Transformacja cyfrowa w 2024 roku niewątpliwie nabiera tempa i zaczyna wymagać aktywnego udziału ze strony biznesu. Żyjemy w czasach, w których cyfryzacja zmusza organizacje do poszukiwania bardziej efektywnych i elastycznych rozwiązań do zarządzania nauczaniem i rozwojem pracowników.

Szacowana liczba użytkowników systemów LMS w 2024 roku to 73,8 miliona i ciągle rośnie. Ta liczba odzwierciedla dynamiczny wzrost segmentu LMS i zapotrzebowanie na rozwiązania usprawniające edukację. W rezultacie branża LMS znacząco zwiększa liczbę użytkowników i wartość rynkową. Możemy się więc spodziewać, że dostawcy LMS wkrótce dostarczą bardziej efektywne rozwiązania ułatwiające produktywność i mobilność pracowników.

Zebraliśmy dane i trendy w dziedzinie L&D, aby dostarczyć kluczowe fakty i kierunki, które pozwolą Ci podejmować decyzje oparte na danych dla efektywnego uczenia się Twoich pracowników. Spójrzmy na liczby!

Number of users 1

Kluczowe statystyki LMS w 2024 roku

Rosnący rynek LMS

Najnowsze badania pokazują, że do końca 2025 r. rynek LMS ma osiągnąć poziom 28,1 miliarda dolarów, a do roku 2030 – prawie 70 miliardów dolarów, przy imponującym CAGR na poziomie 19,2%2. Czynniki przyczyniające się do tego wzrostu obejmują:

  • Inicjatywy rządowe,
  • Rosnące wykorzystanie cyfrowego uczenia się,
  • Integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w systemach LMS.

W rezultacie oczekuje się, że rynek LMS wzrósł z 16,2 USD w 2022 r. do 22,4 miliarda USD w 2023 r., co spowoduje, że globalny rynek e-learningu będzie rósł dalej, w tempie 14% rocznie​, podczas gdy w okresie prognozy (2024–2031) i przewiduje się, że do 2031 r. osiągnie poziom 12 089,07 mln USD!

Growth

Podczas gdy Europa wyłania się jako najszybciej rozwijający się rynek LMS, Ameryka Północna pozostaje tym największym. Przewiduje się, że segment korporacyjnych użytkowników końcowych LMS odnotuje najwyższą stopę wzrostu w okresie objętym prognozą. Co więcej, przeważają internetowe platformy LMS – około 87% aktywnych użytkowników preferuje narzędzia do nauki online, podczas gdy wykorzystanie LMS w chmurze w Europie wynosi 12,5%.

Trendy regionalne i czynniki wzrostu

Rynek LMS odnotował znaczny wzrost wykorzystania na całym świecie. Ameryka Północna przoduje pod względem regionalnego przyjęcia i udziału w rynku globalnym z ponad 33,1% w 2022 r. Tymczasem Europa okazuje się najszybciej rozwijającym się rynkiem L&D. Na rynku dominują usługi on-premise, ale oczekuje się, że w nadchodzących latach ich popyt będzie spadał.

Największy udział w rynku, ponad 33,1% w 2022 r., miała Ameryka Północna, ze względu na ugruntowaną obecność różnych uczestników rynku. Jeśli chodzi o typ konsumenta, w 2022 r. największy udział w rynku użytkowników systemów zarządzania nauczaniem miał segment korporacyjny.

Jest kilka czynników, które napędzając L&D. Z jednej strony mamy do czynienia z postępującą globalizacją siły roboczej oraz pracą zdalną lub hybrydową, wymagającą wielojęzycznego i elastycznego podejścia do rozwoju pracowników. Dlatego też, aby duże firmy mogły zachować spójny przepływ wiedzy, niezbędna jest regulowana i wielofunkcyjna platforma. Z drugiej strony organizacje patrzą na oszczędności, choć nadal podkreślają jakość i wagę szkoleń. Odnosząc się do wielkości rynku systemów zarządzania nauczaniem w 2024 r., obserwowany wzrost LMS jest również napędzany postępem technologicznym, coraz popularniejszym uczeniem się mieszanym, edukacją opartą na danych oraz wsparciem rządowym dla technologii edukacyjnych na niektórych rynkach.

Najważniejsze czynniki decydujące o przyjęciu LMS

Przyjęcie systemów zarządzania nauczaniem jest napędzane przez różne czynniki, które mogą się różnić w zależności od konkretnych potrzeb i okoliczności organizacji. Możemy jednak wyróżnić te topowe i uniwersalne:

Możliwości nauki zdalnej

Rozwój pracy i edukacji zdalnej zwiększył zapotrzebowanie na platformy edukacyjne online, co prowadzi do szerszego zastosowania LMS.

Skalowalność

LMS obsługuje wielu użytkowników, dzięki czemu nadaje się zarówno dla małych, jak i dużych organizacji.

Opłacalność

Korzystanie z systemu zarządzania nauczaniem (LMS) może być bardziej opłacalne niż tradycyjne szkolenie lub edukacja prowadzone osobiście, ponieważ eliminuje materiały fizyczne i pozwala na naukę we własnym tempie.

Standaryzacja szkoleń

LMS pozwala na ujednolicenie materiałów szkoleniowych w całej organizacji, zapewniając, że wszyscy pracownicy lub studenci otrzymają te same informacje.

Personalizacja

Wiele platform LMS pozwala na dostosowanie materiałów edukacyjnych do konkretnych potrzeb organizacji lub indywidualnego ucznia.

