Czym jest Learning Management System?

18 września 2020
Leraning Mangement System Samelane

Inwestycja w kadry to niewątpliwie konieczność, ale też szansa na wypracowanie przewagi konkurencyjnej i zatrzymanie w firmie talentów. Jest jednak kilka warunków realizacji takiego scenariusza. Konieczne kroki to chociażby zaprojektowanie odpowiedniej polityki szkoleniowej, przygotowanie angażujących materiałów szkoleniowych, a także stałe monitorowanie procesu rozwoju kompetencji w firmie. I właśnie w realizacji takich zadań pomagają nowoczesne systemy edukacyjne – LMS. Jak działają i jakie funkcjonalności oferują platformy zdalnej edukacji?

Czym jest i jakie funkcje realizuje platforma e-larningowa?

System zarządzania procesami szkoleniowymi (ang. Learning Management System) to platforma internetowa, umożliwiająca sprawne i spójne zarządzanie aktywnością szkoleniową w ramach całej organizacji.

Pozwala nie tylko tworzyć i udostępniać pracownikom najróżniejsze kursy i ścieżki edukacyjne, ale też monitorować statusy poszczególnych szkoleń i poziom ich ukończenia – i to zarówno z perspektywy konkretnego pracownika, jak i departamentu czy całej organizacji. Platforma oferuje również szerokie możliwości w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesu szkoleniowego w firmie, co w efekcie prowadzi do niemałych oszczędności czasu i pieniędzy.

Jak działa platforma zdalnej edukacji?

Niezmiennie od lat obserwowany jest duży wzrost znaczenia szkoleń pracowniczych. I to zarówno tych inicjowanych przez pracowników, jak i wymaganych przez pracodawców. Wszystko to przekłada się na dynamiczny wzrost rynku platform edukacyjnych i szkoleń online.

Obecnie rozwiązania LMS dostarcza nawet kilkaset różnych podmiotów. Tak duża dostępność znajduje odzwierciedlenie w równie dużej różnorodności oferowanych rozwiązań. Wiele platform zapewnia jedynie podstawowe funkcjonalności, jednak nie brak i takich, które sięgają po najnowszą technologię – w tym m.in.: sztuczną inteligencję czy rozszerzoną rzeczywistość.

Wybór optymalnego rozwiązania powinien być każdorazowo poprzedzony dogłębną analizą bieżących i przyszłych potrzeb organizacji. Wybrana platforma e-learningowa powinna nie tylko oferować możliwość samodzielnego i intuicyjnego tworzenia kursów , ale również tworzenie reguł automatyzujących udostępnianie szkoleń. Dzięki nim pracownicy konkretnego działu otrzymają odpowiedni zestaw materiałów szkoleniowych, gdy tylko zostaną dodani do struktury organizacyjnej firmy. System przypomni im również o ewentualnej konieczności powtórzenia lub odświeżenia szkolenia po upływie określonego czasu, zdejmując tym samym ten obowiązek z pracowników działu kadr czy HR

Istotnym elementem funkcjonowania każdej platformy zdalnej edukacji jest rozbudowany system raportowania. Najlepiej wspierany przez sztuczną inteligencję (AI), co jest szczególnie istotne w kontekście dużych organizacji, zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników i analizujących każdego dnia ogromne zbiory danych. W ich przypadku wykorzystanie inteligentnych, automatyzujacych pracę algorytmów jest wręcz koniecznością. 

Możliwość przeprowadzania dogłębnych analiz na danych szkoleniowych pozwala szybko identyfikować luki kompetencyjne wśród pracowników, monitorować stan ukończenia poszczególnych szkoleń, a także analizować informacje zwrotne uzyskane od kursantów. Wyniki przeprowadzanych ankiet mogą bowiem posłużyć do dalszego doskonalenia procesu szkoleniowego oraz wykorzystywanych obecnie materiałów edukacyjnych.

Funkcjonalności LMS dla firm – dużych organizacji i małych

I choć mogłoby się wydawać, że tak zaawansowane platformy edukacyjne dedykowane są dużym korporacjom, z powodzeniem korzystać mogą z nich również podmioty zatrudniające zaledwie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób.

Niewątpliwie duże korporacje, ze względu na skalę działania, jako pierwsze dostrzegły potrzebę wdrożenia rozwiązań pozwalających na automatyzację i sprawne realizowanie polityki szkoleniowej, jednak wcale nie oznacza to, że z tych samych rozwiązań nie mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie! Wdrożenie pracownika i prowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej w wielu przypadkach wymaga sporej ilości czasu oraz sporych nakładów finansowych – na organizację szkolenia, ewentualny transport, zakwaterowanie, diety itd. Przenosząc szkolenia na platformę e-learningową, można sporo zaoszczędzić, a przy okazji umożliwić pracownikom wzięcie udziału w szkoleniu w dowolnym miejscu i czasie – np. podczas delegacji czy podróży do klienta.

Do najważniejszych funkcjonalności zdalnych platform edukacyjnych zaliczyć można:

  • Zarządzanie treściami szkoleń

Intuicyjny interfejs oraz możliwość samodzielnego tworzenia nowych i modyfikowania istniejących kursów to jedna z podstawowych cech charakterystycznych dobrych platform LMS. Warto zwrócić uwagę również na rodzaje obsługiwanych plików – Audio, Video, Video360, SCORM, PowerPoint, quizy itd., gdyż pozwalają one tworzyć bardziej interaktywne i tym samym angażujące szkolenia.

