Nowoczesny system zarządzania nauczaniem oferuje szerokie możliwości nie tylko w zakresie tworzenia angażujących szkoleń, ale również w zakresie ich dostępności na wszystkich urządzeniach. Nie tylko komputerach, ale również urządzeniach mobilnych, bez których trudno dziś wyobrazić sobie życie. Czym jest m-learning i jak wpływa na realizację strategii podnoszenia kompetencji pracowników?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest mobile learning?
  2. Jaki m-learning zmienia programy szkoleniowe organizacji?
  3. Jak przygotować treść szkolenia pod m-learning?

M-learning – definicja

 M-learning to skrót od angielskiego mobile learning, a więc forma zdalnej nauki, która wymaga wykorzystania urządzenia mobilnego – np. telefonu czy tabletu. Szkolenia mobilne od lat zyskują na znaczeniu i coraz skuteczniej wypierają szkolenia e-learningowe. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wygoda oraz niemal niczym nie ograniczona dostępność. Po niezbędne materiały szkoleniowe sięgnąć można w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Wystarczy jedynie z poziomu smartfona uruchomić pożądane szkolenie lub inne materiały edukacyjne udostępnione na platformie edukacyjnej czy w firmowym systemie nauki zdalnej (LMS).

Dzięki m-learningowi podnoszenie kompetencji stało się niezwykle proste i wygodne. W szkoleniach można bowiem uczestniczyć w sytuacjach, których z reguły nie wykorzystuje się zbyt produktywnie – w drodze do pracy, podczas lunchu, w przerwie między spotkaniami, oczekując na samolot na lotnisku, itd. Definicję m-learningu i jednocześnie jego najważniejsze zalety bardzo często opisuje się przy pomocy czterech angielskich słów:

  • anyone (m-learning jest dostępny dla każdego posiadacza urządzeń mobilnych);
  • anytime (m-learning pozwala poszerzać kompetencje w dowolnym czasie);
  • anywhere (m-learning umożliwia naukę w dowolnym miejscu);
  • anything (m-learning umożliwia naukę niemal wszystkiego).

Rosnąca popularność m-learningu

Ogromne przemiany społeczne i nieustanny postęp technologiczny  doprowadziły do istotnych zmian w obszarze edukacji. Znacznie wpłynęły również na strategie rozwoju kompetencji pracowników w wielu organizacjach.

Trend ten jest szczególnie widoczny w firmach, które w dużej mierze opierają się na młodej kadrze. Pokolenie millenialsów przywiązuje bowiem dużą uwagę nie tylko do technologii, ale również do możliwości rozwoju własnych kompetencji. Z przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową (The US Chamber of Commerce) badania „The Millennial Generation Research Review”, jasno wynika, że millenialsi są dwuipółkrotnie bardziej skłonni do sięgania po nową technologię niż starsze pokolenia [1]. Jednocześnie 35% millenialsów jest przekonana, że ich organizacja nie wykorzystuje jej we właściwy sposób [2].

Ciekawe wnioski płyną również z raportu „How Millennials Want to Work and Live”, przygotowanego przez Instytut Gallupa. Wynika z niego, że dla aż 59% millenialsów możliwość nauki i rozwoju to niezwykle istotny czynnik przy wyborze przyszłego pracodawcy  [3]. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także rosnący udział młodego pokolenia w rynku pracy, rosnąca popularność m-learningu nie powinna nikogo dziwić. Stanowi on odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby współczesnej kadry – ciągłego doskonalenia się niezależnie od czasu i miejsca.

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Aplikacje i platformy m-learningowe

Istnieje wiele platform m-learningowych, oferujących szerokie możliwości w zakresie podnoszenia kwalifikacji, jednak z perspektywy organizacji punkt wyjścia stanowić powinien system do nauki zdalnej (LMS). Korporacyjna platforma e-learningowa pozwala bowiem scentralizować know-how organizacji, projektować angażujące szkolenia i udostępniać je pracownikom zarówno w formie e-learningu, jak i m-learningu. To również szansa na gromadzenie informacji zwrotnych, identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników oraz wykrywanie ewentualnych luk kompetencyjnych.

Nowoczesny system zarządzania nauczaniem powinien być jak najbardziej uniwersalny – umożliwiać pracownikom odbywanie szkoleń nie tylko na firmowym komputerze, ale również na urządzeniach mobilnych, w każdym miejscu i o każdej porze. Tworzenie takich szkoleń powinno również być proste i intuicyjne. Warto na to zwrócić uwagę w momencie wyboru nowej lub zmiany dotychczasowej platformy LMS.

Po stworzeniu kompletnego katalogu firmowych szkoleń, można pomyśleć o rozszerzeniu oferty edukacyjnej o zewnętrzne szkolenia. Działanie takie z pewnością zostanie pozytywnie odebrane przez pracowników i umożliwi im dalsze zgłębianie interesujących ich zagadnień i tematów. 

Jak dopasować treści szkoleniowe pod m-learning?

Zaletą i jednocześnie wadą urządzeń mobilnych jest ich kompaktowy rozmiar. Mieszczący się w kieszeni telefon doskonale spełnia wszystkie swoje podstawowe role, jednak zaledwie kilkucalowa przekątna ekranu stanowi spore wyzwanie dla twórców treści szkoleniowych. 

To, co sprawdza się w przypadku e-learningu, nie zawsze działa w przypadku m-learningu. Problematyczne może być chociażby odtworzenie rozbudowanych schematów, map procesów czy złożonych wzorów i równań matematycznych. Projektując jakiekolwiek szkolenie warto mieć to na uwadze i przed jego udostępnieniem upewnić się, czy wszystkie wykorzystywane materiały graficzne są czytelne, a sama treść szkolenia optymalnie sformatowana i rozbita na czytelne bloki tekstu. Pominięcie testów może skutkować niskimi ocenami i niskim współczynnikiem ukończenia szkolenia.

Cechą charakterystyczną szkoleń m-learningowych jest to, że odbywa się je w drodze do/z pracy lub w krótkiej przerwie między spotkaniami. Biorąc pod uwagę powyższe, warto maksymalnie uprościć nawigację i ograniczyć interakcję do niezbędnego minimum. Zmuszanie użytkownika do klikania w niewielkie elementy graficzne na małym, dotykowym ekranie nie jest dobrym pomysłem.

Tworząc szkolenia od podstaw lub przerabiając istniejące kursy e-learningowe na mobilne, dobrze będzie też maksymalnie je skrócić. Należy skoncentrować się wyłącznie na najważniejszych zagadnieniach lub ewentualnie podzielić kompleksowy kurs na kilka mini szkoleń, tworzących kompleksową ścieżkę szkoleniową. Możliwość ukończenia szkolenia w maksymalnie kilka-kilkanaście minut korzystnie przekłada się na zainteresowanie kursantów i poziom ich zaangażowania.

Źródła:

  1. The U.S. Chamber of Commerce Foundation
  2. TINYpulse
  3. GALLUP