Branża produkcyjna w ogromnej większości opiera się na korzystaniu z zaawansowanych maszyn i urządzeń, które mają to do siebie… że od czasu do czasu odmawiają posłuszeństwa. Ich szybka naprawa pozwala zachować ciągłość produkcyjną i terminowo realizować zamówienia. Jakiekolwiek przestoje generują zwykle duże straty i narażają firmę na potencjalne kary umowne. Jak rzeczywistość rozszerzona (AR) pomaga dziś rozwiązywać takie problemy? Na czym polega zdalna konserwacja i naprawa?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak przemysł 4.0 wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną?
  2. Czym jest zdalne wsparcie i jak może dziś działać inteligentna fabryka?
  3. W jakich obszarach biznesowych sprawdzają się gogle AR?

Specyfika branży produkcyjnej

Sytuacja pandemiczna unaoczniła wielu przedsiębiorcom z branży produkcyjnej potęgę i korzyści płynące z korzystania z nowoczesnej technologii. Mowa przede wszystkim o zdalnym wsparciu czy też zdalnym dostępie, który pomaga szybko i sprawnie rozwiązywać wiele problemów, z którymi każdego dnia spotykają się pracownicy zakładów produkcyjnych. Nawet krótkotrwały przestój może generować dla organizacji duży koszt, a przy okazji narażać ją na konsekwencje niewywiązania się z podpisanych umów, dlatego też niezwykle ważne jest to, by w możliwie najkrótszym czasie przywrócić pełną sprawność operacyjną. Zatrudnienie na stałe fachowca, który będzie monitorował kondycję parku maszynowego, jest niezwykle kosztowne i tym samym nie zawsze uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Korzystanie z zewnętrznych specjalistów stanowi pewną alternatywę, jednak trzeba się liczyć z tym, że na specjalistę takiego będzie trzeba poczekać, a nawet jeśli będzie dostępny, sporo czasu może zająć mu dotarcie na miejsce awarii. Trzeba mieć też na względzie ograniczone zasoby ekspertów.   

I właśnie tu z pomocą przychodzą rozwiązania zdalnego dostępu, czyli, innymi słowy, rozszerzona rzeczywistość (AR), która pozwala fachowcowi znajdującemu się w zupełnie innej lokalizacji spojrzeć na niedziałającą maszynę oczami obsługującego ją pracownika i podpowiedzieć mu, w jaki sposób należy ją naprawić. W efekcie firma może zaoszczędzić niemałe pieniądze i szybko powrócić do pełnej sprawności produkcyjnej. 

Zdalny dostęp i monitoring pozwalają również na bieżąco przeprowadzać przeglądy firmowego parku maszynowego i w ten sposób przeciwdziałać potencjalnym usterkom i kosztownym awariom. Choć zdalna konserwacja i naprawa mogą sprawdzić się w każdej firmie produkcyjnej, pomyśleć o niej powinny przede wszystkim te podmioty, które posiadają swoje zakłady produkcyjne w kilku różnych lokalizacjach i ze względów ekonomicznych utrzymują lub planują utrzymywać jedno centrum wsparcia.

Problemy, jakie rozwiązuje zdalne wsparcie

Zdalne wsparcie w kryzysowej dla firmy sytuacji jest tylko jednym z wielu przykładów wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w firmie produkcyjnej. Oprogramowanie do zdalnego wsparcia i okulary rzeczywistości rozszerzonej pozwalają również zdalnie przeprowadzać testy odbiorcze i tym samym realizować projekty wdrożeniowe bez opóźnień.

Inteligentne okulary szerokie zastosowanie znajdują również w obszarze szkoleń i na tym polu pozwalają uzyskać naprawdę satysfakcjonujące efekty. Dlaczego? Gdyż szkolenia wdrożeniowe, zwłaszcza w większych firmach, realizowane są niemal każdego miesiąca. Pochłaniają tym samym wiele czasu i angażują doświadczonych pracowników, uniemożliwiając im realizowanie codziennych obowiązków. Dla firmy jest to wymierny koszt, który gogle AR pozwalają szybko i skutecznie wyeliminować. Zasada ich działania jest bardzo prosta. Wystarczy jedynie opracować niezbędne szkolenie – może to być na przykład szkolenie z zakresu obsługi konkretnego urządzenia czy maszyny, a następnie uruchomić je, mając na sobie okulary AR. Atutem są niewątpliwie wolne ręce pracownika, dzięki czemu może on wykonywać niezbędne czynności zgodnie z komunikatami, jakie prezentować mu będą okulary. 

