Szkolenie w miejscu pracy to wiedza i wsparcie, które otrzymujemy, przygotowując się do objęcia nowej roli i obowiązków. Specyfika praktycznego szkolenia polega na tym, że pracownik zdobywa kompetencje w rzeczywistym środowisku pracy. Wprowadzanie nowozatrudnionej osoby może odbywać się na różne sposoby. Firmy często decydują się na tradycyjne podejście z użyciem książkowych instruktaży oraz czasową opiekę doświadczonych specjalistów lub wręcz przeciwnie, zwracają się w stronę bardziej nowoczesnych rozwiązań.

Szkolenie w miejscu pracy jest niezbędne w zawodach związanych z pracą fizyczną, elektronarzędziami, specjalistycznym sprzętem czy oprogramowaniem. Empiryczna nauka w warunkach rzeczywistych lub do nich zbliżonych okazuje się znacznie efektywniejsza w porównaniu ze zdobywaniem wiedzy jedynie w zakresie teorii. Praktyczne podejście sprawdza się najlepiej przy wprowadzaniu nowych pracowników lub zdobywaniu i ćwiczeniu umiejętności, które mogą nieść ryzyko uszkodzenia sprzętu przez niedoświadczonego pracownika. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w szkoleniach znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia takiego wypadku.

Wychodzenie poza schemat

Do tej pory powyższa definicja funkcjonowała jako powszechne rozumienie szkolenia w miejscu pracy. W dalszym ciągu jest aktualna, jednak wraz z rozwojem technologii w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR), szkolenia praktyczne zyskały nowe narzędzia i poszerzyły zakres działania o nowe środowiska pracy. Praktyczne podejście do szkoleń w miejscu pracy nie ogranicza się tematycznie wyłącznie do operowania maszynami czy przyswajania mechanicznej sekwencji działań. Dzięki rozwiązaniom AR oraz VR twoi pracownicy są w stanie rozwijać i wzmacniać niezbędne kompetencje, mogą również przećwiczyć rzeczywiste sytuacje w wirtualnym wymiarze. W ramach inspiracji, w późniejszej części artykułu, podzielimy się kilkoma niestandardowymi przykładami praktycznych szkoleń z użyciem technologii AR i VR. Przekonasz się, że nowe możliwości szkoleniowe są łatwe w zastosowaniu w różnych branżach i co więcej, dostarczają optymalizacyjnych rozwiązań.

Znaczenie praktycznych szkoleń

Zanim przejdziemy do przykładów niecodziennych zastosowań AI w szkoleniach, przyjrzyjmy się modus operandi praktycznego podejścia do przyswajania wiedzy. Co sprawia, że ten sposób nauki przynosi tak dobre efekty niezależnie od tego, czy uczeń jest wzrokowcem, czy też uczy się ze słuchu lub na podstawie przeczytanego tekstu. Szkolenia w miejscu pracy z wykorzystaniem technologii AR/VR wychodzą naprzeciw wszystkim preferencjom, z uwagi na to, że angażują audiowizualnie oraz przestrzennie, aktywując użytkownika również na poziomie praktycznym. Badania potwierdzają, że wykonywanie czynności w warunkach rzeczywistych aktywuje “pałac pamięci”, czyli technikę pamięciową znaną również jako metoda loci. Dzięki doświadczaniu sekwencji działań lub, jak kto woli, przekładaniu teorii na praktykę, pracownik jest w stanie łatwo przypomnieć sobie nowo przyswojoną wiedzę. Okazuje się, że wpływ szkoleń empirycznych na zapamiętywanie jest porównywalnie silny w środowisku VR i AR. Według badań Uniwersytetu w Maryland doświadczenia zdobyte w środowisku VR mają taki sam poziom retencji jak te oparte o aktywności w świecie rzeczywistym.

Korzyści z wirtualnego szkolenia w miejscu pracy

Trudno dyskutować z pozytywnymi efektami szkolenia w miejscu pracy. Poza osiąganiem głównego celu, jakim jest skuteczny przepływ wiedzy, szkolenie bazujące na technologii AI niesie ze sobą więcej korzyści. Poniżej lista tych, które uznaliśmy za najistotniejsze.

