Rok 2024 nadchodzi z wyzwaniami i szansami w dynamicznej przestrzeni pracy. Kluczowa stają się strategie retencji pracowników, czyli zatrzymania ich na dłużej w firmie. Firmy muszą teraz nie tylko przyciągać talent, ale także skutecznie ich zatrzymywać. To wymaga zrozumienia różnorodnych potrzeb pracowników – od oferowania możliwości rozwoju, unikania mikrozarządzania, po budowanie wspierającej kultury organizacyjnej.

W tym artykule znajdziecie krótkie omówienie 12 strategii, które pomogą firmom w utrzymaniu pracowników. Będą one kluczem do stworzenia solidnej, przyszłościowej siły roboczej.

Zaplanuj ścieżki rozwoju pracowników

W dynamicznym krajobrazie roku 2024 potrzeba jasnych i ustrukturyzowanych ścieżek kariery w organizacjach nigdy nie była ważniejsza. Zapewnienie pracownikom dobrze zdefiniowanych ścieżek rozwoju jest kluczem do zwiększenia ich zaangażowania i lojalności.

Takie podejście wyjaśnia im perspektywy kariery w firmie oraz wpaja poczucie celu i kierunku, które są niezbędnymi elementami satysfakcji z pracy i długoterminowego zaangażowania. Gdy pracownicy widzą jasną ścieżkę awansu i rozwoju umiejętności, ich motywacja do doskonalenia się i wnoszenia znaczącego wkładu w organizację wzrasta. Jest to korzystne dla rozwoju kariery danej osoby i dostosowuje jej rozwój do celów firmy, tworząc wzajemnie korzystne środowisko dla obu stron.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Nie bój się podzielić „władzą”

Nie mam wątpliwości, że w 2024 roku strategie retencji pracowników muszą ewoluować, zrywając z tradycyjnym, autorytarnym stylem zarządzania. Nadmierna kontrola może zaszkodzić kreatywności pracowników i powodować stres. W takim środowisku zespoły często czują, że ich autonomia i decyzyjność są ograniczane, co może prowadzić do niezadowolenia i odpływu pracowników do konkurencji.

Jednak jest światełko w tunelu. Dając pracownikom więcej swobody i obdarzając ich większym zaufaniem, firmy mogą stać się bardziej innowacyjne. Taka zmian w kulturze organizacyjnej firmy spotęguje zaangażowanie i produktywność. Ponadto włączenie pracowników w proces decyzyjny buduje ich lojalność i odpowiedzialność.

Stwórz pozytywną kulturę pracy

Budowanie i utrzymywanie pozytywnej kultury pracy to jeden z kluczy do utrzymania pracowników. Zdrowe i wspierające środowisko ma kluczowe znaczenie dla satysfakcji i zaangażowania pracowników.

W 2024 r. firmy powinny skoncentrować się na tworzeniu włączającej i angażującej kultury, która będzie współgrać z wartościami i aspiracjami ich pracowników. Niezależnie od tego, czy promujesz różnorodność, zapewniasz sprawiedliwe traktowanie, czy budujesz atmosferę współpracy, pozytywna kultura firmy jest potężnym narzędziem przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów, co czyni ją niezbędnym aspektem nowoczesnej strategii organizacyjnej.

Dopasowanie do kultury organizacyjnej

Chcąc mieć pewność, że pracownicy zostaną z tobą na dłużej, warto już na etapie rekrutacji zadbać o ich dopasowanie organizacyjne. Przeprowadzając proces rekrutacyjny upewnij się, że twoi pracownicy rezonują z wartościami, etyką i środowiskiem pracy firmy. Gdy pracownikom pasuje kultura firmy, będą bardziej zaangażowani, zadowoleni i lojalni wobec swoich ról. To właśnie ta zgodność kulturowa napędza zaangażowanie i buduje silne poczucie przynależności, kluczowe dla długoterminowej lojalności.

Warto podkreślić, że firmy, które stawiają dopasowanie kulturowe na czele swoich priorytetów w rekrutacji i onboardingu, doświadczają niższej rotacji. Z tego powodu w 2024 firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na stworzenie harmonijnego miejsca pracy. Dzięki temu zyskają mocne podstawy dla trwałych relacji pracowniczych. To kluczowa strategia w utrzymaniu talentów na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy.