  • Tworzenie ścieżek edukacyjnych i certyfikacyjnych

W przypadku większych organizacji, oferujących dedykowane szkolenia dla poszczególnych grup pracowników, istotną funkcją jest możliwość tworzenia dedykowanych ścieżek szkoleniowych i certyfikacyjnych. Dzięki temu inne zestaw kursów przypisywane są w systemie pracownikom sieci sprzedaży, administracji czy finansom.

  • Udostępnianie szkoleń

W kontekście udostępniania szkoleń istotne jest to, by system LMS oferował możliwość tworzenia automatycznych reguł. Dzięki nim odpowiednie szkolenia będą przypisywane konkretnym pracownikom w sposób całkowicie zautomatyzowany. Podobnie w przypadku szkoleń, które należy przeprowadzać cyklicznie – one również mogą pojawiać się w panelu konkretnego pracownika bez konieczności podejmowania dodatkowych akcji po stronie administratora platformy. Wystarczy, że przypisze on szkolenie konkretnemu pracownikowi lub całej grupie i nałoży regułę cykliczności.

  • Monitorowanie i raportowanie

By sprawnie zarządzać procesem szkoleniowym w ramach organizacji konieczny jest rozbudowany system monitorowania i raportowania. Umożliwia on śledzenie postępów pracowników, monitorowanie poziomu ukończenia konkretnych kursów, tworzenie matrycy kompetencji dla poszczególnych zespołów i tym samym jeszcze bardziej precyzyjne planowanie dalszych działań edukacyjnych.

Smart education w praktyce

Zapotrzebowanie na poszczególne funkcjonalności platform LMS w dużej mierze wynika ze specyfiki prowadzonej działalności. Inne bowiem szkolenia prowadzić będzie duża firma świadcząca usługi z zakresu rachunkowości, a inne zakład produkcyjny, poświęcający wiele godzin na procesy wdrożeniowe nowych pracowników oraz obligatoryjne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa szkolenia branżowe.

W pierwszym przypadku prawdopodobnie mogłaby się sprawdzić prosta platforma edukacyjna, wyposażone w podstawowe funkcje. Szkolenia pracowników działów finansowych najczęściej nie wymagają sięgania po interaktywne i zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w kontekście firm lub departamentów, w których standardem jest długotrwały proces wdrożenia pracownika. W takich przypadkach lepszym wyborem będzie LMS oferujący chociażby moduł rozszerzonej rzeczywistości, który umożliwi tworzenie angażujących szkoleń wdrożeniowych z modelami maszyn i urządzeń, z jakimi pracownik będzie miał styczność każdego dnia. Tak innowacyjne rozwiązanie będzie nie mniej skuteczne aniżeli szkolenie stacjonarne, a dodatkowo pozwoli wygenerować niemałe oszczędności – nie będzie bowiem wymagało zaangażowania doświadczonego pracownika w proces szkolenia i tym samym nie zaburzy ciągłości działania podmiotu.

Korzyści płynące z posiadania platformy edukacyjnej

Inwestycja w nowoczesną platformę e-learningową niesie za sobą szereg korzyści – i to zarówno takich, które można dokładnie oszacować, jak i tych mniej wymiernych. Do najważniejszych niewątpliwie należy zaliczyć:

  • efektywne wsparcie realizacji celów biznesowych organizacji, w które niewątpliwie wpisuje się nieustanny rozwój kompetencji pracowników;
  • możliwość zarządzania procesem podnoszenia kwalifikacji w firmie w sposób kompleksowy i co ważne, z poziomu jednej aplikacji;
  • uporządkowanie know-how w organizacji i tym samym zachowanie ciągłości działania w przypadku nagłej nieobecności kluczowych dla firmy pracowników;
  • dostęp do zaawansowanych opcji raportowania, dzięki którym można szybko identyfikować ewentualne luki kompetencyjne i podejmować odpowiednie kroki zaradcze;
  • oszczędność czasu i pieniędzy, które obecnie przeznaczane są na organizację szkoleń i wdrożeń w formie stacjonarnej, ich planowanie i przypominanie pracownikom o konieczności wypełnienia obowiązkowych testów czy ankiet;
  • możliwość tworzenia dedykowanych ścieżek szkoleniowych, wspierających z jednej strony realizację celów organizacji, zaś z drugiej osobisty rozwój pracowników i poziom ich zadowolenia z pracy.
Share it!

Chcesz poznać szczegóły?

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać co miesiąc dawkę wiadomości, wskazówek i inspiracji dotyczących rozwoju i nauczania.
Zapisz się teraz
close
Close
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapisz się do naszego newslettera, a co miesiąc otrzymasz świeżą dawkę inspiracji, artykułów blogowych, informacji branżowych oraz dotyczących nowych funkcjonalności Samelane.
Close
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!
Co miesiąc będziemy wysyłać Ci garść przydatnych informacji na temat Samelane oraz ciekawe artykuły branżowe. Sprawdzaj swoją skrzynkę regularnie!