Dzięki implementacji najnowszych technologii i dokonań psychologii nauki powstają nowe, skuteczniejsze metody uczenia się. Warto je poznać i wykorzystywać w procesie Learning & Development, wychodząc naprzeciw obecnym i planowanym potrzebom organizacji w zakresie kompetencji pracowników. 

Z tego artykułu dowiesz się: 

  • jak transformacja cyfrowa zmieniła obszar learning and development oraz jak rynek odpowiedział na tę zmianę
  • czym jest skill gap i jak można nim zarządzać
  • jakie są najnowocześniejsze metody nauki i rozwoju: social learning, peer-to-peer learning, blended learning i adaptive learning
  • jak można zaimplementować te metody za pomocą wybranych narzędzi.

Kierunek, w którym ewoluuje Learning & Development 

Learning and Development to systematyczny proces mający na celu wzrost wiedzy i poprawę umiejętności pracownika. Pozwala on na osiąganie lepszych wyników w miejscu pracy. Jest to obszar rozwijający się dynamicznie, na co szczególny wpływ ma transformacja cyfrowa. 

Wykorzystując dokonania naukowe z zakresu psychologii uczenia się oraz implementując je za pomocą najnowszych technologii, tworzone są systemy, które pozwalają na uzyskiwanie nieosiągalnych dotychczas rezultatów w zakresie efektywności i wydajności procesu rozwoju pracowników. Szacuje się, że branża L&D osiągnie około 11% wzrostu w latach 2018-2022 (1) i jej wartość wyniesie 30 miliardów dolarów. Dlatego, wyprzedzając konkurencję, warto dowiedzieć się, dlaczego należy uważnie przyglądać się temu obszarowi, a także poznać narzędzia i nowoczesne techniki dostępne w obszarze Learning & Development.  

Czym jest skill gap

Dynamiczna rzeczywistość oraz zmieniające się trendy i wymagania konsumentów przekładają się na potrzebę nieustannej transformacji organizacji i jej pracowników. Skill gap to sytuacja, kiedy umiejętności zespołu nie przystają do potrzeb biznesu. Szczególnie narażone na to zjawisko są przedsiębiorstwa i większe firmy, w których proces decyzyjny jest wydłużony. 

Przyczynę takiego stanu można upatrywać w niezwykle szybkim tempie rozwoju technologii, za którym nie nadąża edukacja, ale również w nieodpowiednim przeprowadzeniu ścieżki szkoleniowej w organizacji – a właśnie na ten ostatni aspekt firmy mają największy wpływ. 

Wystąpienie skill gap skutkuje często spadkiem produktywności, obniżoną jakością pracy oraz spadkiem morale pracowników. 

Dlaczego tradycyjne metody szkolenia nie są już wystarczające?

W 1996 roku Michael Lombardo i Robert Eichinger w “The Career Architect Development Planner” przedstawili model uczenia się 70:20:10. Powstał on na podstawie wywiadów z 200 managerami na temat ich sposobu uczenia się. Model ten zakłada, że rozwój pracowników przebiega w następujący sposób:

  • 70% codzienna praca i wymagające zadania 
  • 20% pozyskiwanie wiedzy od współpracowników
  • 10% udział w szkoleniach

Takie standardowe podejście nie przewiduje wielu sytuacji, które są codziennością w organizacjach. Na przykład takich, kiedy w firmie nie ma czasu na spokojne i dogłębne zapoznanie się z nowymi tematami, wdrożenie się w obowiązki czy poznanie nowych narzędzi.
Takie sytuacje są obecnie coraz częstsze w firmach zajmujących się innowacjami, ale nie tylko.

Przedsiębiorstwa kojarzone z tradycyjnym podejściem do obowiązków (np. poczta czy urzędy) również coraz częściej wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów, wdrażając nowoczesne technologie. W takich przypadkach popyt na nowe kompetencje znacząco wzrasta, najczęściej w krótkim czasie. Skuteczne niwelowanie rozdźwięku pomiędzy potrzebami biznesu a dostępnymi w zespole kwalifikacjami jest możliwe dzięki Learning and Development. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Nowe, efektywniejsze sposoby uczenia się 

Wszyscy znamy tradycyjne podejście do przekazywania wiedzy w firmach – szkolenia, nieustrukturyzowane rozmowy ze współpracownikami czy realizowanie codziennych obowiązków. Dziś takie rozwiązania nie wystarczają. Nowoczesne metody uczenia się sprawiają, że proces rozwoju pracowników przynosi zdecydowanie lepsze efekty. Cyfrowe narzędzia edukacyjne wykorzystują najnowsze osiągnięcia z zakresu psychologii. Poniżej znajdziecie listę skutecznych metod uczenia się oraz ich wykorzystanie. 

