Retencja pracowników to tak zwana zdolność firmy do przekonania personelu, że warto pozostać w jej szeregach. Celem operacyjnym przedsiębiorstw jest zmniejszenie rotacji poprzez utrzymanie stałej załogi – dobrze wyszkolonych, kompetentnych i utalentowanych pracowników. Zespół stanowi trzon organizacji, umożliwia firmom osiąganie założonych celów, dlatego pracownicy powinni być traktowani jak szczególnie wartościowy zasób.

W tym artykule skupimy się na następujących kwestiach:

  • Dlaczego retencja pracowników jest istotna?
  • Do czego prowadzi zaniedbanie retencji pracowników?
  • Strategie retencji mające na celu utrzymanie pracowników w firmie

Dlaczego retencja pracowników jest tak ważna?

Z punktu widzenia biznesu retencję na poziomie 90% uznaje się za dobry standard. Oczywiście, dokładne wartości zależą od wielu czynników i mogą się różnić w zależności od firmy, branży i rynku. Nie ma jednak wątpliwości, że korzystniejsze dla organizacji jest utrzymywanie możliwie długotrwałych i zdrowych relacji z pracownikami. Zachowanie wartościowych pracowników w firmie przekłada się na niższą ilość procesów rekrutacyjnych, a tym samym mniejsze wydatki z nimi związane, w tym onboarding. Zatrudnianie i szkolenie nowego personelu wiąże się ze zwiększonymi kosztami bezpośrednimi, co może mieć wpływ na wyniki firmy i jej pozycję rynkową. Przy mniejszej liczbie dobrze wyszkolonych pracowników działania operacyjne często ulegają spowolnieniu. Zwiększa się również ryzyko błędów, awarii i nieplanowanych przestojów, generujących niepotrzebne koszty.

Wysoki wskaźnik rotacji oznacza odpływ know-how, niekorzystne zmiany w kulturze organizacyjnej i nierzadko uszczerbek na wizerunku firmy. Nadmierna rotacja wpływa negatywnie na pracowników, zmuszając ich do ciągłego radzenia sobie zei zmianami i brakiem trwałych relacji w zespole.

W odpowiedzi na powyższe bolączki, utrzymanie personelu jest, a przynajmniej powinno być, jednym z główych priorytetów dla menedżerów dbających o ciągłość operacyjną.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Strategie retencji pracowników

Albo: prosimy, zostań z nami, obiecujemy, że będzie fajnie!

Niestety, w taki sposób nikt nie zatrzyma pracowników w organizacji. Na pewno nie wyłącznie w ten sposób. W przypadku skutecznej retencji firmy muszą wyjść poza obietnice. Utrzymanie pracowników wymaga przemyślanych strategii, a oto kilka najbardziej aktualnych metod.

Strategia utrzymania pracowników #1 – Realne ścieżki rozwoju

Niezadowolenie z wynagrodzenia, słaba kultura organizacyjna i brak możliwości rozwoju należą do najpopularniejszych powodów odejścia z pracy. Poczucie osiągnięcia wszystkiego, co było do osiągnięcia w danej strukturze jest demotywujące i przyczynia się do wypalenia zawodowego. Dla wielu specjalistów rozwój osobisty i zawodowy mogą być ważniejsze od wysokich zarobków. W niektórych branżach różnica między wysoką a nieco wyższą pensją nie wpływa na satysfakcję z pracy tak bardzo, jak wyzwania. Osoby, które mają przed sobą jasne ścieżki rozwoju, są zazwyczaj bardziej zadowolene z pracy, a tym samym mniej skłonne do odejścia.

Strategia utrzymania pracowników #2 – Docenianie pracowników

Wszyscy lubimy być doceniani za nasze działania. Tyczy się to zarówno relacji prywatnych, jak i – a może przede wszystkim – zawodowych. Uznanie (formalne lub nieformalne) indywidualnych lub zespołowych czynności jest kluczowe dla motywacji pracowników i utrzymania wysokiego morale. Uznanie wysiłków pracowników daje wymierne efekty i czyni miejsce pracy bardziej zorientowanym na człowieka. Inaczej mówiąc, osoba, której wysiłki są zauważane i chwalone, nie będzie się czuła jak kolejna komórka w firmowym arkuszu Excel.

