Wyższe płace, większe możliwości rozwoju talentów oraz skuteczne programy przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji. To główne metody zwiększające dostępność talentów na rynku pracy według respondentów przepytanych w globalnym badania przeprowadzonym w latach 2022–2023 i opublikowanego na portalu Statista. Nic dziwnego, że ta ogólnoświatowa potrzeba doszkalania pracowników napędza coroczne wzrosty na rynku szkoleń wartego już ponad 380 mld dolarów. Sam średni kosz  wyszkolenia pracownika wyliczono na 1300 dolarów. 

Jest nieźle, ale zawsze może być lepiej, zwłaszcza że wiele obszarów rozwoju pracowników wciąż krzyczy o dofinansowanie i poprawę metodologii, w tym poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów do zarządzania nauczaniem (LMS). Dlatego w tym artykule diagnozujemy 8 umiejętności pracowników, które możesz łatwo usprawnić dzięki LMS, szybciej osiągając cele szkoleniowe w twojej firmie.

Rosnący nacisk na kompetencje miękkie

Na początek ciekawa statystyka. Według raportu Linkedin Workplace Learning Report 2024 kompetencje miękki odnotowały najwyższy wskaźnik wzrostu z roku na rok wśród specjalistów ds. uczenia się i rozwoju. W tym:

 • umiejętności interpersonalne – wzrost o 73%,
 • umiejętności prezentacji – 64%,
 • rozwiązywanie problemów – 57%,
 • zarządzanie ludźmi – 57%.

Wiedza techniczna i twarde umiejętności są wciąż kluczowe, jednak liderzy dostrzegają dotychczasowy błąd, który popełniali. To znaczy premiowanie wiedzy technicznej ponad tzw. soft skills, czyli na przykład umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów. 

W czasach, kiedy coraz częściej zastępujemy wiele umiejętności technicznych sztuczną inteligencją i automatyzacją, naturalnie wydaje się skoncentrowanie obszarów szkolenia na poprawie umiejętności miękkich u pracowników. Zwłaszcza że w ogromnym stopniu wpływają one na satysfakcję z pracy i poczucie sensu w miejscu pracy. Z tego powodu powinny być rozwijania w organizacjach jeśli nie na równo, to prawie na równi z umiejętnościami technicznymi. One również zostały uwzględnione w poniższym poradniku na temat 8 obszarów rozwoju pracowników, które usprawnisz dzięki różnorodnym funkcjom LMS. Przejdźmy więc do właściwej treści naszego artykułu.

Umiejętnośc liderskie

Silne umiejętności przywódcze są niezbędne do budowania odnoszących sukcesy zespołów. Platformy e-learningowe takie jak nowoczesny LMS mogą zapewnić pracownikom dostęp do kursów i programów szkoleniowych dotyczących rozwoju przywództwa, obejmujących powyższe aspekty. Możesz używać systemu zarządzania nauczaniem do tworzenia zajęć z wykładami wideo, quizami i studiami przypadków. Interaktywne symulacje mogą umieścić pracowników w realistycznych scenariuszach przywództwa, w których mogą podejmować decyzje i otrzymywać informacje zwrotne na temat swojego stylu przywództwa. Następnie Twoi pracownicy będą mogli dalej ćwiczyć swoje umiejętności poprzez wspólne projekty i dyskusje ze swoimi współpracownikami.

Jak skonstruować szkolenie w LMS, aby uwzględniało poprawę umiejętności liderskich pracowników? Kurs może obejmować tematy, takie jak:

 • budowanie silnych zespołów,
 • opracowywanie i przekazywanie celów,
 • motywowania członków zespołu,
 • delegowanie zadań,
 • komunikowanie się i aktywne słuchanie,
 • przekazywanie feedbacku i opinii,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • poprawa zaufania w zespole.

Czytaj także: Wiedza a umiejętności – różnice


Umiejętności zarządzania

Prawdopodobnie słyszałeś takie zdanie: pracownicy nie odchodzą z powodu firmy, ale z powodu swoich menedżerów. Dużo w tym prawdy, ponieważ umiejętności menedżerskie są kluczowe dla stworzenia dobrze prosperującego środowiska pracy. Jak więc usprawnić ten obszar za pomocą szkoleń?

