Co motywuje ludzi do wykonywania swojej pracy? Pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy to pieniądze, ale czy naprawdę tak jest? Nie do końca. Badania wykazują, że korzyści finansowe nie są ani głównym, ani trwale motywującym czynnikiem dla większości zatrudnionych osób. Godziwa płaca okazuje się bodźcem, który w miarę szybko traci na atrakcyjności i jest uznawany za oczywistość. Jakie więc sposoby aktywizowania pracowników okazują się najbardziej efektywne? Jak utrzymać zaangażowanie w zespole, biorąc pod uwagę zmiany na rynku pracy oraz coraz mocniejsze nastawienie pracowników na zawodowe realizowanie się. Łatwo się domyślić, że metoda kija i marchewki odchodzi do lamusa w zetknięciu z nowofalowym podejściem charakterystycznym dla Wielkiego Przetasowania. Dlatego uważamy, że to najwyższy czas, by wprowadzić znaczące zmiany w sposobie doceniania pracowników.

Prawdziwe powody utraty motywacji są często bardziej złożone niż sam fakt posiadania kiepskiego managera. Niski poziom zaangażowania jest mocno powiązany z deficytem dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Niedocenienie, brak poczucia sprawczości, słabe perspektywy rozwoju oraz uciążliwe mikrozarządzanie są najczęściej wymienianymi powodami zaniku motywacji. Jeśli Twoim celem jest utrzymanie zaangażowania zespołu na wysokim poziomie, miej na uwadze to, że w pracy chodzi o coś więcej niż odhaczanie zadań i zdobywanie premii. Zainwestuj w dobre samopoczucie pracowników, a wkrótce będziesz czerpać korzyści w postaci zwiększonej efektywności pracy zespołu.

Jak ze wszystkim w życiu, kluczowe jest znalezienie złotego środka. Problemy z motywacją nie jest łatwo rozwiązać wyłącznie przy pomocy korzyści finansowych. Zadowolenie z jednorazowej premii szybko opada, a pracownik powraca do nierozwiązanych spraw i trudnych kwestii. Dzięki zrównoważeniu premii, innych pozapłacowych korzyści oraz wspierającej kultury pracy, każda organizacja jest w stanie stworzyć przyjazne środowisko dla swoich pracowników. Nie będziemy doradzać, jak zarządzać finansowym systemem motywacyjnym, bo nie jest to nasza specjalność. Jednak chętnie podsuniemy kilka praktycznych porad na temat tworzenia motywujących warunków pracy.

Sześć skutecznych sposobów na zwiększenie motywacji pracowników

Jeśli nadal łamiesz sobie głowę nad tym, co zrobić, aby Twoi pracownicy byli bardziej zaangażowani, mamy dla Ciebie kilka gotowych do zastosowania rozwiązań. Zebraliśmy sześć tematów, które warto rozważyć.

Znaczenie i cel pracy

Może się to wydawać dość idealistyczne, ale ludzie naprawdę potrzebują widzieć sens w swojej pracy, aby poczuć motywację do jej wykonywania. Bez poczucia celowości trudno jest wstawać codziennie i z zaangażowaniem realizować powierzone zadania. Potrzebujemy chociaż odrobiny wewnętrznego napędu, aby przekonać siebie samych, że warto podjąć się wykonywania danej pracy. Motywatory zewnętrzne, takie jak pensja lub inne dodatkowe czynniki, które mogą popchnąć do działania, okazują się niewystarczające na dłuższą metę. Bazując na badaniach cytowanych przez Harvard Business Review: „9 na 10 z nas zgodziłoby się na niższe zarobki w zamian za możliwość wykonywania bardziej wartościowej pracy”. Innymi słowy, jesteśmy gotowi zaakceptować niższą pensję, aby doświadczyć wykonywania pracy, która ma dla nas znaczenie. Dla niektórych rozwój zawodowy jest najlepszym przykładem działania zorientowanego na cel, dla innych ważniejszym jest dostrzec, jak ich praca wpływa na wyniki firmy.

Uznanie i feedback

Słowa uznania w znaczący sposób wpływają na naszą motywację. Czujemy się spokojniej i pewniej, gdy praca, którą wykonujemy, zostaje doceniona. Potrzeba wsparcia i konstruktywnej oceny istotnie wzrosła, od kiedy zmieniliśmy tryb pracy na zdalny. Docenianie swoich pracowników w indywidualny, dopasowany do ich potrzeb sposób, otwiera możliwość zbudowania z nimi dobrych, wzmacniających relacji. Aby tak się stało, kadra zarządzająca powinna dokładnie przyjrzeć się procesowi oceny osiągnięć pracowników. Według Gallupa: „Częstotliwość feedbacku jest ważna przy utrzymaniu zaangażowania pracowników zdalnych”. Regularne spotkania ewaluacyjne można bardzo łatwo zaplanować przez platformę LMS, w taki sposób, że nie trzeba sobie zaprzątać głowy ustalaniem terminów kolejnych sesji. Oprócz dostarczania feedbacku w trybie ciągłym, dobrym pomysłem jest również elastyczne podejście do wyznaczania i mierzenia wyników zadań. W trakcie przekazywania informacji zwrotnej warto odnieść się do osiągnięć pracownika, skupianie się wyłącznie na obszarach wartych poprawy bywa deprymujące.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Ścieżki rozwoju pracownika