W efekcie szkolenia stanowiskowe przeprowadzane są w sposób niezwykle skuteczny i angażujący, a przy tym całkowicie bezpieczny. Okulary w czasie rzeczywistym wyświetlają pracownikowi odpowiednie komunikaty i informują go, do czego służą poszczególne części składowe maszyny i jak prawidłowo ją obsługiwać. Mogą również ostrzec przed ewentualnymi konsekwencjami pewnych działań – np. wyłączenia maszyny lub przełączeniem jej na inny tryb i zmusić w ten sposób pracownika do ponownego przemyślenia tego kroku. Błędy ludzkie odpowiadają za ogromną część przestojów i awarii w zakładach produkcyjnych, dlatego też odpowiednie szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji załogi jest najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie niepotrzebnych kosztów.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Jak działa zdalne wsparcie?

Zdalne instruowanie zespołu to nowoczesne i co ważne efektywne kosztowo rozwiązanie, które wpisuje się w ideę przemysłu 4.0 i współczesne trendy. Pomimo faktu, iż kryje się za nim nowoczesne technologia, pozostaje ona niezwykle łatwa w użyciu przez użytkownika końcowego. Z jego perspektywy skorzystanie ze zdalnego wsparcia polega jedynie na nałożeniu inteligentnych okularów. To właśnie one i przygotowane wcześniej materiały lub wbudowana w okulary kamera i doświadczony pracownik zespołu wsparcia odpowiadają za resztę działań. W rezultacie pracownik uzyskuje niezbędne instrukcje i dobrze wie, jakie kroki wykonać.

Ogromnym atutem inteligentnych okularów i zdalnego wsparcia jest również możliwość nagrywania sesji odbywanych z firmowymi ekspertami, by móc do nich powrócić w momencie wystąpienia tego samego problemu w przyszłości. Dysponując bazą takich nagrań, pracownicy będą w stanie poradzić sobie z rozwiązaniem wielu problemów bez konieczności angażowania osób trzecich.  

Przykładowe zastosowania zdalnego wsparcia w przemyśle

Rozwiązania zdalnego dostępu już dziś stosowane są przez wiele różnych organizacji, a przykłady zastosowania rzeczywistości rozszerzonej można mnożyć w nieskończoność. Poza wymienionymi wcześniej przykładami wspomnieć można chociażby o zastosowaniu inteligentnych okularów przez pracowników magazynowych, by szybciej i sprawniej odnajdywać na półkach niezbędne materiały czy gotowe produkty. Zdalne wsparcie to również skuteczny sposób na bardziej wnikliwą kontrolę jakości, monitorowanie procesów produkcyjnych i identyfikowanie ewentualnych błędów ludzkich.

Ciekawym przykładem, jak przemysł wytwórczy korzysta z możliwości rzeczywistości rozszerzonej, jest nasz projekt zrealizowany dla firmy TKM Projekt, której nowoczesna technologia umożliwiła zdalne przeprowadzenie testów odbiorczych laserowego systemu grawerującego – więcej.

Korzyści płynące z zastosowania rzeczywistości rozszerzonej w branży produkcyjnej są niewątpliwie ogromne i w dużej mierze uzależnione od specyfiki konkretnej organizacji. Nie da się ukryć, że zdalne wsparcie i szkolenia z rozszerzonej rzeczywistości pozwalają przejść firmie na zupełnie nowy poziom innowacyjności i poprawić swoją konkurencyjność. Skuteczniej realizować cele biznesowe, redukować niepotrzebne koszty, podnosić wydajność pracowników, zwiększać moce produkcyjne i co bardzo istotne, podnosić poziom bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w organizacji.