Bez względu na branżę, w której działasz oraz obecny poziom zatrudnienia, z pewnością w realizowanej strategii zakładasz mniej lub bardziej dynamiczny wzrost. Rozwój biznesu rodzi szereg wyzwań na wielu płaszczyznach, w tym również w obszarze polityki szkoleniowej. Dlaczego? Konieczne jest bowiem przeszkolenie nowych pracowników, stworzenie dodatkowych kursów i ścieżek szkoleniowych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom firmy, a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury systemowej. Czy twój LMS poradzi sobie, gdy istotnie wzrośnie liczba użytkowników i materiałów szkoleniowych? Czy jest wystarczająco skalowalny? 

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jakie znaczenie ma wysoce skalowalny LMS dla biznesu?
 2. Jak zweryfikować, czy LMS poradzi sobie, gdy wzrośnie liczba kursantów i szkoleń?
 3. Czym cechuje się skalowalna platforma zdalnego nauczania? 

Skalowalność platformy e-learningowej – co to znaczy?

Wdrożenie w organizacji platformy zdalnego nauczania (LMS) każdorazowo poprzedzone jest, a przynajmniej być powinno, gruntowną analizą biznesową. Na tym etapie dokonuje się oceny potrzeb firmy, a następnie na tej podstawie szuka rozwiązania, które w najlepszy sposób je adresuje. Często popełnianym błędem jest zupełne pominięcie przy tworzeniu wymagań założeń strategii rozwoju firmy. Dlaczego jest to niezbędne? Wdrożenie LMS wymaga zaangażowania wielu osób, czasu i stosunkowo niemałych kosztów. Warto zatem zadbać o to, by inwestycja ta miała szansę się zwrócić. Odpowiednio dobrany LMS powinien odpowiadać zarówno na bieżące, jak i przyszłe potrzeby organizacji. Być elastyczny, efektywny i wysoce skalowalny. 

Skalowalność platformy zdalnego nauczania to nic innego jak jej wzrost wraz ze wzrostem organizacji. Mówiąc prościej, jest to możliwość odpowiadania na zmieniające się potrzeby biznesu – tj. konieczność szkolenia większej ilości kursantów, oferowania większej ilości materiałów szkoleniowych i tym samym procesowania większych wolumenów danych. 

Dlaczego skalowalność jest tak istotna w szkoleniu pracowników?  

Oczywiste jest, że wraz ze wzrostem organizacji rosnąć będą wyzwania stojące przed platformą LMS. Konieczne jest tym samym, by w momencie dokonywania jej wyboru, upewnić się, że system poradzi sobie w sytuacji, gdy liczba jego użytkowników wzrośnie nawet kilkukrotnie i tym samym istotnie zwiększy się zapotrzebowanie na nowe kursy i dedykowane ścieżki szkoleniowe. 

Rozwój firmy często niesie też za sobą konieczność reorganizacji jej struktury – stworzenia nowych działów czy wyspecjalizowanych komórek. Skalowalna platforma e-learningowa powinna oferować możliwość dodawania nowych departamentów i umożliwiać raportowanie na każdym istotnym z punktu widzenia biznesu poziomie. 

Z perspektywy realizacji strategii szkoleniowej ważne jest z jednej strony to, by dostarczyć pracownikom niezbędnej wiedzy czy dodatkowych możliwości rozwoju, z drugiej zaś, by na bieżąco śledzić czynione postępy, identyfikować zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia online, a także luki kompetencyjne w poszczególnych zespołach czy departamentach. Wiąże się to z koniecznością gromadzenia i procesowania ogromnej ilości danych. Możliwość szybkiego ich przetwarzania oraz zaawansowane możliwości w zakresie raportowania stanowią tym samym dwa niezwykle istotne czynniki, które należy uwzględnić w procesie decyzyjnym. 

Jak wybrać LMS? 