Użyj systemu LMS do tworzenia kursów obejmujących podstawy zarządzania. Zapewnij pracownikom niezbędne narzędzia, takie jak karty projektów i programy spotkań. Następnie przedstaw im realistyczne scenariusze zarządzania i wyznacz zadnia praktyczne związania z podejmowaniem decyzji, analizowania wyników i radzenia sobie z informacjami zwrotnymi

Ponadto pomyśl o dostosowaniu ścieżek uczenia się do indywidualnych potrzeb i luk w umiejętnościach oraz o podejściu mikrolearningowym, ponieważ jest to jedna z najskuteczniejszych technik zarządzania dla pracowników o napiętych harmonogramach.

Aby wspierać umiejętności zarządzania twoich pracowników, uwzględnij w modułach kursu zagadnienia dotyczące:

 • zarządzania projektami,
 • alokowania zasobów (budżet, czas, ludzie),
 • ustalania priorytetów zadań,
 • wyznaczania celów zgodnie ze SMART,
 • analizowania efektywność procesów,
 • pośredniczenia w sporach i mediacji,
 • mierzenia wydajność pracy.

Umiejętności komunikacyjne

Bez umiejętności skutecznej i kulturalnej komunikacji w zasadzie nie da się pracować w zespole. Bez tego dzielenie się pomysłami, feedbackowanie i  praca nad wspólnymi celami może być trudna lub wręcz niemożliwa. Tu również możesz wspomóc się LMS i przeszkolić pracowników ze skutecznej komunikacji.

Przykład: Stwórz w swoim LMS realistyczne symulacje, w których pracownicy ćwiczą w komfortowym psychicznie środowisku bez obaw o śmieszność. Może to obejmować odgrywanie ról i trudnych rozmów ze współpracownikami, klientami i przełożonymi. Wykorzystaj LMS także do ćwiczenia komunikacji w formie pisemnej (maile, komunikatory, uwagi w systemach do zarządzania projektami etc.)

W przypadku tematów szkoleń z komunikacji w firmie, możesz uwzględnić następujące zagadnienia: 

 • przekazywanie informacji w jasny sposób
 • porozumiewanie się ustnie i pisemnie
 • komunikowanie się podczas spotkań online
 • wymienianie informacji,
 • komunikowanie obaw,
 • dzielenie się różnymi punktami widzenia,
 • aktywne słuchanie
 • rozwiązywanie konfliktów.

Umiejętności cyfrowe

Oprócz umiejętności miękkich, takich jak wspomniana komunikacji, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów itd. ważne jest także podnoszenie kwalifikacji cyfrowych. Tego typu kursy przygotowane na platformie cyfrowej do e-learningu takim jak LMS wyposażają pracowników w umiejętności potrzebne do przystosowania się do nowych technologii.

Po pierwsze systemy LMS umożliwiają przeprowadzanie kursów video czy poprzez SCORM.  Dzięki temu podnoszenie kwalifikacji cyfrowych staje się mniejszym wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku osób, które doświadczyły wykluczenia cyfrowego z racji wieku czy sytuacji społecznej. 

Kursy z umiejętności cyfrowych mogą obejmować wykłady wideo, prezentacje, samouczki, ćwiczenia interaktywne i symulowane laboratoria. Dodatkowo warto stworzyć grupy dyskusyjne umożliwiają pracownikom wzajemną pomoc.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Umiejętności rozwiązanie problemów to cenne kompetencje miękkie, które są zdecydowanie warte włączenia w programy szkoleń w firmach. Pomagają w ocenie ryzyka, podejmowaniu świadomych decyzji, wdrażaniu planów naprawczych, monitorowaniu postępów i ocenie podjętych działań. 

Warto dodać, że umiejętności rozwiązywaniu problemów łączą się z umiejętnościami krytycznego i analitycznego myślenia. Dlatego przygotowując szkolenia pracowników należy uwzględnić to powiązanie. Program szkolenia może obejmować zagadnienia takie jak:

 • identyfikowanie problemów i ich przyczyn,
 • krytyczne analizowanie informacji, 
 • przeprowadzanie burzy mózgów na temat potencjalnych rozwiązań,
 • kreatywne myślenie. 

Jeśli zdecydujesz się poprowadzić te kursy z pomocą LMS, zapewnisz osobom szkolonym możliwość angażowania się podczas dyskusji online i dostęp do różnych narzędzi, takich jak schematy blokowe, macierze decyzyjne i oprogramowanie do tworzenia map myśli. Takie interaktywne środowisko jest poza tym atrakcyjne i podnosi zaangażowanie w proces szkoleniowy.