Strategia utrzymania pracowników #3 – Wspieranie rozwoju kompetencji

Współczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań. Standardowy model nauki w trybie szkolnym  oraz z papierowych opracowań nie jest już wystarczający w szybko zmieniającym się świecie. Organizacje coraz częściej korzystają z rozwiązań technologicznych, które ułatwiają transfer wiedzy i budowanie kompetencji. Systemy zarządzania wiedzą (LMS) usprawniają procesy edukacyjne, zapewniając instruktorom i studentom wygodną platformę. Korzystanie z szytego na miarę LMS umożliwia śledzenie postępów i dzielenie się zasobami. Rezultaty? Skuteczne szkolenia, wygodny dostęp do materiałów i wzrost kompetencji pracowników.

Strategia utrzymania pracowników #4 – Unikanie mikrozarządzania

Mikrozarządzanie (micromanagement) to styl kierowania pracą oparty na kontrolowaniu pracowników do stopnia wywołującego u nich brak poczucia zaufania. Konsekwencje tego są łatwe do przewidzenia. Gdy brakuje niezbędnej wolności i zaufania w miejscu pracy, cierpi na tym wydajność. Przejście na model makrozarządzania wymaga od przełożonych lepszego delegowania zadań, ustalania realistycznych oczekiwań i terminów, nadawania priorytetów zadaniom oraz udzielania informacji zwrotnych. Przyznanie pracownikom większej swobody w wykonywaniu obowiązków przyczynia się do tworzenia zdrowej atmosfery w środowisku pracy.

Strategia utrzymania pracowników #5 – Doskonalenie kultury organizacyjnej

Niezliczone ogłoszenia o pracę zawierają frazesy o przyjaznej atmosferze, wysokiej kulturze organizacyjnej oraz inne modne hasła. Nie zrozumcie nas źle, oczywiście nie ma nic złego w tych pojęciach, o ile okażą się prawdą po podpisaniu umowy. Kultura organizacyjna pomaga zatrzymać pracowników tworząc miejsce równych szans i wzajemnego szacunku. Jakie są z tego korzyści dla pracodawcy? Autentyczne zaangażowanie i oddanie załogi. Drogi pracodawco, porzuć więc wyświechtane slogany i skup się na tworzeniu prawdziwie przyjaznego i wspierającego miejsca pracy – dla dobrego samopoczucia pracowników oraz własnego.

Strategia utrzymania pracowników #6 – Dopasowanie kulturowe

Czasami to nie ty, to my – niezgodność charakterów może wystąpić nie tylko w pochopnie zawartym małżeństwie. Choć to kompetencje i przewagi zawodowe powinny być głównym powodem wyboru kandydata, kluczowe jest również to, czy będziemy się dogadywać. Czy prawdą jest, że razem raźniej? W większości przypadków tak. Na ogół firmy nie budują swojej pozycji rynkowej poprzez zatrudnianie geniuszy indywidualistów i zapewnianie im komfortowych indywidualnych warunków pracy. Znacznie częściej sukces organizacji jest wypadkową wysiłków wielu pracowników, dlatego warto rozważyć budowanie zespołów bazując na zgodnych osobowościach. Genialne samotne wilki i jednostki, którym trudno przyjąć feedback mogą reprezentować umiejętności na wysokim poziomie, ale ich obecność może zaburzyć pracę twojego zgranego zespołu. Podejście „Hire for Attitude, Train for Skills (zatrudniaj ze względu na nastawienie, szkol dla umiejętności)” jest pierwotnie przypisywane Herbowi Kelleherowi, jednemu ze współzałożycieli amerykańskich linii lotniczych Southwest Airlines. Jaki płynie z niego wniosek? Otóż, nawet przy zatrudnianiu najlepszych specjalistów nie zapominaj o podstawowych kompetencjach społecznych kandydatów.