Wybierając platformę e-learingową dla organizacji i analizując jej możliwości w zakresie skalowalności, pod uwagę należy wziąć m.in.: 

 • zdolność do zarządzania dużym wolumenem danych;
 • zdolność do obsługi dużej liczby użytkowników, korzystających z platformy w tym samym czasie i łączących się z nią przy pomocy różnych urządzeń;
 • dostępność elastycznych modeli rozliczeniowych;
 • możliwość tworzenia dowolnej liczby nowych kursów, ścieżek szkoleniowych oraz departamentów;
 • zaawansowane możliwości w zakresie raportowania, które z reguły stanowią wyzwanie przy rosnącej liczbie użytkowników i rozbudowanej strukturze organizacyjnej;
 • możliwość zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa niezależnie od liczby obsługiwanych użytkowników i wolumenu obsługiwanych danych.

LMS dostosowujący się do zmieniających się w czasie potrzeb organizacji to z jednej strony skuteczne narzędzie realizacji strategii szkoleniowej, zaś z drugiej niemałe oszczędności dla firmy. Niewłaściwy wybór platformy i konieczność jej zmiany po upływie zaledwie kilku lat to dodatkowe i niepotrzebne koszty. Mowa zarówno o kosztach związanych z ponownym przeanalizowaniem potrzeb, wdrożeniem narzędzia, jak i ogromnym wysiłkiem zespołu szkoleniowego, który odpowiedzialny będzie za przeniesienie kursów na nową platformę. Może się okazać, że będzie to wymagało ich znacznego przeprojektowania i dostosowania do możliwości nowej platformy. Konieczne mogą być również szkolenia dla przyszłych użytkowników platformy z zakresu jej obsługi. 

Wybór skalowalnej platformy nie powinien być tym samym rozpatrywany jako jedna z alternatyw, ale konieczność. Tylko taki wybór ma dziś uzasadnienie ekonomiczne i pozwala zarządzającym w pełni skoncentrować się na realizowaniu strategii rozwoju organizacji. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

W pełni skalowalny LMS 

Jeśli jesteś właśnie na etapie poszukiwania skalowalnego LMS-a, który pozwoli Ci zautomatyzować szkolenia pracowników i powtarzalne zadania działu HR, weź pod uwagę Samelane. Nasza platforma jest niezwykle elastyczna, więc z powodzeniem dostosujesz ją do obecnych i przyszłych potrzeb twojej firmy. Dlaczego powinieneś wybrać Samelane? 

 • Nielimitowana liczba użytkowników – nasza platforma doskonale sprawdza się zarówno w niewielkich przedsiębiorstwach jak i dużych, międzynarodowych korporacjach (w Comcast z Samelane korzysta aż 60 tys. użytkowników). Wychodząc naprzeciw potrzebom biznesu, oferujemy niezwykle elastyczny model rozliczeń – kilka zdefiniowanych pakietów oraz model Pay as You Go, w którym rozliczasz się za każdego użytkownika platformy. Bez względu na to, na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie twoja firma, Samelane dostosuje się do Twoich potrzeb.
 • Nielimitowana liczba kursów – zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest rozwój kompetencji pracowników i jak duże zapotrzebowanie na materiały szkoleniowe może zgłaszać twoja organizacja, dlatego nie stosujemy żadnych ograniczeń dot. liczby szkoleń. Możesz zatem bez obaw tworzyć nowe kursy, importować je z innych systemów i tworzyć w ten sposób niezwykle bogaty i różnorodny katalog kursów dla swoich pracowników.
 • Nielimitowana liczba departamentów – złożona struktura organizacyjna wymaga nierzadko dedykowanych szkoleń dla poszczególnych grup czy zespołów. Samelane i pod tym względem jest niezwykle elastyczny, więc bez problemu odwzorujesz aktualną strukturę firmy i tym samym będziesz mógł przypisywać szkolenia konkretnym grupom pracowników i raportować wyniki na wszystkich istotnych z twojego punktu widzenia poziomach.
 • Precyzyjne raportowanie – wielu użytkowników platformy LMS to mnóstwo danych dotyczących ich zachowania, rozpoczętych i ukończonych kursów, komentarzy, informacji zwrotnych itd. Podszyty sztuczną inteligencją Samelane doskonale radzi sobie z procesowaniem ogromnej ilości danych i tworzeniem przejrzystych raportów, odpowiadających na pytania zgłaszane przez biznes.

By zweryfikować wszystkie inne zalety Samelane i poznać dostępne modele rozliczeń, skontaktuj się z nami lub zajrzyj do cennika: https://samelane.com/pl/cennik