Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona strategia szkoleniowa to skuteczny sposób na obniżenie współczynnika odpływu pracowników, poprawę wydajności pracy oraz zatrzymanie talentów w strukturach firmy. To także skuteczna metoda budowania wizerunku pracodawcy i pozyskiwania z rynku pracowników o odpowiednim profilu. Uzyskanie takich efektów nie jest jednak prostym zadaniem. Wymaga odpowiedniego podejścia, przeanalizowania potrzeb szkoleniowych i stworzenia infrastruktury systemowej, która umożliwi swobodny dostęp do materiałów szkoleniowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest nauka i rozwój (learning & development)?
  2. Jak programy szkoleniowe wpływają na efekty osiągane przez pracowników?
  3. Jak system zarządzania nauczaniem (LMS) może wpływać na efekty szkoleń?

Co to jest szkolenie i rozwój (training & development)?

Poprzez szkolenie i rozwój rozumieć należy wszelkie działania edukacyjne, podejmowane przez organizację w celu zaspokojenia bieżących oraz przyszłych potrzeb zgłaszanych przez organizację oraz jej pracowników.

Szkolenia to z reguły krótkoterminowy proces, polegający na przekazaniu pracownikowi konkretnej wiedzy, instrukcji niezbędnych do wykonywania określonych obowiązków lub kompetencji, pozwalających na realizowanie zadań w sposób bardziej efektywny. Inicjatywa w ich przypadku podejmowana jest co do zasady przez kierownictwo firmy, natomiast celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb pracownika.

Rozwój obejmuje znacznie szersze spektrum zadań, gdyż jego celem jest zapewnienie pracownikom szerokich możliwości w zakresie rozwoju osobistego. Jest to ciągły, proaktywny proces, którego zadaniem jest identyfikowanie zmieniających się w czasie potrzeb szkoleniowe pracowników i aktywne na nie odpowiadanie.

Dlaczego szkolenie i rozwój są tak ważne?

Szkolenia i rozwój pracowników już od dawna nie stanowią elementu, przy pomocy którego organizacja może się wyróżniać na konkurencyjnym rynku pracy i pozyskać niezbędne talenty. Oferowanie szerokich możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji coraz częściej traktowane jest przez pracowników jako niezbędny standard, stąd wiele organizacji wpisuje szkolenia i rozwój w swoje DNA i inwestuje niemałe środki w zapewnienie jak największych i najbardziej atrakcyjnych możliwości rozwoju.

Z perspektywy zarządzających szkolenia i szerokie możliwości rozwoju pracowników to inwestycja o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Mowa nie o zwrocie poniesionych kosztów, ale wypracowaniu trwałych efektów w postaci istotnie wyższych efektów pracy – lepszej wydajności albo też wyższej jakości oferowanych usług czy wytwarzanych produktów.

Liderzy oraz pracownicy działów HR już dawno zaobserwowali dużą zależność, istniejącą między szkoleniami a wydajnością pracowników, dlatego nieustannie doskonalą istniejące strategie szkoleniowe i uzupełniają je o kolejne elementy, będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pracowników. Do szkoleń i kursów wewnętrznych wiele organizacji zdecydowało się włączyć szkolenia zewnętrzne, finansować lub współfinansować studia, międzynarodowe certyfikaty, uczestnictwo w branżowych konferencjach, oferować darmowy dostęp do wiodących platform edukacyjnych, coaching i mentoring itd. 

I choć mogłoby się wydawać, że jest to niezwykle kosztowna strategia, potencjalne korzyści mogą wielokrotnie przewyższyć ich wartość. Konieczne jest jednak dokładne zbadanie potrzeb organizacji i jej pracowników, a także ich potencjalnego wpływu na wyniki osiągane przez pracowników. Dopiero po dokładnej analizie potrzeb można przystąpić do budowania optymalnego katalogu szkoleń i innych możliwości rozwoju dla pracowników. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Jak szkolenia wpływają na wydajność pracowników?

Korzyści płynących z wdrożenia i skutecznego realizowania strategii szkoleń i rozwoju jest wiele. Do najważniejszych niewątpliwie należy zaliczyć: 

Przyciągnięcie do organizacji talentów

Aż 35% przedstawicieli pokolenia millenialsów wskazuje dostęp do szkoleń, zaraz po możliwości awansu i wysokości wynagrodzenia, jako jeden z kluczowych argumentów przemawiających za rozpoczęciem pracy w konkretnej firmie.

