Employee experience to pojęcie, które odnosi się do całości przeżyć pracownika w kontekście danej organizacji. Projektując wysokiej jakości procesy, można zyskać ogromną przewagę rynkową i wyprzedzić konkurencję w walce o talenty. Warto jednak wiedzieć na co zwracać uwagę przy budowaniu doświadczeń pracowników i jak na stałe podnieść ich jakość w organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • Czym jest doświadczenie pracownika i co się na nie składa?
 • Jakie korzyści przynoszą organizacji wysokiej jakości procesy związane z employee experience?
 • Które punkty styku z organizacją są kluczowe w cyklu życia pracownika i na co zwracać uwagę projektując je?
 • Jak platforma LMS pozwala na tej płaszczyźnie wnieść wartość do organizacji?

Czym jest employee experience?

Pod pojęciem employee experience kryje się suma doświadczeń i wrażeń pracownika, które powstały w wyniku jego styku z organizacją. Powstają w czasie rekrutacji, pracy w firmie, uczestniczenia w jej politykach i procesach, korzystania z narzędzi, kontaktu z przełożonymi, kadrą kierowniczą, podwładnymi i współpracownikami. Inaczej mówiąc, w każdej sytuacji, która przekłada się na budowanie opinii i emocjonalnego związku z pracodawcą.

Systematyzując powyższe obszary, wymienić można trzy kategorie, które wpływają na employee experience: 

 1. Środowisko fizyczne – czyli m.in. przestrzeń pracy, biuro i jego zaopatrzenie, dostępny sprzęt i inne elementy stanowiska pracy.
 2. Narzędzia i technologie zapewniane przez pracodawcę.
 3. Kultura organizacyjna – czyli przekonania, zachowania, zwyczaje w danej firmie. Szczególnie istotne jest w tym kontekście podejście do pracy i pracowników, a zwłaszcza formalne i nieformalne polityki i procedury związane m.in. z rozwojem, zaangażowaniem, zdrowiem i satysfakcją.
3-Employee-Experience-Environments-Chart
Gojtowska.com (źródło)

Dlaczego doświadczenie pracowników jest tak ważne?

Stworzenie spójnego i odbieranego pozytywnie środowiska – obejmując jego fizyczny, kulturowy i technologiczny aspekt – pozwala na stworzenie atrakcyjnego miejsca pracy na danym rynku. Przynosi to szereg korzyści, do których zaliczyć można:

Przyciąganie talentów – w czasach nazywanych niekiedy epoką “walki o talent”, w których, jak wynika z obliczeń Światowego Forum Ekonomicznego (ŚFE), do 2030 roku w Europie i Stanach może brakować aż 72 milionów wykwalifikowanych robotników [1], talent jest towarem pożądanym i deficytowym. W takiej sytuacji pozycja firmy, która przyciąga specjalistów i która jest ich pierwszym wyborem, zyskuje strategiczną przewagą rynkową. 

Zatrzymywanie najlepszych pracowników – pozytywne doświadczenia pozwalają utrzymać specjalistów oraz budować ich zaangażowanie, czyli energię i wysiłek, które wnoszą do pracy każdego dnia. Dotyczy to zwłaszcza osób osiągających wysokie wyniki – te zazwyczaj są szczególnie doceniane i mają większy wpływ na całą organizację. 

Osiąganie wyników – skompletowanie i stworzenie zgranego zespołu, który charakteryzuje się zaangażowaniem, lojalnością i wysoką wydajnością, przekłada się na osiąganie celów stawianych przed pracownikami. Co więcej, kiedy specjaliści funkcjonują w pozytywnym środowisku (rozumianym w trzech, opisanych wyżej aspektach), wykazują oni większą kreatywność w znajdowaniu rozwiązań postawionych przed nimi problemów i niejednokrotnie przyczyniają się do sukcesu firmy ponad oczekiwania kadry zarządzającej. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Jak poprawić doświadczenie pracowników?

