Zarezerwuj demo
PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Grupa Azoty

factory photo

W skrócie

Klient
Grupa Azoty jest największym polskim koncernem chemicznym, powstałym w wyniku konsolidacji kluczowych zakładów z tej branży.
Wyzwanie
Brak zdigitalizowanej wiedzy, do tej pory utrzymywanej w dużej mierze w formie papierowej i przekazywanej w sposób niesformalizowany i trudny do zarządzania.
Rozwiązanie
Platforma Samelane zredefiniowała proces nauki w Grupie Azoty podczas największej zmiany pokoleniowej firmy, wprowadzając kursy cyfrowe i szkolenia praktyczne oparte na AR.
Efekty
Klient otrzymał kompleksowe narzędzie do zarządzania procesem uczenia się w organizacji oraz formalne procedury określające sposób przekazywania wiedzy.
grupa azoty black logo

Szczegóły projektu

Jak to się zaczęło

Grupa Azoty musiała ujednolicić proces przekazywania i archiwizacji wiedzy z różnych obszarów (procedury operacyjne, rutynowe zadania, zasady bezpieczeństwa, a także zadania praktyczne, serwisowe, procesy awaryjne itp.) 

Ponadto chciała obniżyć koszty wynikające z odpływu wiedzy, która nie była przekazywana przed odejściem z organizacji kluczowych pracowników i ekspertów.

Klient chciał mieć możliwość zarządzania treścią szkoleń i instrukcjami pracy we własnym zakresie, bez angażowania zewnętrznych dostawców. Pozwoliło mu to na zmniejszenie kosztów związanych z organizacją kursów, a dzięki dostarczeniu szkoleń w atrakcyjnej formie multimedialnej – na większe zaangażowanie pracowników w poszerzanie kompetencji.  

Klient docenił wartość wykorzystania modułu rzeczywistości rozszerzonej (AR) we wspieraniu pracowników produkcyjnych w złożonych zadaniach, Dzięki temu mógł obniżyć koszty związane z błędami ludzkimi.

Proces

W ramach programu pilotażowego wdrożyliśmy scentralizowany system zarządzania procesami szkoleniowymi, który obejmuje moduł e-Learning oraz moduł rzeczywistości rozszerzonej (AR). 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, podeszliśmy do wdrożenia w sposób elastyczny. Po pierwsze, wdrożyliśmy Samelane Enterprise, aby klient szybko otrzymał dostęp do funkcjonalności. Następnie wdrożyliśmy moduł Rzeczywistości Rozszerzonej (AR). Później dla każdego z modułów przygotowaliśmy przykładowe treści: trzy szkolenia e-Learning i jedno szkolenie AR. Przykładowe szkolenia pozwoliły klientowi na przetestowanie całego systemu na etapie pilotażu i zapoznanie się z jego funkcjonalnością.

Po dostarczeniu zainstalowanego i skonfigurowanego systemu wraz z przykładowymi szkoleniami klient sprawdził sposób obsługi systemu, wpływ digitalizacji procesu szkoleniowego na zaangażowanie pracowników, korzyści płynące ze scentralizowanego zarządzania procesem szkoleniowym oraz jego wpływ na jakość i koszty szkolenia pracowników. Dodatkowo zweryfikował możliwość rozszerzenia wykorzystania modułu AR na inne obszary, w tym wsparcie działań operacyjnych pracowników produkcyjnych.

Brzmi ciekawie?
Chcesz dowiedzieć się więcej i przetestować wersję demo? Sprawdź, jakie korzyści Samelane może przynieść Twojej organizacji!

Rezultaty

Niewątpliwą korzyścią dla firmy było scentralizowane zarządzanie procesem szkoleniowym. Pozwoliło ono na zdefiniowanie ścieżek kształcenia dla wielu działów i jednostek organizacyjnych oraz na podgląd wyników nauki i innych statystyk.

Z pomocą Samelane klient uzyskał niezależność od dostawców zewnętrznych w zakresie zarządzania treścią i zasobami platformy, a jednocześnie otrzymał stałe wsparcie merytoryczne i techniczne od dostawców systemu w ramach miesięcznej opłaty licencyjnej.

Case studies

Samelane pomógł wielu firmom osiągnąć ich pełny potencjał. Zobacz studia przypadków wybranych klientów.
Telekomunikacja:
Comcast
Usługi biznesowe mogą wymagać tysięcy osób obsługujących klientów indywidualnych…...
Dowiedz się więcej
Automatyka przemysłowa:
TKM Projekt
TKM Projekt pracował nad zaprojektowaniem i wykonaniem systemu grawerowania laserowego d...
Dowiedz się więcej
Automatyka przemysłowa:
Farmakologia
The pharmaceutical industry is heavily regulated. National and international standards a...
Dowiedz się więcej

Chcesz poznać szczegóły?

Chcesz dowiedzieć się więcej i przetestować wersję demo? Sprawdź, jakie korzyści Samelane może przynieść Twojej organizacji!