Ostatnie lata dały się we znaki pracownikom w każdej branży i specjalizacji. Dotknęła nas pandemia, rosnąca inflacja i gospodarcze reperkusje wojny na Ukrainie. Organizacje zmagają się z niepewną sytuacją gospodarczą, podobnie jak pracownicy. Nie dziwi więc, że liczne badania wskazują na spadek dobrego samopoczucia w pracy, co wyraźnie przekłada się na niższe zaangażowanie, wypalenie zawodowe i spadające wskaźniki retencji. Dlatego też dobrostan psychiczny pracowników stał się ważnym aspektem dobrze prosperującej organizacji, na który należy zwrócić uwagę. W tym artykule chcielibyśmy podkreślić czynniki przyczyniające się do dobrego samopoczucia pracowników. Od uznania znaczenia zdrowia psychicznego i fizycznego po wdrażanie skutecznych programów odnowy biologicznej w miejscu pracy, zbadaliśmy kluczowe elementy, które ułatwiają wspierającą i dobrze prosperującą kulturę pracy.

Jak zdefiniować well-being, czyli dobre samopoczucie w miejscu pracy?

Dobrostan pracowników jest konceptem wielowymiarowym i obejmuje aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, emocjonalnego i dobrej sytuacji ekonomicznej, na które duży wpływ ma struktura zatrudnienia i relacje w miejscu pracy. Na nasze dobre samopoczucie w miejscu pracy składa się satysfakcja płynąca ze spełnienia zawodowego. Warto podkreślić, że well-being w pracy nie ogranicza się do braku negatywnych czynników, takich jak stres czy codzienny dyskomfort. W dużej mierze zależy od sprzyjających warunków, które wspomagają dobre samopoczucie holistycznie zarówno w osobistych, jak i zawodowych aspektach życia zawodowego. Gdy mówimy o dobrym samopoczuciu pracowników, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest jedną z pierwszych rzeczy, które przychodzą na myśl.

FREE EBOOK
counter the Big Quit with high retention strategies
DOWNLOAD NOW!

Osiągnięcie równowagi jest dla większości pracowników niczym święty Graal – bardzo pożądane, ale jednocześnie niesłychanie trudne do osiągnięcia. Balans między zobowiązaniami zawodowymi a życiem osobistym wymaga umiejętności zarządzania własnym czasem i zasobami. Utrzymanie równowagi jest kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia pracowników i zapobiegania wypaleniu zawodowemu; niestety, termin ten zyskał status modnego frazesa, w zderzeniu z rzeczywistością. Wymagania w pracy, zbliżające się terminy i naglące obowiązki często powodują, że pracownicy przedkładają pracę nad czas osobisty. Kiedy organizacje kładą nacisk wyłącznie na produktywność i wyniki, zaniedbując dobre samopoczucie pracowników, jest to prosta droga do stworzenia negatywnego środowiska pracy. Co więcej, w niektórych kulturach lub branżach cechujących się wysoką konkurencyjnością, wręcz oczekuje się poświęcenia pracowników w postaci długich godzin pracy.

Koncepcja dobrego samopoczucia w miejscu pracy zapoczątkowała dyskusję na temat elastycznych środowisk pracy, które wspierają dobrostan psychiczny pracowników, produktywność i zarządzanie zadaniami, jednocześnie pozwalając na realizację osobistych dążeń i celów. Elementy takie jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, odporność psychiczna, możliwości rozwoju i wspierająca kultura organizacyjna przyczyniają się do budowania dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Pozytywna motywacja wynika z korzyści, takich jak zapewniona opieka zdrowotna lub elastyczny harmonogram pracy, choć warto pamiętać o podstawach, takich jak jasna komunikacja zadań, możliwość rozwoju oraz pracy zdalnej.

Wpływ dobrego samopoczucia pracowników na wyniki firmy

Well-being pracowników działa w obie strony. Oczywistym jest, że zadowolony pracownik to zmotywowany i produktywny pracownik. Warto pamiętać, że korzyści są obopólne i przekładają się również na wyniki firmy. Dobrostan psychiczny pracowników ma bezpośredni wpływ na produktywność, zmniejszoną absencję i rosnące wskaźniki retencji; dlatego jest to inicjatywa, w którą warto inwestować. Oto kilka kluczowych argumentów za tym, aby dbać o komfort pracy swojego zespołu:

Produktywność i zaangażowanie: Gdy pracownicy są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, najprawdopodobniej będą bardziej zaangażowani w swoje zadania. Ich koncentracja, kreatywność i produktywność przełoży się na ogólną efektywność i lepsze wyniki zespołu.

