Chcąc odpowiadać na zmieniające się potrzeby swoich pracowników w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, wiele organizacji zdecydowało się na wdrożenie nowoczesnych platform edukacyjnych. Pozwalają one nie tylko scentralizować i udostępnić zainteresowanym firmowy know-how, ale też w wielu przypadkach zautomatyzować wiele powtarzalnych zadań, ciążących na pracownikach działu HR. Wszystko zależy jednak od wybranej platformy i jej możliwości. Czym są i jak działają platformy e-learningowe i systemy LMS?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest system zarządzania nauczaniem (LMS) i e-learning?
 2. Czym platforma e-learningowa różni się od LMS-a?
 3. Które rozwiązanie wybrać, by wspierać naukę i rozwój pracowników (L&D)?

Platforma e-learningowa a LMS – czym się różnią?

Termin e-learning to niezwykle szerokie pojęcie, którym określa się wszelkiego rodzaju materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostarczane droga elektroniczną. Jest to bardzo wygodna i jednocześnie tania forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pozyskiwania nowych kompetencji. Ceniona jest zarówno przez pracowników, ze względu na komfort, jak i firmy, gdyż dzięki e-learningowi są one w stanie niskim kosztem szkolić wielu pracowników, niezależnie od strefy czasowej i miejsca, w którym aktualnie się znajdują.

Czym zatem jest platforma e-learningowa? Terminem tym często określa się systemy LMS, jednak nie jest to do końca prawidłowa nomenklatura. Korporacyjny LMS ma do zaoferowania znacznie więcej niż platforma e-learningowa i, z zasady, pełni nieco inną funkcję. Platforma e-learningowa jest niczym innym jak miejscem w sieci (stroną internetową), gdzie udostępnia się różne materiały szkoleniowe. Chcąc z nich skorzystać, wystarczy odwiedzić taką stronę, zalogować się w serwisie (o ile jest to wymagane) i wybrać z katalogu jedno z dostępnych szkoleń.

Taka forma dzielenia się materiałami szkoleniowymi ma wprawdzie wiele zalet, jednak z punktu widzenia organizacji nie jest wystarczająco efektywna. Dlaczego? Chcąc skutecznie realizować strategię szkoleniową, konieczne są znacznie bardziej zaawansowane funkcje w zakresie angażowania uczestników szkoleń, nawiązywania z nimi interakcji czy chociażby monitorowania czynionych przez nich postępów. W platformie LMS niezwykle istotna jest również możliwość przydzielania szkoleń konkretnym użytkownikom i automatyczne przypominanie im o konieczności ich ukończenia. Pozwala to istotnie usprawnić proces szkoleniowy, zautomatyzować proces wdrożenia nowych pracowników oraz szybko i efektywnie przeprowadzać obowiązkowe szkolenia (np. BHP).

Biorąc pod uwagę fakt, że technologia oraz potrzeby szkoleniowe pracowników bardzo szybko się zmieniają, istotna jest również możliwość tworzenia nowych szkoleń i aktualizowania tych już istniejących. Dobrej klasy LMS doskonale radzi sobie z tym zadaniem, ponieważ odczytuje wiele rodzajów plików (np. pliki SCORM) i umożliwia ich modyfikację. Co ważne, z zadaniem tym poradzi sobie dosłownie każdy, gdyż obsługa kreatora szkoleń jest niezwykle prosta i intuicyjna. Platforma e-learningowa nie oferuje takich możliwości – wspiera jedynie dystrybucję gotowych kursów i materiałów szkoleniowych.

Zdaniem analityków Technavio rynek e-learningu w latach 2020-2024 wzrośnie o 38,09 mld USD, osiągając CAGR powyżej 11%. (źródło: Technavio Research)

Bardzo ważną funkcjonalnością platform LMS jest również zaawansowana analityka. O ile platformy e-learningowe często pozwalają na uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia, nie pozwalają zespołowi odpowiedzialnemu za szkolenia w firmie monitorować w czasie rzeczywistym postępów czynionych przez pracowników organizacji. Pod tym względem LMS po raz kolejny udowadnia swoją wyższość, gdyż pozwala śledzić postępy na każdym poziomie agregacji – tj. na poziomie całej firmy, konkretnego departamentu, zespołu czy nawet pracownika. Dostarcza tym samym wielu cennych dla biznesu informacji. Pozwala monitorować poziom ukończenia poszczególnych szkoleń i ich popularność, analizować wyniki przeprowadzanych testów, zbierać informację zwrotną od kursantów itd. Dzięki takim danym dział szkoleń może nieustannie doskonalić materiały szkoleniowe, identyfikować ewentualne luki kompetencyjne i projektować nowe kursy, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno pracowników, jak i samej organizacji.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Do czego firmy wykorzystują platformy e-learningowe? 

