Rynek zatrudnienia zmienia się bardzo dynamicznie, podobnie jak lista umiejętności, na które będzie popyt w najbliższej przyszłości. Aby odnieść sukces zawodowy i trzymać rękę na pulsie ciągłych zmian na rynku pracy, ważne jest rozwijanie i inwestowanie w zdobywanie pożądanych umiejętności. Rynek przechodzi głęboką transformację ze względu na postęp technologiczny i szybko rozwijające się gałęzie biznesu. Pracownicy muszą poszerzać kompetencje, ponieważ tradycyjne role tracą na aktualności dając pole do rozwoju nowym umiejętnościom, wśród których kompetencje przyszłości stają się kompasem prowadzącym do sukcesu zawodowego. Na szczęście pojawienie się systemów zarządzania nauczaniem umożliwiło sprawne i efektywne zdobywanie i rozwijanie umiejętności oraz pozostanie cennym pracownikiem. 

Ewolucja podstawowych umiejętności

Dawno minęły czasy, gdy sama wiedza teoretyczna zapowiadała dobrze rozwijającą się karierę. Obecnie, oprócz wiedzy akademickiej, od pracowników wymaga się łączenia kompetencji twardych, obejmujących umiejętności techniczne, jak i miękkich. Niezbędne umiejętności obejmują dziedziny, odzwierciedlające zmianę w kierunku bardziej połączonego i napędzanego technologią świata. Wśród kompetencji postrzeganych jako umiejętności przyszłości, wymienia się krytyczne myślenie, kreatywność, zdolność adaptacji, komunikację, umiejętności cyfrowe i inteligencję emocjonalną.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Omawiane umiejętności nie ograniczają się do konkretnych branż, są uniwersalnie potrzebne do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie. Zgodnie z raportem „World Economic Forum’s Future of Jobs 2023”, umiejętności kognitywne i analityczne będą mocno poszukiwane do 2027 r., niezależnie od branży lub specjalizacji. Co więcej, zgodnie z raportem, „sześciu na dziesięciu pracowników będzie wymagało szkolenia przed 2027 r., ale tylko połowa z nich ma dostęp do odpowiednich możliwości szkoleniowych”. Przyjrzyjmy się bliżej potrzebom w zakresie przekwalifikowania w nadchodzących latach i narzędziu edukacyjnemu, które pomoże im sprostać. 

Istota łączenia umiejętności twardych i miękkich

Nie można przecenić znaczenia zdobywania zróżnicowanego zestawu umiejętności. Dynamiczne połączenie umiejętności twardych i miękkich staje się kluczem do sukcesu i najlepszym zestawem umiejętności do opanowania w przyszłości. Podczas gdy umiejętności twarde, takie jak umiejętności techniczne, czy wiedza specjalistyczna w danej dziedzinie, pozostają fundamentalne, kompetencje miękkie coraz częściej zajmują istotne miejsce na liście pożądanych cech pracownika. Zdolność adaptacji, komunikacja, kreatywność i rozwiązywanie problemów stają się kluczowe w kontekście szybkiego postępu technologicznego i globalnej łączności. W tym kontekście najcenniejsze umiejętności przyszłego rynku pracy zakładają połączenie kompetencji twardych i miękkich, umożliwiając pracownikom podejmowanie wyzwań i możliwości.

Oto lista najważniejszych umiejętności przyszłości:

 • Krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów: Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania pojawiających się problemów jest niesłychanie ważna. Dzięki niej pracownicy potrafią oceniać dane, z którymi pracują, analizować dostępne perspektywy i stosować innowacyjne rozwiązania skomplikowanych wyzwań. Krytyczne myślenie i dobre podejście do rozwiązywania problemów stanowią podstawę skutecznego podejmowania decyzji, niezależnie od tego, czy chodzi o dylematy techniczne, czy też o międzyludzkie kwestie.
 • Analiza i interpretacja danych: W erze Big Data umiejętność selektywnego gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji jest niezbędna. Od rozszyfrowania trendów rynkowych po optymalizację wydajności operacyjnej, umiejętności te pozwalają profesjonalistom na wysnuwanie cennych spostrzeżeń z ogromnych zbiorów danych, wspomagających strategiczne decyzje i napędzając wzrost.
 • Komunikacja i praca zespołowa: Efektywna komunikacja jest podstawą udanej współpracy, ułatwiając płynną kooperację w środowisku pracy czy wirtualnie. Rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na osoby wykazujące się sprawnością w przekazywaniu pomysłów, aktywnym słuchaniem i płynną komunikacji z zespołem.
 • Kompetencje cyfrowe: Wraz z transformacją technologiczną w niemal każdym aspekcie życia, umiejętności cyfrowe nie są już atutem, ale konieczną kompetencją. Biegłość w korzystaniu z technologii pozwala jednostkom pewnie poruszać się w cyfrowym środowisku.
 • Zdolność adaptacji i elastyczność: Zdolność do dostosowywania się do zmian i uczenia się przez całe życie ma kluczowe znaczenie w świecie galopującej transformacji. Otwartość na nowe doświadczenia i rozwijające się technologie umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniających się okoliczności.
 • Inteligencja emocjonalna: Zrozumienie i zarządzanie emocjami, zarówno własnymi, jak i innych, jest istotną umiejętnością w procesie budowania silnych relacji interpersonalnych i skutecznego przywództwa. Dzięki rozwiniętej inteligencji emocjonalnej pracownicy są bardziej empatyczni, samoświadomi i w sposób bardziej umiejętny poruszają się w złożonej tkance społecznej.
 • Umiejętności przywódcze: Cecha niezbędna dla osób aspirujących do ról kierowniczych i każdego, kto chce osiągnąć sukces w na ścieżce swojej kariery. Bycie skutecznym liderem oznacza inspirowanie i kierowanie zespołami, podejmowanie świadomych decyzji i tworzenie pozytywnego środowiska pracy.
 • Odporność: Zdolność do odbijania się od niepowodzeń jest istotna gdy mamy w perspektywie długoterminowe plany. Odporni psychicznie pracownicy lepiej znoszą przeciwności losu, radzą sobie ze stresem i postrzegają wyzwania jako okazję do rozwoju. Utrzymują pozytywne nastawienie i koncentrują się na długookresowych celach pomimo nieuniknionych niepowodzeń.