Możliwość rozwoju jest jedną z najbardziej docenianych wartości, którą firma może zaoferować pracownikowi. Jako manager, wspieraj rozwój swoich pracowników podczas regularnych ewaluacji. Rozmawiaj o ścieżce kariery, ustalaj cele szkoleniowe tak, aby były wykonalne, ale nadal ambitne. Również w tym przypadku pomocnym narzędziem okazuje się platforma LMS, która umożliwia tworzenie ścieżek rozwoju i daje wgląd w postępy szkoleniowe każdego pracownika. Inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji szybko wraca w postaci zwiększonego zaangażowania. Co więcej, otwarte podejście do szkoleń sprzyja tworzeniu kultury organizacyjnej, która jest nieodzownym składnikiem przyjaznego środowiska pracy.

Zaufanie i samodzielność

Niewiele jest tak silnych wyzwalaczy motywacji, jakim jest poczucie zaufania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pozwala ono członkom zespołu rozwijać skrzydła i sprzyja osiąganiu najlepszych wyników. Pracodawca wraz z zaufaniem oferuje pracownikowi samodzielność w wykonywaniu zadań, a mikrozarządzanie na każdym kroku przestaje być potrzebne. Razem z odpowiedzialnością za powierzone zadanie, pracownik zyskuje się kontrolę i niezależność w działaniu, co buduje wewnętrzną motywację. Może to być prawdziwie wzmacniające i rozwijające doświadczenie w karierze.

Dobre samopoczucie a kultura pracy

Z coraz większym zainteresowaniem zwracamy uwagę na dobre samopoczucie w miejscu pracy. Warto wziąć i ten temat pod lupę, sumując czynniki motywujące pracowników. Mechanizm jest całkiem prosty: jeśli lubisz to, co robisz, praca przynosi ci więcej satysfakcji i chętniej ją wykonujesz. Do tego właśnie powinny dążyć firmy, aby zapobiec wypaleniu i wspierać długotrwałą współpracę ze specjalistami, którzy są dla nich kluczowi. Cytując badania Gallupa: „W skali globalnej, zaangażowanie pracowników i ich dobre samopoczucie w miejscu pracy pozostaje na niskim poziomie, wstrzymując olbrzymi potencjał wzrostu. […] Tylko 20% pracowników stanowczo zgadza się ze stwierdzeniem, że znajduje przyjemność w tym, co robi zarobkowo na co dzień”. Przekonywanie kogoś do polubienia swojej pracy może nie być najlepszym pomysłem, ale stworzenie inkluzywnej kultury organizacyjnej opartej na etycznych praktykach biznesowych, zaufaniu, szacunku i docenianiu pracowników, może w znaczący sposób to ułatwić. 

Po stronie managera

Ostatnia pozycja na liście sprowadza się do czynnika ludzkiego. Manager, będąc moderatorem zdrowego środowiska pracy, staje się też kluczową postacią odpowiedzialną za poziom motywacji pracowników. Z danych Gallupa dowiadujemy się, że ponad 70% zaangażowania pracowników jest zależna od osoby na stanowisku kierownika. To ogromna odpowiedzialność, jednak pielęgnowanie motywacji zespołu nie powinno być aż takim wyzwaniem, jeśli bierze się pod uwagę przytoczone wskazówki. Jako manager, wchodź w interakcję ze swoimi podwładnymi i rób to w uważny i świadomy sposób. Słuchaj, co mają do powiedzenia i dopytuj o ich aspiracje. Dzięki obustronnej komunikacji będziesz mieć szansę na stworzenie dobrego środowiska pracy sprzyjającego prawdziwemu zaangażowaniu.

Korzystne właściwości motywacji

Biorąc pod uwagę cytowane badania, wzmacnianie zaangażowania pracowników i zwiększanie ich motywacji powinno być traktowane priorytetowo przez managerów i działy kadr. Dotychczas dobre samopoczucie w miejscu pracy było traktowane jako mało istotny czynnik środowiskowy. Może to wydawać się dość zaskakujące, ale dobrostan w miejscu pracy w ogóle nie był kojarzony ze zwiększoną produktywnością ani retencją. Wpływ, jaki niesie za sobą zwiększanie motywacji, jest ogromny i jak najbardziej mierzalny. Przelicza się między innymi na niższą absencję, wyższą produktywność, osiągane cele czy liczbę wprowadzonych optymalizacji. 

Zmień taktykę, potraktuj poważnie system motywacyjny i zatrzymaj w zespole swoich wykwalifikowanych pracowników. Informacja szybko się rozejdzie i niedługo to Twoja firma będzie przyciągać uwagę osób poszukujących inspirujących warunków pracy.