Umiejętności zarządzania czasem

Umiejętności zarządzania czasem pozwalają pracownikom dotrzymywać terminów i skutecznie regulować obciążenie pracą. Systemy do zarządzania nauczaniem takie jak LMS pozwolą ci stworzyć wykłady wideo z praktycznymi wskazówkami, interaktywne ćwiczenia, symulowane scenariusze, quizy i egzaminy. Możesz zintegrować elementy grywalizacji, takie jak punktowanie aktywności, odznaki i tabele wyników, aby proces uczenia się był bardziej wciągający.

Przygotowując się merytorycznie do stworzenia kursu z umiejętności zarządzania czasem dla pracowników, uwzględnij zagadnienia takie jak:

 • ustalanie priorytetów zadań,
 • oszacowywanie czasu potrzebnego na wykonanie zadań
 • ocenę terminów wykonania,
 • planowanie zadań,
 • przewidywanie przeszkód,
 • minimalizowanie zakłóceń,
 • techniki skupiania się,
 • unikanie i redukcja stresu
 • informowanie o zmianach w harmonogramie.

Techniki adaptacyjne

Umiejętności adaptacyjne w miejscu pracy oznaczają zdolność skutecznego dostosowywania się do zmian w środowisku pracy. Obejmują także pokonywania wyzwań i radzenie sobie w nowych sytuacjach. Obszar ten można usprawnić wykorzystując LMS, który oferuje możliwości wymiany pomysłów i perspektyw z innymi pracownikami oraz dodanie atrakcyjnych zasobów multimedialnych. Ponadto dzięki symulacjom szkoleni pracownicy mogą ćwiczyć reagowanie na nieoczekiwane sytuacje, techniki radzenia sobie ze stresem i pokonywanie przeszkód.

Przygotowując kurs z umiejętności adaptacyjnych dla pracowników poprzez platformę LMS, uwzględnij następujące zagadnienia:

 • różne podejścia do wyzwań w pracy,
 • techniki analizowania nowych sytuacji,
 • Umiejętności i techniki negocjacyjne,
 • dostosowywanie kierunków działań,
 • korzystanie z nowych narzędzi w pracy,
 • szukanie innowacyjnych rozwiązań,
 • techniki pracy pod presją.

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna obejmuje szereg umiejętności, które umożliwiają pracownikom rozumienie, zarządzanie i wyrażanie własnych emocji, a także postrzeganie, interpretowanie i reagowanie na emocje innych. Tych kluczowych umiejętności można skutecznie uczyć przy użyciu platform LMS.

Programy szkoleniowe z inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy mogą obejmować podstawowe tematy, np. rozumienie własnych emocji, rozpoznawanie sytuacji wyzwalających, radzenie sobie z emocjami, wyciszanie się pod wpływem stresu, interpretowanie sygnałów niewerbalnych, prowadzenie trudnych rozmów i ćwiczenie aktywnego słuchania.

Ponadto wykorzystaj narzędzia LMS-ów, aby stworzyć atrakcyjne lekcje szkoleniowe z tematów takich jak samoświadomość i samoregulacja, włączając zajęcia grupowe, takie jak odgrywanie scenariuszy ze świata rzeczywistego, oraz ćwiczenia służące samoocenie i regulacji emocjonalnej. 

Rozwój pracowników z LMS – kluczowe korzyści platformy

Systemy zarządzania nauczaniem są doskonałym narzędziem do przeprowadzania kursów z kompetencji miękkich dla pracowników i to z kilku powodów. Są opłacalne i zmniejszają potrzebę szkoleń w klasie, podróży i materiałów drukowanych. Pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do modułów szkoleniowych we własnym tempie z dowolnego miejsca, eliminując kosztowne szkolenia na miejscu. 

Platformy LMS oferują również spersonalizowane doświadczenia edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i poziomów umiejętności, zapewniając odpowiednie i znaczące szkolenia w zakresie rozwoju kariery. Ich wygoda i elastyczność umożliwiają pracownikom dostęp do szkoleń w dowolnym miejscu i czasie, dopasowując je do swojego harmonogramu zajęć bez konieczności brania urlopu w pracy. 

Dodajmy, ze platformy e-learningowe takie jak LMS zapewniają kompleksowe możliwości śledzenia i raportowania, umożliwiając organizacjom monitorowanie postępów pracowników, identyfikowanie mocnych i słabych stron oraz dostosowywanie programów szkoleniowych w razie potrzeby. Te korzyści LMS sprawiają, że jest cennym narzędziem usprawniającym rozwój pracowników i programy szkoleniowe.