System do nauki zdalnej (LMS) pozwala skutecznie wspierać naukę i rozwój. Po rozwiązania takie od lat sięgają duże organizacje, które poprzez nauczanie online nie tylko skuteczniej realizują strategię rozwoju swoich pracowników, ale też oszczędzają niemałe pieniądze. Pandemia COVID-19 jasno udowodniła, że sięganie e-learning to przyszłość edukacji – stanowi on bowiem niezbędny komponent każdej strategii edukacyjnej i umożliwia realizację założonych celów szkoleniowych niezależne od panujących warunków.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak technologia wpływa na wzrost zainteresowania zdalnym nauczaniem?
 • Czy e-learning ma szansę zastąpić nauczanie stacjonarne?
 • Co sprawia, że edukacja online jest tak pozytywnie odbierana?

Wzrost zainteresowania e-learningiem

Od lat rynek zdalnego nauczania nieprzerwanie notuje niezwykle dynamiczny wzrost. Co więcej, nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się w najbliższym czasie zmienić. Wręcz przeciwnie, przesłanki pozwalają stwierdzić, że tempo to będzie jeszcze szybsze. Zdaniem ekspertów wzrost napędzać będzie przede wszystkim coraz większa dostępność nowoczesnych technologii, tj. sztucznej inteligencji (AI), rzeczywistości rozszerzonej (AR), rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz przeniesienie się platform LMS do chmury.

W jaki sposób nowa technologia zmienia nauczanie online? Rozwiązania e-learningowe wykorzystujące nowe technologie otwierają wiele nowych możliwości. Pozwalają tworzyć jeszcze bardziej angażujące szkolenia i zapewniają kursantom niespotykane dotychczas doświadczenia edukacyjne.

VR i AR umożliwiają przykładowo organizację angażujących szkoleń wdrożeniowych, które pozwalają dobrze poznać przyszłe obowiązki i stanowisko pracy, a także nauczyć się obsługi wszystkich maszyn w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Z punktu widzenia organizacji niezwykle istotne jest nie tylko tempo szkolenia, ale również to, że jego przeprowadzenie nie będzie wymagało odrywania od pracy doświadczonych pracowników. Kto zatem będzie odpowiadał na wszelkie pytania nurtujące wdrażanych pracowników? Tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. AI wspiera proces inteligentnego tworzenia treści cyfrowych i tym samym może odpowiadać w czasie rzeczywistym na pytania szkolonych pracowników.

 Według Amerykańskiego Biura Pracy (U.S. Bureau of Labor Statistics) nowi pracownicy w przemyśle wytwórczym pozostają w organizacji przez niespełna 5 lat. Badania wskazują, że również w innych branżach sukcesywnie skraca się średni czas pozostawania pracowników w strukturach organizacji. Pociąga to za sobą konieczność reorganizacji dotychczasowego podejścia do polityki szkoleniowo-wdrożeniowej. Nowoczesne platformy LMS i zdalne nauczanie to efektywne i co ważne skalowalne rozwiązanie tego problemu.

Wartość rynku nauki online przekroczyła w 2020 r. 250 miliardów. Przewiduje się, że w latach 2021-2027 rynek ten będzie rósł o ponad 21% rocznie.

Global Market Insights

W ostatnim czasie niezwykle istotny wpływ na rozwój nauczania zdalnego miała również pandemia COVID-19, która dla wielu szkół i uniwersytetów stała się katalizatorem niezbędnych zmian organizacyjnych. Według danych UNESCO w marcu 2020 roku problemem zamknięcia szkół dotkniętych było ponad 1.2 mld uczniów w 186 krajach świata. Ta bezprecedensowa sytuacja w dużej mierze dotknęła również firmy, które zmuszone były do przejścia na zdalny lub hybrydowy tryb pracy.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Dlaczego e-learning zastąpi zajęcia w sali lekcyjnej?

 Zapowiedzi całkowitego zastąpienia tradycyjnych szkoleń szkoleniami e-learningowymi, pojawiają się od wielu lat, jednak dopiero w ostatnim czasie pandemiczna rzeczywistość udowodniła, że realizacja takiego scenariusza jest jak najbardziej realna. Czy rzeczywiście powinniśmy się zacząć przyzwyczajać do tego, że w przyszłości uczyć będziemy się wyłącznie zdalnie? Znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest hybrydowy model nauki – łączący zajęcia stacjonarne ze zdalnym nauczaniem, jednak w wielu obszarach e-learning może stanowić jedyną lub przynajmniej dominującą formę nauczania.