Decydując się na wykorzystanie technologii usprawniającej wdrożenie strategii szkoleniowej w firmie, zwykle wybiera się system zdalnego nauczania LMS. Platformy e-learningowe nie są bowiem wystarczająco efektywne i nie oferują pożądanych przez biznes funkcjonalności. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu organizacjach stanowią atrakcyjne dla pracowników uzupełnienie oferty szkoleń firmowych. Wiele podmiotów, zwłaszcza technologicznych, oferuje swoim pracownikom dostęp do zewnętrznych, płatnych platform e-learningowych jako jeden z benefitów i, tym samym, wspiera ich rozwój na wielu różnych płaszczyznach.

Do czego firmy wykorzystują platformy LMS?

Komercyjny LMS, którego wybór poprzedzony będzie gruntowną analizą potrzeb firmy, to skuteczny sposób rozwiązania wielu jej problemów. Dla zarządzających inwestycja w LMS to przede wszystkim szansa na ograniczenie kosztów, poprawa skuteczności wdrożenia polityki szkoleniowej, większe zaangażowanie pracowników, a w konsekwencji wyższa efektywność ich pracy. LMS to także skuteczny sposób na poprawienie retencji w firmie, gdyż niewystarczające możliwości rozwoju stanowią dziś jeden z głównych powodów zmiany pracodawcy. 

Jakie są inne zastosowania systemu zarządzania nauczaniem (LMS)? Firmy wykorzystują je przede wszystkim do: 

 • automatyzacji wielu powtarzalnych zadań zespołów szkoleniowych / HR;
 • tworzenia własnych, interaktywnych szkoleń (wykorzystujących różne formaty, w tym elementy rzeczywistości rozszerzonej);
 • grupowania kursów w kompleksowe ścieżki szkoleniowe i certyfikacyjne;
 • scentralizowania i porządkowania know-how organizacji i wszystkich stworzonych na przestrzeni czasu materiałów szkoleniowych;
 • szybkiego identyfikowania potrzeb szkoleniowych i ewentualnych luk kompetencyjnych w zespołach;
 • analizowania poziomu zaangażowania i interakcji z poszczególnymi szkoleniami celem ich doskonalenia i modyfikowania;
 • przeprowadzania ankiet, inicjowania dyskusji i zbierania informacji zwrotnej;
 • podnoszenia poziomu zaangażowania, dzięki wykorzystaniu elementów grywalizacji;
 • skrócenia do minimum czasu wdrożenia nowych pracowników (obejmuje to również złożone szkolenia stanowiskowe, w czym pomaga rozszerzona rzeczywistość).

Które rozwiązanie wybrać?

Porównanie systemów LMS i platform e-learningowych jasno wskazuje przewagę systemów zarządzania nauczaniem. Wybór optymalnego rozwiązania zawsze stanowi jednak kwestię indywidualną, uzależnioną od potrzeb zgłaszanych przez konkretną organizację. By dokonać najlepszego wyboru, warto skupić się na zidentyfikowaniu kluczowych dla biznesu funkcjonalności, a następnie dobrać odpowiednie rozwiązanie. Działanie takie pozwoli uniknąć nietrafionej inwestycji, niższej od oczekiwanej stopy zwrotu czy też konieczności zmiany wybranego narzędzia po zaledwie kilku latach użytkowania.

Przy wyborze systemu warto też wziąć pod uwagę mylące nazewnictwo. Dlaczego? Gdyż na rynku dostępne są dziś platformy LMS, które często określają się mianem platform e-learningowych, a także platformy e-learningowe, będące prostym narzędziem lub stroną internetową o bardzo ograniczonych możliwościach. Rozsądniej jest zatem pominąć nomenklaturę i skoncentrować się na możliwościach konkretnego narzędzia. Ważne jest to, by zaspokajało ono wszystkie bieżące potrzeby organizacji i jednocześnie było elastyczne i skalowalne, by móc rosnąć wraz z organizacją.