Śledzenie i raportowanie

Systemy LMS często zawierają zaawansowane funkcje śledzenia i raportowania, które mogą pomóc organizacjom monitorować postępy uczniów i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Integracja z innymi systemami

Wiele systemów zarządzania nauczaniem można zintegrować z innymi systemami oprogramowania (takimi jak HR lub CRM), dzięki czemu zarządzanie i śledzenie nauki jest łatwiejsze.

Zgodność z przepisami

W niektórych branżach organizacje muszą zapewniać swoim pracownikom specjalne szkolenia, a system zarządzania nauczaniem (LMS) może pomóc zapewnić spójność tych szkoleń i prawidłowe śledzenie ich ukończenia.

Łatwość dostępu

System LMS umożliwia uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, co może zwiększyć zaangażowanie uczniów i wskaźniki ukończenia zajęć.

Przyszłościowa edukacja i szkolenia

Wraz z cyfryzacją wielu aspektów życia przyjęcie LMS jest sposobem na przyszłościowe procesy edukacyjne i szkoleniowe.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Przyszłe trendy w zakresie LMS, na które warto zwrócić uwagę

Rośnie wykorzystanie technologii w sektorze edukacji – 48% szkolonych korzysta z komputerów stacjonarnych, 42% ze smartfonów, 33% z tablic interaktywnych, a 20% z tabletów. Ponadto trendy takie jak kształcenie mobilne sygnalizują zmianę w kierunku bardziej zaawansowanych technologicznie paradygmatów nauczania.

Inne trendy, na które warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie, to zwiększone zastosowanie rozwiązań opartych na chmurze i wykorzystanie blockchainu w edukacji. Według aktualnych danych stopień wdrożenia LMS opartych na chmurze w Europie wyniósł 12,5% w 2023 r., co wskazuje na zwrot w kierunku bardziej elastycznych, skalowalnych i opłacalnych rozwiązań LMS. Z drugiej strony technologię blockchain można wykorzystać do weryfikacji i zabezpieczenia cyfrowych transkrypcji i poświadczeń, zapewniając nowy sposób zarządzania osiągnięciami w nauce i ich poświadczania.

Oprócz trendów technologicznych i cech technicznych, badamy także potencjał ukryty w elastyczności i możliwościach adaptacji LMS. Organizacje sięgają po narzędzia edukacyjne, aby dostarczać bardziej spójne rozwiązania w obszarach, które mogą zwiększyć produktywność i mobilność. Oczekuje się, że przyszłość branży LMS będzie kształtować następujące trendy:

  • Konfiguracje z możliwością personalizacji: najlepsze platformy LMS umożliwiają dostosowanie do konkretnych potrzeb organizacji. Może obejmować tworzenie grup i organizowanie treści edukacyjnych według wydziałów, stanowisk lub konkretnych potrzeb szkoleniowych. Obszary dostosowywania mogą obejmować wdrażanie, szkolenia dotyczące produktów i systemów, wspomaganie sprzedaży, coaching i szkolenia w zakresie przywództwa, podnoszenie kwalifikacji oraz język branżowy i firmowy.
  • Microlearning: Wraz ze skracaniem się czasu uwagi, mikrolearning stał się kluczowym trendem w LMS. Microlearning dostarcza informacji w małych, łatwo przyswajalnych fragmentach, co prowadzi do lepszego zaangażowania, wchłaniania i zatrzymywania informacji. Jest idealny dla osób w podróży, które mogą poświęcić niewiele czasu na jeden moduł szkoleniowy.
  • Możliwości coachingu opartego na współpracy: coaching za pośrednictwem LMS upraszcza proces umożliwiający menedżerom śledzenie postępów pracowników i przekazywanie informacji zwrotnych. Dzięki integracji ze sztuczną inteligencją intuicyjne raportowanie danych umożliwia łatwe śledzenie postępów i identyfikowanie obszarów, w których uczniowie wymagają poprawy.
  • Analityka w czasie rzeczywistym: prognozy dotyczące edukacji w przyszłości muszą opierać się na praktycznych analizach. Zbieranie danych i metryki uczenia się pozwalają określić skuteczność programów szkoleniowych Twojej firmy. Kluczowe wskaźniki obejmują aktywność pracowników, postępy, oceny, wskaźniki ukończenia, wyniki w nauce i ogólną satysfakcję. Każdy system LMS będzie miał inne możliwości raportowania, dlatego przed wyborem systemu zarządzania uczeniem się kluczowe znaczenie ma podjęcie decyzji, co jest istotne dla celów Twojej firmy.

Nadążaj za cyfrową rewolucją!

Branża LMS rozwija się i ewoluuje, napędzana coraz większym wykorzystaniem cyfrowego uczenia się i zapotrzebowaniem na wysokiej jakości edukację. Zrozumienie dynamiki branży, kluczowych graczy i potencjalnych wyzwań ma kluczowe znaczenie, aby w pełni wykorzystać te systemy.

Szkoleniowcy i organizacje mogą skutecznie wykorzystywać LMS do poprawy wyników nauczania, uzyskując informacje i podejmując decyzje w oparciu o dane. Nadążanie za rewolucją cyfrową, szczególnie w e-learningu, wymaga proaktywnego podejścia do technologii, zrozumienia potrzeb uczniów i włączenia ich do strategii szkolenia siły roboczej.

Będąc na bieżąco ze zmieniającym się krajobrazem cyfrowego uczenia się, możesz mieć pewność, że Twoje strategie rozwoju pracowników pozostaną praktyczne i istotne.

Sprawdź bezpłatną wersję DEMO i wypróbuj Samelane w swojej organizacji!