Zapewnij Szkolenia Z AI

Niewątpliwie mijający 2023 rok był rokiem sztucznej inteligencji, która była na ustach wszystkich. Firmy chcące być na bieżąco zaczęły wdrażać ChatGPT i inne aplikacji AI jako obowiązkowe narzędzie w swoich firmach. Dlatego nie mam wątpliwości, że integracja sztucznej inteligencji, szczególnie w szkoleniach pracowników, stanie się obowiązkowa. 

Dostępne obecnie programy szkoleniowe z zakresu sztucznej inteligencji oferują zaawansowane możliwości, dzięki którym pracownicy poczują, że nie wypadają z obiegu technologicznego i docenią cię jako pracodawcę dbającego o rozwój ich kompetencji.

Inwestuj w rozwój umiejętności zespołów

Dbałość o rozwój umiejętności niezbędnych do awansu zawodowego (upskilling) to kolejny kluczowy element strategii retencji pracownikó na rok 2024. Pielęgnowanie i doskonalenie kompetencji pracowników nigdy nie było tak widoczne. Zachęcając i ułatwiając ciągły rozwój ich umiejętności, możesz pomóc w ich rozwoju osobistym i znacznie zwiększyć zbiorową efektywność i wszechstronność swojego zespołu.

W miarę jak pracownicy zdobywają nowe umiejętności i doskonalą istniejące, stają się cenniejszymi aktywami dla swoich zespołów i firmy. Ta inwestycja w rozwój umiejętności jest wyraźnym dowodem zaangażowania firmy w ścieżkę zawodową swoich pracowników, wspierając kulturę wzrostu i uczenia się.

Takie zaangażowanie przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z pracy i zapewnienia długiej kariery pracowników w organizacji.

Doceniaj pracowników

Każdy lubi być doceniony, a pracownik lubi być doceniony szczególnie. Pamiętaj o tym planując strategie retencji pracowników na 2024 rok. Umiejętność doceniania i wynagradzania pracowników może znaczące podnieść morale i poczucie przynależności do firmy. Sprawdzą się tu np. publiczne wyróżnienia, nagrody lub spersonalizowane informacje zwrotne.

Dlaczego docenianie wysiłków i sukcesów pracowników jest tak ważne? Ponieważ wzmacnia to ich wartość dla organizacji i motywuje do dalszego doskonalenia. W 2024 roku firmy powinny doceniać osiągnięcia swoich pracowników i robić to w sposób innowacyjny i kreatywny. Jednocześnie menedżerowie i działy HR powinni zrozumieć, że uznanie jest kluczem do zbudowania spójnego, zmotywowanego i lojalnego zespołu.

Na potwierdzenie tej tezy przytoczę wyniki ankiety z badania „A Study on Effective Employee Retention Strategies” autorstwa Vartik. H. Duggal i dr Dipak Makwana z lutego 2023. Badania wykazały, że około 88,7% ze 133 respondentów firm uważa, że wdrożenie zasady trzech R (nagroda, uznanie i szacunek – ang. regonision, respect, reward) zwiększa retencję pracowników [1].

Wykres retencja pracownikow a wdrozenie zasady 3 R
Źródło: International Journal of Research Publication and Reviews, Vol 4, no 2, pp 1600-1604, Luty 2023.

Buduj i utrzymuj zaufanie pracowników

Zaufanie jest niewątpliwie podstawą zdrowej relacji pracodawca-pracownik i jest niezbędne dla pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Jednak budowanie zaufania wymaga przejrzystości, otwartej komunikacji i wzajemnego szacunku.

Pamiętaj, że pracownicy, którzy ufają swoim firmom i menedżerom, częściej czują się bezpieczni, cenieni i zaangażowani. To zaufanie zachęca do bardziej otwartego dialogu na temat wyzwań i obaw. W rezultacie zespoły mogą szybciej podejmować decyzje i stworzyć atmosferę współpracy.

Co więcej, zaufanie wzmacnia pozycję pracowników. Daje im pewność siebie niezbędną do wprowadzania innowacji i podejmowania inicjatywy. Firmy skupiające się na budowaniu zaufania prawdopodobnie odnotują w 2024 r. wyższy poziom zadowolenia i lojalności pracowników. Tym samym zaufanie staje się kluczowym aspektem strategii utrzymania pracowników. W świecie, w którym pracownicy mają wiele możliwości, zaufanie może być czynnikiem decydującym o zatrzymaniu ich w organizacji.