Budując w organizacji pozytywne doświadczenia, trzeba dbać o cały cykl życia pracownika i o każdy z trzech obszarów, które się na niego składają. Oznacza to, że trzeba z jednej strony dbać o spójność procesów employee experience z tymi związanymi z candidate experience – tak, aby by zadbać o autentyczną atrakcyjność firmy i oferty oraz brak rozczarowań po dołączeniu do organizacji. Nie można również zapominać o integralności doświadczeń customer experience (klient może stać się przecież pracownikiem, a pracownik – klientem). 

Z drugiej strony, należy kompleksowo projektować doświadczenia pracownika – od onboardingu do offboardingu. Doświadczenia pracowników obejmują obszary takie jak:

 • Rekrutacja i zatrudnienie
 • Wdrożenie
 • Świadczenia 
 • Zarządzanie wydajnością
 • Nauka i rozwój
 • Docenianie pracowników
 • Kultura firmy
 • Zaangażowanie pracowników 
 • Różnorodność i integracja 
 • Restrukturyzacja firmy

Pozytywne doświadczenia pracowników w powyższych obszarach można osiągnąć budując środowisko, w którym nacisk stawia się na cztery elementy

1. Relacje 

Polegają na budowaniu więzi pomiędzy pracownikiem a jego współpracownikami i przełożonymi, a także nawiązywania kontaktów poza zespołem. Relacje nie dotyczą jednak wyłącznie ludzi. Warto również zadbać o możliwość utożsamiania się z misją, wartościami i celami firmy. 

2. Wydajność 

To tworzenie warunków, w których pracownik jasno rozumie, co musi zrobić, aby odnieść sukces. Pozwala na poczucie celowości wykonywanych obowiązków. 

3. Docenienie

To dawanie poczucia, że wykonywana praca ma sens i niesie za sobą wartość. Należy zauważać zarówno codzienną pracę, jak również wkład wniesiony w organizację jako całość. 

4. Rozwój 

Rozumiany jako możliwość uczenia się, otrzymywania ciągłej informacji zwrotnej oraz wsparcia w rozwoju kariery z uwzględnieniem krótko- i długoterminowych celów.

Popraw employee experience dzięki LMS

Organizacje szukając wsparcia w budowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników coraz częściej wybierają przeznaczone do tych procesów narzędzia. Platforma doświadczeń pracownika jest atrakcyjnym rozwiązaniem, choć większość z nich opiera się na kwestiach związanych z benefitami i kudosami. Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników, lecz nie daje holistycznego podejścia do zagadnienia. Dlatego warto rozważyć system zarządzania nauczaniem, czyli LMS. Pozwala on na zarządzanie doświadczeniem pracowników na różnorodnych etapach cyklu ich życia w organizacji. 

1. Rekrutacja 

Na tym etapie LMS pozwala przygotować i udostępnić testy kompetencyjne dla kandydatów i weryfikować ich umiejętności, co usprawnia proces rekrutacji i wpływa pozytywnie na doświadczenia kandydata.

2. Onboarding 

E-nauczanie pozwala na uproszczenie ścieżki kursów niezbędnych do funkcjonowania w organizacji (ang. learning tracks). 

3. Nauka i rozwój

System do nauki zdalnej (LMS) pozwala stawiać kolejne wyzwania i przypisywać kursy w ramach strategii rozwoju w organizacji, jednocześnie dbając o pozytywne cyfrowe doświadczenie pracowników. Nie muszą oni fizycznie pojawiać się na miejscu, a jedynie śledzić powiadomienia o dostępnych kursach.  

4. Docenienie 

Platformy e-learningowe pozwalają na natychmiastowe uznanie osiągnięć pracowników przez przyznanie certyfikatów ukończonych kursów. Mając dostęp do danych o wynikach, można łatwo generować raporty i nagradzać najlepszych pracowników, również na poziomie managementu. Dzięki platformie cyfrowej można promować pożądane zachowanie, polepszać kulturą organizacyjną i wyznaczać ambitne cele rozwojowe.

Źródła:

 1. Rasmus Ankersen “Kopalnie talentów”