Zarezerwuj demo
Automatyka przemysłowa

Farmakologia

pharmaceutical industry

W skrócie

Klient
Firma farmaceutyczna
Wyzwanie
Surowe i ciągle zmieniające się wymagania regulacyjne dotyczące firm farmaceutycznych i z branży life science wymagają ogromnej liczby dokumentacji, procedur zgodności i efektywnego procesu szkolenia pracowników, który będzie regularnie audytowany.
Rozwiązanie
Zautomatyzowane rozwiązanie do spójnego zarządzania procesami i procedurami związanymi ze zgodnością z przepisami, zintegrowane ze standardowymi procedurami operacyjnymi (SPO) klienta i systemami do zarządzania zasobami ludzkimi.
Efekty
Redukcja liczby powtarzalnych zadań i ryzyka związanego z błędami ludzkimi poprzez automatyzację procesów i procedur wewnętrznych, a także usprawnienie komunikacji w organizacji oraz obniżenie kosztów obsługi wszystkich procesów, które do tej pory były realizowane ręcznie.

Szczegóły projektu

Jak to się zaczęło

Przemysł farmaceutyczny jest podporządkowany ścisłym regulacjom. Rośnie wpływ krajowych i międzynarodowych standardów i wymagań, spełnianie których jest niezbędne do prowadzenia działalności.

Przepisy określają wytyczne, których powinni przestrzegać producenci. Nakładają na firmy farmaceutyczne obowiązek opracowywania procesów i programów zapewnienia jakości zgodnych z odgórnymi zasadami. Organizacje muszą umożliwić swoim interesariuszom pracę nad ciągłym doskonaleniem oraz monitorowanie dokumentów i integralności danych.

Firmy przeznaczają znaczne zasoby, by sprostać przepisom i wymaganym procesom. Ze względu na ogromną liczbę dokumentów regulacyjnych i praktyk roboczych w przemyśle farmaceutycznym, producenci potrzebują niezawodnego i efektywnego systemu zapewniającego zgodność z przepisami.

Proces

Nasz klient co roku jest zobowiązany do przeszkolenia setek pracowników. Ze względu na często zmieniające się uwarunkowania prawne i utrzymywanie dużej liczby procedur wewnętrznych, istniała ogromna potrzeba na zautomatyzowane zarządzanie procesami i procedurami w celu zachowania ciągłej zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Klient wdrożył standardowe procedury operacyjne (SPO), a także system zarządzania zasobami ludzkimi, co ostatecznie utrudniło synchronizację zmian w dokumentach, ich wdrażanie i monitorowanie efektów tych wdrożeń.

Firma chciała zautomatyzować i usprawnić wewnętrzne procesy i procedury, a także zmniejszyć ryzyko błędów ludzkich, usprawnić komunikację w organizacji oraz zoptymalizować koszty obsługi wszystkich procesów.

SPO-sy zapewniają pracownikom odniesienie do typowych praktyk biznesowych, procesów, procedur, czynności lub zadań. Nowi pracownicy mogą używać ich do odpowiadania na pytania na temat sposobu wykonywania danej operacji – bez konieczności przerywania przełożonym.

Brzmi ciekawie?
Chcesz dowiedzieć się więcej i przetestować wersję demo? Sprawdź, jakie korzyści Samelane może przynieść Twojej organizacji!

Rezultaty

Nasze rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem SPO klienta. Dzięki temu możliwe stało się spójne zarządzanie procedurami, ich zmianą i wdrażaniem wśród pracowników – automatycznie z jednej platformy. Każda zmiana w dokumentach SOP klienta jest rejestrowana jako zdarzenie i na jego podstawie inicjowany jest proces zmiany procedur i wdrażania tych zmian wśród pracowników.

Ponieważ nasze rozwiązanie jest również zintegrowane z systemem HR klienta, monitorowanie statusu i liczby wdrożonych szkoleń dla pracowników w dowolnej lokalizacji stało się banalnie proste.

Klient osiągnął wydajność, wzrost jakości i jednolitość działań przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędów w przepływie informacji i ryzyka nieprzestrzegania przepisów branżowych.

Case studies

Samelane pomógł wielu firmom osiągnąć ich pełny potencjał. Zobacz studia przypadków wybranych klientów.
Automatyka przemysłowa:
TKM Projekt
TKM Projekt pracował nad zaprojektowaniem i wykonaniem systemu grawerowania laserowego d...
Dowiedz się więcej
PRZEMYSŁ CHEMICZNY:
Grupa Azoty
Drukowane materiały szkoleniowe sprawiają, że nauka jest mniej satysfakcjonująca, podcza...
Dowiedz się więcej
Telekomunikacja:
Comcast
Usługi biznesowe mogą wymagać tysięcy osób obsługujących klientów indywidualnych…...
Dowiedz się więcej

Chcesz poznać szczegóły?

Chcesz dowiedzieć się więcej i przetestować wersję demo? Sprawdź, jakie korzyści Samelane może przynieść Twojej organizacji!