Work-Life Balance

Na czym polega równowaga między życiem zawodowym a prywatnym? Chodzi o ograniczenie godzin poświęconych wyłącznie na realizację zadań i stworzenie elastycznego środowiska pracy. Środowisko, w którym pracownicy mogą efektywnie zarządzać swoją pracą i osobistymi zobowiązaniami. 

Bez wątpienia pracownicy wolą firmy, które oferują elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i poszanowanie czasu osobistego. Praktyki takie świadczą o zrozumieniu różnorodnych potrzeb pracowników i zaangażowaniu w dbanie o ich dobro. Takie podejście powinno być częścią strategii utrzymania pracowników na rok 2024.

Dlaczego menedżerowie i działy HR, opracowując strategie retencji pracowników na 2024 rok, powinni priorytetowo traktować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? Badania zgadzają się, że takie podejście zmniejsza stres, zmniejsza wskaźnik wypalenia zawodowego i tworzy szczęśliwsze, bardziej produktywne zespoły. W czasach, gdy granice między pracą a życiem osobistym coraz bardziej się zacierają, elastyczne podejście do czasu pracy może przyczynić się do ich długoterminowego zatrzymania.

Praca zdalna i hybrydowa

W 2024 roku kluczem do utrzymania pracowników będzie utrzymanie modeli pracy zdalnej i hybrydowej. Pracownicy XXI wieku cenią sobie elastyczność, która zwiększa satysfakcję z pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Takie podejście odzwierciedla zaufanie firmy do swoich zespołów. Ponadto zapewnia pracownikom autonomię, co w konsekwencji zwiększa produktywność.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia różnych potrzeb pracowników, takich jak opieka nad dziećmi lub zmniejszenie kosztów dojazdów do pracy. Dostosowanie się do elastycznych warunków pracy jest dla firm kluczowe i musisz je uwzględnić planując strategie retencji pracowników. Pomoże ci to utrzymać zawartość i sprawne zespoły chcące zostać dłużej w firmie.

Konkurencyjne wynagrodzenie

Na rynku pracy, na którym pracownicy mają wiele możliwości zatrudnienia, pieniądze są często głównym czynnikiem wpływającym na ich pobyt w firmie lub odejście z firmy. Bez wątpienia konkurencyjne wynagrodzenie przyciąga największe talenty i pozostaje głównym wyrazem uznania organizacji dla wartości i wkładu pracowników.

Premie, opcje zakupu akcji spółki lub programy podziału zysków sprawiają, że ogólne wynagrodzenie jest bardziej atrakcyjne. Takie zachęty finansowe mogą w żywy sposób wykazać, że organizacja inwestuje w sukces i dobrobyt swoich pracowników.

Oprócz samych liczb wynagrodzenie symbolizuje szacunek i uznanie organizacji dla swoich pracowników. Większość pracowników pragnie satysfakcji z pracy, stabilności finansowej i rozwoju. Oferując konkurencyjne pakiety wynagrodzeń, organizacja może pozyskać i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników na konkurencyjnym korporacyjnym rynku pracy w roku 2024.

Strategie retencji pracowników  – Benefity Pozapłacowe

Dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i plany emerytalne, to kolejny kluczowy aspekt strategii utrzymania pracowników na rok 2024.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pracownikom dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej bez obciążeń finansowych, przyczyniając się do ich dobrego samopoczucia (well-being) i spokoju ducha. Plany emerytalne są jednocześnie wyrazem troski o przyszłość pracowników. Dzięki temu pracownicy czują się doceniani nie tylko za swój bieżący wkład, ale także jako wieloletni członkowie organizacji.

Co ważne, korzyści te to coś więcej niż tylko zysk pieniężny. W rzeczywistości odzwierciedlają zaangażowanie organizacji w długoterminowy dobro i bezpieczeństwo swoich pracowników. Pracownicy to widzą i doceniają, co skutkuje dłuższą przynależnością do firmy.

Strategie retencji pracowników 2024 – Podsumowanie

Aby zatrzymać pracowników na dłużej niż rok lub dwa, firmy muszą wykazać się proaktywnością, pomysłowością i umiejętnością dostosowania się do rynku pracy. Wierzę, że firmy mogą tworzyć lojalne i zaangażowane zespoły, ulepszając strategie retencji pracowników na rok 2024 i wdrażając innowacyjne podejścia. Jednocześnie przygotowują się do wyzwań konkurencyjnego rynku pracy. Ta podróż wymaga od pracodawców ciężkiej pracy i zdolności adaptacyjnych. Nagrodą będzie jednak lojalność i zaangażowanie pracowników.