Social Learning

Social Learning to proces uczenia się oparty na obserwacji i naśladowaniu specjalistów. W ten sposób pracownicy mogą opanować wybrane umiejętności, a potem zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Jak pokazują badania Brandon Hall Group (2), zastosowanie społecznego uczenia się zapewnia wskaźnik zwrotu z inwestycji w skali 75:1 w porównaniu z tradycyjnymi formami nauki. Rozwiązania cyfrowe wykorzystujące social learning budują w firmie kulturę dzielenia się wiedzą.

Peer-to-Peer Learning

Metoda peer-to-peer oznacza wspólne uczenie się i wymianę wiedzy między pracownikami  o podobnych kompetencjach. Metoda ta zyskuje na popularności m.in. dzięki znacznym oszczędnościom. Nauka odbywa się bowiem w sposób horyzontalny – pracownicy uczą się wspólnie, a nie wertykalnie, czyli na linii manager/ekspert – pracownik.

Wspólna płaszczyzna wyjściowa i znajomość środowiska, w którym się funkcjonuje, pozwala zbudować relacje, oparte na dogłębnym zrozumieniu wzajemnej sytuacji. W takich warunkach buduje się zaufanie, a komfortowa atmosfera pozwala na przyjemniejsze, a tym samym efektywniejsze przyswajanie wiedzy. Kolejną korzyścią jest lepsza samoocena i postrzeganie innych. Zderzenie swojej wiedzy ze współpracownikami pozwala na rzetelny, pogłębiony feedback. W samym procesie peer-to-peer zdobywa się również nowe umiejętności, takie jak współpraca, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i asertywność. Nikt bowiem w tej relacji nie wychodzi z poziomu autorytetu, a kooperacja jest podstawowym założeniem tego procesu. 

W wielu organizacjach system zarządzania nauką (LMS) traktowany jest jako narzędzie do odgórnego dzielenia się wiedzą. Nie musi tak jednak być, a nawet nie powinno. Elastyczne platformy, które pozwalają udostępniać różnego typu treści, umożliwiają pracownikom dzielenie się dokumentami, listą wskazówek czy zdobytą wiedzą. Dowolność w tworzeniu treści przekłada się na swobodę korzystania z platformy, a to zaś na budowanie zaangażowania w firmie. W celu kontroli udostępnianych treści najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie ostatecznej akceptacji udostępnianych dokumentów administratorom platformy. 

Blended Learning

Blended Learning to sposób nauki, który łączy mieszane metody kształcenia. Najpopularniejszy model obejmuje zarówno tradycyjny, bezpośredni kontakt z prowadzącym, jak i szkolenia e-learningowe. Platforma zdalnej edukacji pozwala na nieograniczony dostęp do wiedzy w postaci kursów, materiałów wideo, zapisów z konferencji czy testów – a tym samym na inkluzywność wiedzy w organizacji. Pozwala też na znaczną oszczędność czasu – zarówno osób przekazujących wiedzę, jak i odbiorców, gdyż kursy można tworzyć i odbywać w dogodnym momencie. Jednocześnie metoda ta zapewnia mierzalność procesu uczenia. 

Bezpośredni kontakt f2f ze szkoleniowcem, pozwala na zindywidualizowanie kursów, pogłębienie przekazywanych informacji i rozwianie wątpliwości powstałych podczas kursu. Pozwala też na budowanie relacji, co może być niezwykle istotne zwłaszcza podczas onboardingu. Dzięki temu, że informacje zdobyte podczas zdalnych kursów i szkoleń z trenerem wzajemnie się wzmacniają i uzupełniają, blended learning wykazuje się znaczną efektywnością.  

Adaptive learning – AI w edukacji

Adaptive learning, czyli uczenie adaptacyjne, polega na wykorzystaniu dogłębnej analizy wyników pracowników w celu dopasowywania do nich treści. Taka metoda jest możliwa w systemie z zaimplementowanymi algorytmami sztucznej inteligencji. Platforma rozwoju i uczenia się dostosowuje treści do preferencji i rezultatów każdego z uczestników. Takie rozwiązanie skutkuje przede wszystkim niezwykle efektywnym torem uczenia się, brakiem nudy i realizacją ciekawych szkoleń – szytych na miarę potrzeb użytkownika. 

To rozwiązanie pokazuje, jak daleko zaszła transformacja cyfrowa edukacji. Systemy zarządzania nauczaniem wykorzystujące sztuczną inteligencję są najnowocześniejsze, uwzględniają potrzeby kursantów i pozwalają wykorzystać potencjał każdego członka zespołu. Ostatnie miesiące pokazały, że nie da się nie zauważyć potrzeb z zakresu L&D, które stają się coraz bardziej palące, oraz szeregu zalet płynących z wdrożenia odpowiednich narzędzi. Szkolenie w zespołach rozproszonych oraz przekazywanie, dzielenie się i zarządzanie wiedzą w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staje się ogromnym wyzwaniem, którego nie można ignorować. Cyfrowa strategia uczenia się jest rewolucją, której warto być częścią.

Źródła

  1. Business Wire 
  2. Brandon Hall