Źródło 

Zatrzymanie pracowników na dłużej w strukturach organizacji

74% uczestników badania PwC wyraziło gotowość do pozyskania nowych umiejętności lub przebranżowienia się, by zwiększyć swoje szans na bycie zatrudnionym w przyszłości.

Źródło

Jak wynika z badania IBM „The Value of Training”, zaspokojenie potrzeb szkoleniowych pracownika i jego aspiracji zawodowych zmniejsza ryzyko jego odejścia aż 12-krotnie.

Źródło

Wygenerowanie niemałych oszczędności i dodatkowych zysków

Szkolenie pracowników jest o wiele tańsze aniżeli zatrudnianie w ich miejsce nowych. Work Institute szacuje, że koszty zatrudnienia nowego pracownika stanowią aż ⅓ rocznego wynagrodzenia tego, który zdecydował się odejść. Im wyższy współczynnik odpływu pracowników tym koszty ponoszone przez organizację odpowiednio wyższe. Wspomnieć należy również o czasie – znalezienie i zatrudnienie nowego pracownika to przynajmniej kilka tygodni. Drugie tyle trzeba poświęcić na jego wdrożenie.

Źródło

Korzyści płynące ze szkoleń dostrzega również Harvard Business Review, który przekonuje, że odpowiednio zaprojektowana strategia rozwoju kompetencji pracowników może przełożyć się na wzrost sprzedaży o 10-19% i wzrost zysku na poziomie 14-29%.

Źródło

Poprawa efektywności procesów i wydajności pracowników

Badanie przeprowadzone przez National Center on the Educational Quality of the Workforce (EQW) wskazuje, że inwestycja w szkolenia przynosi o wiele lepsze rezultaty aniżeli inwestycja w wyposażenie czy sprzęt. Po przebadaniu 3 100 firm w USA wykazano, że wzrost poziomu wiedzy o 10% prowadzi do wzrostu produktywności o 8,6%, wzrost wartości wyposażenia o 10% skutkuje zaś wzrostem produktywności o zaledwie 3,4%.

Źródło

Jak skutecznie szkolić pracowników?

Skuteczna realizacja nawet najlepszej strategii szkoleniowej wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury systemowej. Konieczne jest bowiem zgromadzenie całego know-how organizacji w jednym miejscu, stworzenie atrakcyjnych kursów, a następnie na ich bazie kompletnych ścieżek szkoleniowych, pozwalających pracownikom na pozyskanie kompleksowej wiedzy lub umiejętności. Narzędziem ułatwiającym realizację tego celu jest niewątpliwie system do nauki zdalnej (LMS), który pozwala nie tylko scentralizować materiały szkoleniowe organizacji w jednym miejscu, ale też efektywnie nimi zarządzać – edytować, modyfikować, aktualizować itd.

E-nauczanie to forma pozyskiwania kompetencji, która zapewnia wysoką skuteczność bez ponoszenia przesadnie dużych kosztów. Z uwagi na skalowalność zdalne szkolenia doskonale sprawdzają się przede wszystkim w dużych organizacjach oraz tych, które działają w wielu różnych lokalizacjach i chcą w ten sposób ograniczyć koszty delegacji i ewentualnego zakwaterowania kursantów. Co z ich skutecznością? Wszelkie obawy są zupełnie nieuzasadnione. Najlepsze platformy LMS pozwalają na stosowanie wielu różnych formatów plików, w tym również elementów rozszerzonej rzeczywistości, dzięki którym szkolenie może być nie mniej angażujące i fascynujące niż gra komputerowa.

Atrakcyjność materiałów szkoleniowych to jedno, jednak trzeba również zaznaczyć, że platformy e-learningowe zapewniają znacznie więcej. Mowa między innymi o możliwości sięgania po materiały szkoleniowe w dowolnym czasie i miejscu, przy wykorzystaniu niemal każdego urządzenia – stacjonarnego lub mobilnego. Z punktu widzenia zarządzających ogromnym atutem są również szerokie możliwości w zakresie raportowania, bieżącego monitorowania postępów kursantów i automatycznego przydzielania szkoleń pracownikom. LMS pozwala tym samym automatyzować pracę działów HR, wspierać realizację strategii szkoleniowej i przy okazji podnosić morale i satysfakcję z pracy pracowników.