Absencja: Z kolei brak dobrego samopoczucia pracowników może prowadzić do częstych nieobecności (pracownicy idący na zwolnienia zdrowotne) lub odwrotnie, tzw. prezenteizmu (pracownicy przychodzący do pracy pomimo złego samopoczucia), co negatywnie wpływa na produktywność i morale zespołu.

Retencja pracowników: Firmy traktujące priorytetowo dobre samopoczucie swoich pracowników mają zwykle wyższe wskaźniki retencji. Zaskakujące? W żadnym razie. Kiedy pracownicy czują, że ich dobre samopoczucie jest wspierane, są bardziej skłonni do pozostania w firmie, co wpływa na niski poziom rotacji i niższe koszty związane z zatrudnianiem i szkoleniem nowych pracowników.

Praca zespołowa: Pozytywne środowisko pracy, które wspomaga dobrostan pracowników, ułatwia lepszą komunikację w zespole. Stres i przepracowanie mają negatywny wpływ na jakość pracy i zdolność do wspólnego rozwiązywania problemów.

Innowacyjność: Dobre samopoczucie w pracy może przyczynić się do rozwoju kultury innowacji. Pracownicy w dobrym nastroju są bardziej skorzy do kreatywnego myślenia i częściej wpadają na innowacyjne pomysły.

Zadowolenie klientów: Samopoczucie pracowników ma wpływ na interakcje z klientami. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do zapewnienia doskonałej obsługi klienta, co bezpośrednio przekłada się na jego późniejsze zadowolenie i lojalność.

Koszty opieki zdrowotnej: Firmy, które inwestują w programy dbające o pracowników, takie jak np inicjatywy wellness lub programy wspierające zdrowie psychiczne, mogą w dłuższej perspektywie zaobserwować obniżone koszty opieki zdrowotnej. Warto więc działać zapobiegawczo pomagając pracownikom utrzymać ich umysły i ciała w dobrym zdrowiu. 

Budowanie marki: Traktowanie zadowolenia pracowników priorytetowo jest postrzegane jako wartościowa cecha potencjalnego pracodawcy. Pomoże to budować dobrą reputację firmy na rynku pracy, czyniąc ją atrakcyjną dla potencjalnych pracowników.

Kultura miejsca pracy: Dbałość o dobre samopoczucie pracowników w znacznym stopniu przyczynia się do budowania pozytywnej kultury miejsca pracy, w której pracownicy czują się docenieni i wspierani przez swoją organizację. Dobra kultura miejsca pracy sprzyja poczuciu lojalności i zaangażowania.

Jak mierzyć samopoczucie pracowników?

Mierzenie samopoczucia pracowników może wydawać się trudne, ponieważ zwracamy uwagę na satysfakcję z wykonywanej pracy, jednak jeśli użyjemy do tego odpowiednich narzędzi, możemy to zrobić w całkiem mierzalny sposób. Ocena dobrego samopoczucia obejmuje kilka aspektów: zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne pracowników oraz ogólną satysfakcję i zaangażowanie w pracę i samo miejsce pracy. Do standardowych pomiarów dobrego samopoczucia można wykorzystać ankiety zaangażowania pracowników, czy oceny stanu zdrowia, wskaźniki rotacji, wskaźniki wydajności, opinie współpracowników i kierownictwa, a nawet statystyki uczestnictwa w programach wellness. Warto również zauważyć, że pomiar dobrostanu pracowników jest procesem ciągłym, wymagającym połączenia metod ilościowych i jakościowych.

Najlepiej jest pracować z danymi odnoszącymi się bezpośrednio do naszej organizacji, choć warto również sięgnąć po dane globalne lub regionalne. Jako przykład weźmy raport Gallupa: State of the Global Workplace. Mierzy on poziom zadowolenia pracowników poprzez Live Evaluation Index (wskaźnik zadowolenia z życia), prosząc respondentów o ocenę ich obecnej kondycji i przedstawienie oczekiwań wobec przyszłości. Z najnowszego raportu wiemy, że pomimo rosnącego wskaźnika zaangażowania (23% respondentów), większość pracowników (59%) „po cichu odchodzi” z pracy. Jednocześnie 44% respondentów potwierdziło, że doświadcza dużego stresu w pracy, powtarzając wysoki wynik z 2021 roku potwierdzając trend mówiący o stale rosnącym natężeniu stresu, obecnie o 8% wyższym niż zaledwie dekadę temu.

