powinien wspierać współpracę między kursantami i tym samym mocniej angażować, a także oferować możliwość zgłaszania uwag i sugestii dotyczących samego szkolenia – jego formy, zakresu czy ewentualnych błędów.
  • Personalizacja i branding – możliwość dostosowania platformy zdalnej edukacji do indywidualnych potrzeb, w tym również wykorzystania firmowej identyfikacji wizualnej to sposób na budowanie zaangażowania, utrwalanie świadomości marki, a także nadanie materiałom wyższej wiarygodności.
  • Wiarygodny partner – decydując się na wdrażanie LMS, warto stawiać na globalne platformy – takie, które cieszą się dużym uznaniem, zostały pozytywnie przyjęte przez wiele różnych branż i sprawdziły się w naprawdę trudnych warunkach, w tym np. podczas korzystania z wolnego łącza internetowego. Samelane oferuje rozwiązanie NAS z lokalnymi klastrami, które okresowo pobierają zasoby i tym samym umożliwiają płynne działanie platformy nawet w przypadku problemów z dostępem do sieci.