Dobry system do nauki zdalnej (LMS) oferuje szerokie możliwości w zakresie tworzenia kursów dla pracowników. Pozwala na korzystanie z różnych formatów i tym samym tworzenie niezwykle interaktywnych i angażujących materiałów szkoleniowych. Ważne jest jednak, by nie tylko utrzymać wysoki poziom zaangażowania pracowników, ale też we właściwy sposób monitorować czynione przez nich postępy. Jak powinno wyglądać sprawdzanie wiedzy? O jakich zasadach należy pamiętać? Jak tworzyć właściwe pytania do quizów?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najważniejsze zalety quizów?
  • Jak tworzyć quizy e-learningowe?
  • O czym pamiętać, planując testowanie wiedzy pracowników?

Kluczowe zalety quizów w szkoleniach online

Celem realizacji każdego szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom pewnej wiedzy. Bez względu na to, czy jest to obowiązkowe szkolenie cykliczne (np. BHP), czy szkolenie wdrażające, warto zdobytą przez kursanta wiedzę zweryfikować. I właśnie przy takiej weryfikacji quizy sprawdzają się najlepiej. Zajmują uczestnikowi niewiele czasu, a dodatkowo może on w chwilę po ukończeniu testu zorientować się, w jakim stopniu przyswoił materiał ze szkolenia i ewentualnie które zagadnienia powinien powtórzyć przed ponownym przystąpieniem do testu.

Quizy w szkoleniach online mają też wiele zalet z punktu widzenia biznesu. Nie odciągają pracowników na zbyt długo od codziennych obowiązków, szybko weryfikują zdobytą wiedzę i przekazują zarządzającym wiele cennych informacji. Pozwalają, dzięki wykorzystaniu LMS-ów, w czasie rzeczywistym monitorować poziom zdawalności i identyfikować pytania czy też konkretne zagadnienia, które przysparzają kursantom największych trudności. Dysponując taką wiedzą, można stale doskonalić materiały szkoleniowe i w ten sposób konsekwentnie podnosić kompetencje zespołu.

Decydując się na wykorzystanie pytań otwartych, organizacja ma również możliwość dialogu z kursantami. Poznania chociażby problemów, jakie dostrzegają na swoim stanowisku, w swoim dziale lub organizacji, zbierania pomysłów na usprawnienie istniejących procesów czy doskonalenie oferty – wszystko w zależności od tematu szkolenia i zadawanego kursantom pytania.

Jak stosować quizy?

Nowoczesny system zarządzania nauczaniem (LMS) oferuje dziś szerokie możliwości w zakresie nie tylko tworzenia niestandardowych kursów e-learningowych, ale też weryfikowania zdobytej wiedzy. Postawić możemy na pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania typu prawda/fałsz. Umiejscowić możemy je na końcu szkolenia, co jest najczęściej spotykaną formą, ale również po ukończeniu przez kursanta konkretnego modułu czy etapu.

By zmotywować uczestników i jednocześnie zmusić ich do skupienia się na szkoleniu, warto rozważyć ograniczenie czasu na ukończenie całego quizu lub udzielenie odpowiedzi na konkretne pytanie. Pozwoli to również uniknąć ryzyka, że kursanci „przeklikają” szkolenie i od razu przejdą do testu, który rozwiążą z pomocą wiedzy dostępnej w Internecie. Dobrym pomysłem będzie również zastosowanie mechanizmu, który będzie zamieszczał pytania w teście w losowej kolejności.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

8 wskazówek, jak tworzyć dobre pytania do quizów e-learningowych

Duży wpływ na zdawalność, a także na ogólny poziom przyswojenia materiału, ma nie tylko treść samego szkolenia, ale również pytania kontrolne. Umiejętne ich formułowanie pozwoli nie tylko skuteczne angażować kursantów, ale też zwrócić ich uwagę na kluczowe zagadnienia i informacje, które powinni utrwalić. Jak tworzyć dobre pytania quizowe?

#1 Pamiętaj o celu biznesowym!

Przystępując do tworzenia pytań do quizu, należy zacząć od zweryfikowania celu szkolenia. Prawdopodobnie będzie to „uzbrojenie” pracowników w konkretne kompetencje, przekazanie im określonej wiedzy lub odświeżenie tej, którą już posiadają. Tworząc pytania testowe, powinniśmy się skupić na najważniejszych zagadnieniach i kluczowych informacjach. Pytanie o szczegóły, liczby czy definicje, jeśli nie są one istotne, mija się z celem.