 Nie da się ukryć, że e-learning to forma podnoszenia kwalifikacji, która doskonale sprawdza się w środowisku biznesowym. Dlaczego firmy tak chętnie sięgają po zdalne nauczanie? Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, a do najważniejszych zaliczyć należy:

Oszczędność – szkolenia zespołu to dla firmy inwestycja, która powinna przynieść wysoką stopę zwrotu. Zastępując szkolenia stacjonarne szkoleniami online, organizacja może zaoszczędzić niemałe pieniądze i tym samym wypracować jeszcze lepszy ROI (ang. return on investment).

Szybkość – zatrudnienie nowego pracownika wymaga jego wdrożenia w obowiązki, co zabiera sporo czasu. Długość takiego szkolenia bywa różna, gdyż bezpośrednio wiąże się to z predyspozycjami zatrudnionej osoby. Co więcej, w wielu organizacjach, szczególnie tych większych, szkolenia wdrożeniowe odbywają się w regularnych odstępach czasu (np. na początku miesiąca), w momencie zebrania się odpowiednio dużej grupy. Dla firmy każdy bezproduktywny dzień pracownika to wymierna strata. Zdalne wdrożenie to z jednej strony szybkość, a z drugiej wyższa skuteczność – pracownik może bowiem rozpocząć szkolenie już pierwszego dnia pracy, odbywać je w swoim tempie i w dowolnym momencie wrócić do konkretnego tematu i przypomnieć sobie najważniejsze informacje.

Wygoda – szkolenia e-learningowe są dużo bardziej wygodne dla pracowników organizacji i o wiele mniej stresujące. Odbywać je można w swoim tempie, w dowolnym czasie i miejscu, i na dowolnym urządzeniu. W biurze lub w domu, a dzięki smartfonom również w drodze do pracy czy podczas służbowych delegacji.

Standaryzacja – każde szkolenie stacjonarne jest nieco inne. Pomija pewne zagadnienia, wykorzystuje inne przykłady, realizowane jest w innym tempie itd. W rezultacie, każdej grupie kursantów przekazywana jest nieco inna wiedza. E-learning to szansa na standaryzację i wyrównanie poziomu wszystkich realizowanych przez organizację szkoleń. Wszyscy pracownicy mają bowiem dostęp do tych samych materiałów szkoleniowych, które dodatkowo są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane.

Zaangażowanie – wielu pracowników postrzega stacjonarne szkolenia jako monotonne i nudne. Niskie zaangażowanie niestety bardzo negatywnie przekłada się na poziom przyswojenia przekazywanej wiedzy. Korzystając z możliwości, jakie oferują nowoczesne platformy LMS, organizacje mają dziś szansę sięgać po sztuczną inteligencję, rzeczywistość rozszerzoną i elementy zapożyczone ze świata gier, dzięki którym zaangażowanie i efektywność są nieporównywalnie wyższe.

Cechy nauki online, które są szczególnie atrakcyjne 

Zastąpienie stacjonarnych szkoleń kursami e-learningowymi jest niewątpliwie korzystne dla organizacji, a przy okazji stanowi atrakcyjną formę pozyskiwania wiedzy dla jej pracowników. Badania jasno pokazują, że dla wielu młodych ludzi możliwość nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych to jeden z istotniejszych powodów decydujących o pozostaniu w strukturach firmy na dłużej. 

Szeroka oferta zdalnego nauczania jest dziś obowiązkowym elementem oferty każdego pracodawcy, który chce skutecznie pozyskiwać i utrzymywać przez lata talenty. Co, z punktu widzenia pracowników świadczy o atrakcyjności nauki online? Do decydujących czynników należą, między innymi:

 • oszczędność czasu i wygoda;
 • bogata i stale aktualizowana oferta edukacyjna;
 • możliwość nieustannego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość zdobywania wiedzy w dogodnym dla siebie tempie;
 • możliwość powrotu do konkretnego szkolenia w dowolnym momencie;
 • możliwość weryfikacji w czasie rzeczywistym poziomu przyswojenia wiedzy;
 • w wielu przypadkach dużo wyższa skuteczność;
 • coraz częstsze wykorzystywanie nowoczesnej technologii, np. VR, AR, AI, co przekłada się na lepsze doświadczenia edukacyjne i wyższą skuteczność.

Można zatem śmiało stwierdzić, że zdalna edukacja to szereg korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji. Kluczem do sukcesu jest jednak stworzenie lub przynajmniej udostępnienie bogatego katalogu szkoleń. Szkoleń, które będą z jednej strony atrakcyjne dla pracowników, a z drugiej przyczynią się do realizacji strategii organizacji.