Strategia retencji #7 – Zdobywanie zaufania pracowników

Bez zaufania nie ma odpowiedzialnego przywództwa. Zarządzając zespołem lub całą organizacją, dotrzymuj obietnic, dbaj o jasną komunikację i nie zamykaj drzwi (dosłownie lub w przenośni) przed swoimi pracownikami. Spróbuj zachowywać się tak, jak oczekuje się tego od Twoich pracowników – obiecuj tylko tyle, ile możesz dać i dawaj więcej niż obiecasz (underpromise & overdeliver), a co najważniejsze, nie zawodź swoich pracowników. 

Strategia utrzymania pracowników #8 – Worklife balance

Równowaga między pracą a życiem prywatnym to kolejny chwytliwy frazes, który często można znaleźć w ogłoszeniach o pracę. Niestety, życie często negatywnie weryfikuje te założenia. Jak myślisz, kto będzie bardziej efektywny i oddany realizacji celów firmy – pracownik zmuszony do pracy po godzinach, odpowiadający na maile i telefony związane z pracą w swoim prywatnym czasie, czy ten, którego życie prywatne jest szanowane, jako istotne dla jego dobrego samopoczucia? Póki nie zatrudniasz robotów, nie oczekuj od swoich pracowników pracy ponad ich siły. Nie bez powodu firmy eksperymentujące z 4-dniowym tygodniem pracy odnotowują świetne wyniki jeśli chodzi o wydajność i zadowolenie pracowników. Jasne, nie w każdej branży 36-godzinny tydzień pracy będzie możliwy do wdrożenia, ale szanowanie czasu członków Twojego zespołu na regenerację i po prostu życie jest kluczowe dla równowagi, której wszyscy potrzebujemy.

Strategia utrzymania pracowników #9 – Konkurencyjne wynagrodzenie

Wspaniale jest doświadczać zawodowegoj spełnienia, choć przykra prawda jest taka, że trudno zapłacić rachunki tą walutą. Poza kilkoma szczęśliwcami pracującymi tylko dla satysfakcji, większość z nas potrzebuje zarobku, aby funkcjonować. Niskie płace są wymieniane wśród głównych powodów odejścia z pracy, podczas gdy konkurencyjne wynagrodzenia są jednym z najlepszych magnesów przyciągających i zatrzymujących wykwalifikowanych pracowników.

Strategia retencji #10 – Tryb pracy zdalnej/hybrydowej

Niektóre firmy próbują na powrót ściągnąć swoich pracowników do biur po pandemii COVID-19. W częśći organizacji może się to sprawdzić, ale my wiemy jedno. Praca w modelu stacjonarnym to świetna opcja dla tych, którzy lubią funkcjonować w otoczeniu innych ludzi i tęsknią za codziennymi interakcjami społecznymi w firmie. Z drugiej strony, to ostatnia rzecz, za jaką tęsknią inni – ci, którzy cenią sobie pracę ze swojego ulubionego miejsca (często wygodnej kanapy) w asyście swoich pupili. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne ze względów operacyjnych, nie zmuszaj swoich pracowników do powrotu do biura, jeśli tego nie chcą. Brak możliwości pracy zdalnej (lub w trybie hybrydowym) staje się dealbreakerem dla wielu specjalistów, którzy nie zawahają się rzucić pracy jeśli nie będą mieli swobody wyboru modelu jej wykonywania.

Z jakich strategii retencji pracowników warto skorzystać w 2023?

W tym artykule przedstawiliśmy jedynie 10 spośród dostęnych strategii retencji. 

Sposobów na zatrzymanie pracowników jest więcej. Możemy dalej opowiadać o tym, co menedżerowie i właściciele firm robią, aby ich zespoły były trwały w niezmienionym składzie, a pracownicy pozostawali zadowoleni. Od drobnych udogodnień w pracy (opieka psychologiczna jako benefit? psy mile widziane w biurze?) po miesięczne urlopy wypoczynkowe i akcjonariat pracowniczy, istnieje więcej niż jeden sposób na przekonanie pracowników do zapuszczenia korzeni.

Firmy konkurują ze sobą o przyciągnięcie najlepszych kandydatów, zatrzymanie talentów i stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju zawodowego. Dlatego umiejętne korzystanie z dostępnych zasobów, narzędzi i metod, takich jak wymienione powyżej pomysły na zatrzymanie pracowników, jest niezbędne do utrzymania najlepszych specjalistów i zdrowego środowiska pracy.