#2 Dostosuj słownictwo i poziom trudności pytań do odbiorców

Tworząc quiz do szkolenia, kierowanego do wąskiego grona odbiorców, posiadających zbliżone kompetencje i poziom wiedzy w danym temacie, możemy sobie pozwolić na stosowanie technicznego słownictwa lub skrótów, których rozszyfrowanie nie przysporzy im trudności. W pozostałych przypadkach warto postawić na maksymalną prostotę. Prosty język, brak technicznego żargonu, slangu, kulturowych odniesień i słownictwa, które mogłoby komukolwiek przysporzyć problemów. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych organizacji oraz firm zatrudniających obcokrajowców.

#3 Trzymaj się wybranej struktury gramatycznej

Pozostając w temacie prostoty, warto zadbać również o to, by były one tworzone według tej samej struktury gramatycznej. Niespójne frazowanie, mieszanie czasów i formułowanie pytań raz w pierwszej, raz w trzeciej osobie wprowadzają niepotrzebne zamieszanie i odwracają uwagę od zasadniczej treści.

#4 Unikaj przesadnie długich pytań i złożonych odpowiedzi

Ta sama zasada tyczy się długości pytań oraz odpowiedzi. Kluczem do sukcesu jest koncentracja na tym, co najważniejsze. Jeśli nie ma potrzeby zarysowania kontekstu, starajmy się formułować możliwie najkrótsze pytania i równie krótkie odpowiedzi. Quiz w e-nauczaniu to nie sprawdzian czytania ze zrozumieniem, ale forma sprawdzenia zdobytej na szkoleniu wiedzy. Pytaj o kluczowe zagadnienia, najważniejsze fakty i definicje, które kursant powinien dobrze rozumieć.

#5 Unikaj zaprzeczeń w zadawanych pytaniach

Formułując pytania quizowe, starajmy się również unikać stosowania w nich zaprzeczeń – np. „Która z poniższych odpowiedzi nie jest prawdziwa?”. Zasady tej warto się trzymać przede wszystkim w kontekście testów, na które przeznaczono niewiele czasu. Prawidłowe zrozumienie pytania, które zawiera w sobie zaprzeczenie, wymaga od kursanta dodatkowej chwili. Często w pośpiechu odczytywane jest ono nieprawidłowo. Jeśli mimo wszystko zależy nam na zastosowaniu takiej formy pytania, wyraźnie zaznaczmy zaprzeczenie – np. stosując jednocześnie podkreślenie i pogrubienie właściwego fragmentu pytania.

#6 Ogranicz pytania typu prawda/fałsz do minimum

Pytania typu prawda/fałsz to pytania, których nie należy stosować zbyt często. Prawdopodobieństwo udzielenia prawidłowej odpowiedzi, nawet przy całkowitym braku wiedzy, jest w ich przypadku bardzo wysokie, więc mogą one istotnie zaburzyć prawdziwy ogląd sytuacji. Jeśli mimo wszystko chcemy je wykorzystać, ograniczmy się do maksymalnie kilku w całym teście.

#7 Stawiaj na pytania z jedną prawidłową odpowiedzią

Celem testowania wiedzy kursantów jest z jednej strony zweryfikowanie poziomu przyswojenia materiału, z drugiej zaś utrwalenie zdobytej wiedzy. Mając na uwadze powyższe, sięgajmy przede wszystkim po pytania jednokrotnego wyboru, ale unikajmy stosowania jako jednej z testowych odpowiedzi: „Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe”. Dlaczego? One również mogą zaburzać prawdziwy poziom zdobytej podczas szkolenia wiedzy. Kursant, który wie, że odpowiedzi A i B są prawidłowe, ale nie jest przekonany co do C, udzieli prawidłowej odpowiedzi mimo braku pełnego zrozumienia zagadnienia.

#8 Upewnij się, że pytania nie wykraczają poza zakres szkolenia

Układając pytania sprawdzające, upewnijmy się, że odpowiedzi na nie można znaleźć w treści szkolenia. Kursanci pod żadnym pozorem nie powinni znaleźć się w sytuacji, która wymagać będzie od nich udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres omówionego na szkoleniu materiału. Dlaczego? Bowiem bardzo niekorzystnie wpłynie to na odbiór szkolenia, a także poziom zaangażowania kursantów przy kolejnych kursach. Pytanie takie nie wniesie też nic w kontekście nauki i rozwoju – większość będzie zmuszona do „strzelania”, a to tylko niepotrzebnie obniży zdawalność i zniekształci rzeczywiste wyniki.