Platformy e-learningowe już wiele lat temu na stałe zadomowiły się w dużych i średnich firmach, gdzie skutecznie wspierają realizację strategii nauki i rozwoju pracowników. Wraz z rozwojem technologii, a co za tym idzie możliwości nowoczesnych systemów zarządzania nauczaniem, coraz śmielej po rozwiązania takie sięga w ostatnich latach branża przemysłowa, która docenia przede wszystkim możliwość wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej, sztucznej inteligencji oraz zdalnego wsparcia ekspertów.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak przemysł wykorzystuje systemy nauki zdalnej?
 • Czym powinien się charakteryzować LMS dla przemysłu?
 • W czym pomóc może nowoczesny system zarządzania nauczaniem (LMS)? 

Systemy nauki zdalnej w przemyśle

Dynamiczny rozwój technologii trwale rewolucjonizuje branżę przemysłową i na nowo definiuje istniejące procesy biznesowe. Zmusza do inwestycji i opierania kluczowych decyzji na wnioskach płynących z analizy gromadzonych w czasie rzeczywistym danych. Chcąc optymalizować sposób funkcjonowania firmy, skutecznie przewidywać nadchodzące trendy i jednocześnie szybko na nie odpowiadać, zarządzający powinni przede wszystkim uzbroić swoich pracowników w niezbędne kompetencje.

Koncentracja na kapitale ludzkim jest obecnie coraz bardziej istotna. Po części zmusza do tego czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0), a swoje piętno dodatkowo odciska demografia. Szacuje się, że rosnąca populacja Millenialsów już w 2025 roku stanowić będzie 75% osób aktywnych zawodowo, co wpłynie znacząco na politykę rozwoju i rekrutacji w wielu firmach.

Nowoczesna platforma LMS pozwala skutecznie wspierać transformację branży przemysłowej i zaspokajać rosnące zapotrzebowania organizacji na wiedzę. Nie tylko usprawnia pracę, przyspiesza wdrożenie pracowników i pozwala im nieustannie poszerzać wiedzę, ale też korzystnie wpływa na stronę kosztową. Szkolenia zdalne, w tym szkolenia z obsługi maszyn i instruktaże stanowiskowe, są skalowalne, niezwykle efektywne i angażujące. Odbyć je można w dowolnym miejscu i czasie, a dodatkowo nie wymagają angażowania w proces wdrożenia najbardziej doświadczonych pracowników firmy.

Szkolenia zdalne udowodniły swoją przewagę nad tradycyjnymi również w okresie pandemii. W wielu przypadkach przyczyniły się nawet do utrzymania ciągłości działania wielu przedsiębiorstw. Odpowiednio przygotowane materiały edukacyjne, a zwłaszcza filmy instruktażowe oraz szkolenia stanowiskowe, pozwalają poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach – nawet takich, kiedy nie można liczyć na obecność i wsparcie kluczowych pracowników czy firmowych ekspertów.  

Cechy platform e-learningowe dla przemysłu

Oczekiwania biznesu względem platform zdalnego nauczania w dużej mierze są takie same, niezależnie od skali i branży, którą reprezentuje organizacja. Z perspektywy zarządzających kluczowe są m.in. takie kwestie jak:

 • łatwość i szybkość implementacji,
 • skalowalność,
 • elastyczność,
 • dostępność na wielu urządzeniach,
 • intuicyjność obsługi z perspektywy użytkownika końcowego,
 • łatwość zarządzania platformą,
 • szerokie możliwości w zakresie tworzenia kursów,
 • zaawansowane opcje w zakresie monitoringu i raportowania postępów.

Powyższe cechy powinna spełniać każda platforma zdalnego nauczania, jednak wymagania branży przemysłowej są dość specyficzne i powinny być uwzględnione już na etapie dokonywania jej wyboru. LMS dla przemysłu powinien bowiem w maksymalnym stopniu odpowiadać potrzebom szkoleniowym zgłaszanym przez organizację. Oferować możliwości i formaty szkoleniowe, które zapewnią najwyższą efektywność, wysoki poziom zaangażowania kursantów, a przy okazji przyczynią się do wygenerowania niemałych oszczędności.