Rozwijając te umiejętności, możesz stać się bardziej atrakcyjnym pracownikiem dla potencjalnych pracodawców i zwiększyć swoje szanse. Podczas gdy przyszłość rynku pracy jest niepewna, jedna rzecz nie ulega wątpliwości: umiejętności, na które jest zapotrzebowanie, będą ewoluować. Rozwijając swoje umiejętności, możesz lepiej przygotować się na to, co przyniesie przyszłość.

Rola LMS w zdobywaniu kompetencji przyszłości

Na szczęście wraz z transformacją cyfrową zyskaliśmy narzędzia ułatwiające naukę. Systemy zarządzania nauczaniem stały się praktycznymi narzędziami usprawniającymi szkolenia i zdobywanie umiejętności. Platformy LMS zapewniają pracownikom kompleksowy ekosystem do rozwijania kompetencji w ustrukturyzowany i przystępny sposób. Dzięki temu LMS może okazać się bardzo pomocny, jeśli chodzi o naukę nowych umiejętności, ale również w zapewnianiu nowych skutecznych sposobów zdobywania wiedzy praktycznej. Poniżej wskazaliśmy jak i dlaczego.

 • Spersonalizowane ścieżki nauki: Platformy LMS oferują elastyczność w dostosowywaniu ścieżek nauki w oparciu o indywidualne mocne i słabe strony oraz zainteresowania. Personalizacja nauki sprawia, że uczniowie mogą skupić się na zdobywaniu kompetencji najbardziej istotnych dla ich wybranej ścieżki kariery.
 • Samodzielna nauka: Kompetencje przyszłości wymagają ciągłego zdobywania wiedzy. Platformy LMS umożliwiają naukę we własnym tempie, pozwalając na zachowanie równowagi między zdobywaniem umiejętności a istniejącymi obowiązkami, niezależnie od tego, czy są to obowiązki etatowe, czy prywatne.
 • Zróżnicowane formaty nauki: Platformy LMS pozwalają na wykorzystanie różnych formatów treści, od filmów i interaktywnych modułów po quizy i zadania. Takie zróżnicowane podejście zwiększa zaangażowanie i utrwala wiedzę, co ma kluczowe znaczenie dla opanowania nowych kompetencji.
 • Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym: System zarządzania nauczaniem umożliwia monitorowanie postępów w nauce w czasie rzeczywistym. Funkcja ta jest nieoceniona do monitorowania rozwoju umiejętności i identyfikowania obszarów, które wymagają większej uwagi.
 • Globalna dostępność: Platformy e-learningowe przełamują bariery geograficzne, umożliwiając pracownikom dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym miejscu. Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy chcą rozwijać kompetencje wykraczające poza granice własne jak i geograficzne.
 • Wgląd w dane: LMS dostarcza informacji na temat zaangażowania użytkowników, wskaźników ukończenia kursów oraz wyników kursantów. Organizacje mogą wykorzystać te dane do dopracowania swoich strategii szkoleniowych, zwiększając skuteczność inicjatyw rozwoju kompetencji.

Przygotowanie do sukcesu na rynku pracy jutra

W obliczu szybko ewoluującego rynku pracy, podjęcie się nauki kompetencji przyszłości nie jest luksusem, ale koniecznością. Nowe umiejętności są podstawą rozwoju zawodowego i odporności na niepowodzenia. Systemy zarządzania nauczaniem stanowią pomost między pracownikami chcącymi się doskonalić, a poszukiwanymi kompetencjami. Oferując spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, elastyczność i wgląd w dane, platformy LMS umożliwiają ciągły rozwój umiejętności. W miarę jak świat się zmienia, osoby wyposażone w kompetencje przyszłości, zdobyte dzięki korzystaniu z platform LMS, są gotowe do poruszania się po stale zmieniającym się rynku pracy z pewnością siebie i zdobytymi kompetencjami.