6 sposobów na dobre samopoczucie w pracy

Promowanie dobrego samopoczucia pracowników stało się priorytetem w utrzymaniu zmotywowanego i efektywnego zespołu. Dążenie do sukcesu w biznesie powinno iść w parze z zapewnieniem pracownikom pozytywnie stymulującego środowiska pracy; dlatego przyjrzyjmy się bliżej podstawowym strategiom, dzięki którym organizacje będą w stanie stworzyć kulturę miejsca pracy, wspierającą wydajność i nadającą priorytet dobremu samopoczuciu pracowników. Podpowiemy jak przyczynić się do pozytywnego samopoczucia w miejscu pracy.

Stwórz pozytywne środowisko pracy: Wspieraj kulturę pracy, która stawia na otwartą komunikację, współpracę i wzajemny szacunek. Zachęcaj przełożonych i współpracowników do przekazywania pozytywnych informacji zwrotnych, świętowania osiągnięć i natychmiastowego rozwiązywania problemów. Środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie i mogą wyrażać siebie, sprzyja poczuciu przynależności i bezpieczeństwa psychicznego.

Możliwość elastycznej organizacji pracy: Wychodź naprzeciw różnorodnym potrzebom i bierz pod uwagę pozapracowe obowiązki swoich pracowników. Postaw na elastyczne opcje pracy, takie jak praca zdalna lub elastyczne godziny pracy, pozwalając pracownikom na bardziej efektywne godzenie życia zawodowego i osobistego. Taka elastyczność może zmniejszyć stres związany z dojazdami do pracy i dać szansę na dostosowanie grafiku pracy do osobistych zobowiązań.

Programy wellness: Kompleksowe inicjatywy dbania o pracownika obejmują działania mające na celu poprawę zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Programy wellness przynoszą różnorodne korzyści, takie jak, holistyczne wsparcie dobrego samopoczucia. Nadając priorytet takim programom, organizacje podkreślają swoje zaangażowanie we wspieranie zdrowia pracowników, redukując poziom stresu, stawiając na pozytywną kulturę firmy, co ostatecznie przyczynia się do zwiększenia produktywności zespołu.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Ustal jasne oczekiwania dotyczące godzin pracy, podkreślając potrzebę odpoczynku od pracy w czasie wolnym. Dawaj dobry przykład i unikaj wysyłania wiadomości e-mail wieczorami i w weekendy, szanując granice pracowników. Wyznaczaj osiągalne cele, ustalaj priorytety zadań, aby zapobiec wypaleniu i utrzymuj zdrowe tempo pracy. Podkreślają istotę regularnych, krótkich przerw w ciągu dnia pracy oraz korzyści z czasu wolnego przeznaczonego na regenerację sił. 

Oferuj możliwości nauki i rozwoju: Wspieraj rozwój osobisty pracowników, zapewniając im możliwość nauki i rozwoju. Oferuj programy szkoleniowe, warsztaty oraz materiały edukacyjne, które pozwolą im zwiększyć swoje umiejętności i perspektywy rozwoju.

Organizuj działania społeczne: Organizuj imprezy integracyjne, wspieraj działania zachęcające pracowników do nawiązywania kontaktów poza pracą. Budowanie silnych relacji interpersonalnych jest nie do przecenienia, pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy i udaną współpracę zespołową.

Wzmocnij firmę poprzez inwestycję w dobre samopoczucie pracowników

Inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników jest dobrym trendem, a jednocześnie strategicznym posunięciem mającym na celu zwiększenie efektywności organizacji i wsparcie pozytywnej kultury pracy. Nadając priorytet zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, tworząc wspierające środowisko pracy i budując poczucie wspólnoty, organizacje umożliwiają swoim pracownikom rozwój osobisty i zawodowy. Utrzymanie dobrego samopoczucia pracowników ma duży wpływ na utrzymanie zadowolonego i zmotywowanego zespołu, ostatecznie przygotowując grunt pod długoterminowy sukces firmy.