W branży przemysłowej najbardziej czasochłonne i angażujące są z reguły szkolenia stanowiskowe i wdrożeniowe. Najczęściej prowadzą je doświadczeni pracownicy, co dla firmy oznacza wymierne koszty – zwłaszcza w sytuacji, gdy organizacja dynamicznie rekrutuje nowych pracowników lub zmaga się z wysokim wskaźnikiem rotacji. Nowoczesna platforma zdalnego nauczania może skutecznie rozwiązać ten problem i uwolnić zasoby w firmie. Warunkiem jest jednak wybór takiej platformy, która będzie wykorzystywać elementy chociażby sztucznej inteligencji (AI), rzeczywistości wirtualnej (VR) czy rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Zalety zdalnego wsparcia

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii wdrożenie nowych pracowników, a także rozwiązanie standardowych problemów, jest o wiele prostsze i szybsze. Wystarczy jedynie przygotować odpowiednie materiały edukacyjne, wykorzystujące elementy rzeczywistości rozszerzonej i umożliwić w ten sposób pracownikom wdrożenie się w nowe obowiązki czy też przejście szkolenia stanowiskowego bez udziału osób trzecich i, co ważne, w całkowicie bezpiecznym środowisku. Sztuczna inteligencja może z kolei znaleźć zastosowanie przy udzielaniu odpowiedzi na często powtarzające się pytania kursantów – w efekcie niezbędne informacje otrzymają niemal natychmiast. 

Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Sposoby wykorzystania platform LMS

W wielu organizacjach platformy zdalnego nauczania wykorzystywane są przede wszystkim do skutecznego zarządzania rozwojem kompetencji pracowników oraz monitorowania szkoleń obowiązkowych (np. BHP). Z uwagi na specyficzne wymagania branży przemysłowej, platformy LMS, chociażby w fabrykach i firmach produkcyjnych, mogą być wykorzystywane nich w nieco inny sposób i wspierać m.in.:

Szkolenia onboardingowe w wirtualnej rzeczywistości

Wdrożenie nowych pracowników wymaga czasu i zwykle pociąga za sobą niemałe koszty. Tworząc kurs wykorzystujący elementy rzeczywistości wirtualnej (VR), można przeprowadzić nowego pracownika korytarzami firmy, zaprezentować mu kierownictwo, przedstawić funkcje i zakres obowiązków kluczowych departamentów, a nawet przenieść do wirtualnego świata całą linię produkcyjną, by w ten sposób prześledzić i dokładnie omówić cały proces produkcyjny.

Szkolenia stanowiskowe hands-free z wykorzystaniem AR

Po zakończeniu wstępnego szkolenia, pracownicy rozpoczynają zwykle szkolenia stanowiskowe, które z zasady prowadzone są przez firmowych ekspertów. Dzięki rzeczywistości rozszerzonej angażowanie najbardziej doświadczonych pracowników nie jest konieczne. Skutecznie zastępują ich okulary AR, które prezentują przed oczami pracowników istotne treści, pozwalające lepiej zrozumieć zakres obowiązków, sposób działania konkretnej maszyny lub ryzyka związane z jej niewłaściwym użytkowaniem.

Zdalne wsparcie ekspertów

Usterki i mniej lub bardziej poważne awarie zdarzają się w firmach niemal każdego dnia. Okulary AR i zdalne wsparcie ekspertów to szansa na szybkie i skuteczne ich rozwiązanie. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, które posiadają kilka zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w różnych częściach kraju lub świata. Ekspert będzie mógł szybko rozwiązać usterkę, niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajduje. Firma utrzyma dzięki temu ciągłość produkcji i uniknie ryzyka ewentualnych kar za niewywiązanie się z podpisanych kontraktów.

Cyfrowe repozytorium wiedzy

Nowoczesna platforma LMS to również szansa na scentralizowanie firmowego know-how w jednym miejscu. Celem jest stworzenie cyfrowej bazy wiedzy, do której każdy pracownik będzie mógł wrócić w dowolnym momencie – stale poszerzać wiedzą, uczyć się w swoim tempie i przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia (komputera w pracy, prywatnego laptopa czy telefonu). To również doskonały sposób na zabezpieczenie się przed konsekwencjami odejścia kluczowych pracowników i, w konsekwencji, utratę bezcennej wiedzy. Szerokie możliwości w zakresie rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji to kluczowy czynnik wyboru pracodawcy przez pokolenie Millenialsów, stąd też stworzenie takiego scentralizowanego repozytorium może przy okazji ułatwić pozyskanie i utrzymanie w firmie talentów.