Szkolenie w miejscu pracy
  • Szkolenie w miejscu pracy przyspiesza proces nauki dzięki możliwości doświadczania warunków bliskich rzeczywistym. Złożony format transferu wiedzy w szkoleniach stanowiskowych umożliwia szybszą adaptację do nowej roli. W stosunkowo krótkim czasie osoby uczące się w interaktywny sposób są w stanie wykonywać proste zadania samodzielnie.
  • Dzięki wykorzystaniu AI szkolenie w miejscu pracy okazuje się nie tylko efektywne, a co więcej, może przynieść oszczędności, kosztując ułamek dotychczasowych wydatków szkoleniowych, które przeznaczone były na tworzenie środowiska wyłącznie do celów wdrożeniowych. Korzystniejszy bilans wydatków wynika z mniejszej liczby zaangażowanych osób oraz ograniczonej przestrzeni koniecznej do odbycia szkolenia. Wykorzystana technologia może wydawać się nieco kosztowna, jednak może przynieść wymierne oszczędności, na przykład w postaci niższych wydatków na ubezpieczenie sprzętu oraz znacznego spadku liczby wypadków przy pracy.
  • Szkolenie w miejscu pracy dobrze sprawdza się w oparciu o uporządkowany program. Można włączyć do niego wykaz obowiązków, listę zadań lub sekwencje czynności, które musi opanować nowy pracownik. Program wdrożeniowy jest bardzo łatwy do ułożenia, a jego finalny kształt zależy od zapotrzebowania pracodawcy.   
  • Wdrożenie stanowiskowe z wykorzystaniem AI dostarcza kompleksowych i angażujących treści pracownikom. Interaktywna metoda nauki umożliwia opanowanie nowych umiejętności w szybkim tempie, dzięki temu, że proponowane rozwiązania AI są atrakcyjne dla użytkownika i zwiększają jego zaangażowanie w naukę.
  • Szkolenie w miejscu pracy jest skuteczniejsze w utrwalaniu wiedzy i pozytywnie wpływa na wydajność pracownika. Korzystnie oddziałuje również na samo doświadczenie nauki, które przekłada się później na satysfakcję z poprawnie wykonywanych zadań oraz wzmocnienie pewności siebie wynikające z nabycia nowych kompetencji.
  • VR oferuje bezpieczne wirtualne środowisko, idealne do przećwiczenia sytuacji, które byłyby ryzykowne do odtworzenia w rzeczywistości przez niedoświadczonych pracowników.
  • Z kolei szkolenia AR odbywają się w prawdziwym środowisku pracy. Technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala nowym pracownikom odbywać bezpieczne ćwiczenia praktyczne krok po kroku na podstawie instrukcji wyświetlanych podczas nauki. Poprawność wykonywania zadań może być weryfikowana przez system.
  • Zamiast poświęcać długie godziny na obserwowanie pracy pozostałych pracowników oraz wykonywanie zadań pod kontrolą przełożonego, nowozatrudnione osoby zdobywają doświadczenie na własnej skórze, w trakcie praktycznej nauki zadań związanych z ich nowym stanowiskiem. Specjaliści, którzy do tej pory przeznaczali swój cenny czas na kształcenie nowych pracowników, dzięki AI mogą skupić się na swojej pracy. Ich praktyczna wiedza została wykorzystana przy tworzeniu szkolenia, które od tej pory będzie w użytku za każdym razem, gdy będzie trzeba wdrożyć nowego pracownika.
  • Niezliczone zastosowania szkoleń w miejscu pracy umożliwią twoim pracownikom naukę obsługi urządzeń oraz oprogramowania wymaganego na danym stanowisku. Szkolenie może również polegać na obserwacji innego pracownika w trakcie wykonywania zadań na stanowisku, jednak nie będzie w żaden sposób ingerować w jego pracę. Poza zdobywaniem praktycznych umiejętności, szkolenie oparte o sztuczną inteligencję umożliwia także poznawanie standardów danego miejsca pracy, jego wymogów i obowiązujących przepisów.
Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Niestandardowe przykłady z życia wzięte, które zrobią na Tobie wrażenie

Przyzwyczajamy się do myśli o szkoleniach w rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), ale w dalszym ciągu łączymy je z profesjami wymagającymi obsługi ciężkich maszyn czy zapamiętywania ciągu czynności. Ćwiczenie koordynacji oko-ręka w trakcie wirtualnych szkoleń w miejscu pracy nie bez przyczyny zyskało dużą popularność, jednak możemy wyjść daleko poza ten schemat. Zebraliśmy kilka inspirujących przykładów szkoleń AI z różnych branż, które są dowodem na wszechstronność nauki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozwiązania przyszłości nareszcie znalazły zastosowanie w naszej teraźniejszości.

Jak się okazuje, kierowca rajdowy może przygotować się do wymagającej trasy w całkowicie bezpiecznych warunkach. Dzięki szkoleniom Hondy, wspieranym przez AI, można na własnej skórze przetestować trasę ze wszystkimi jej atrybutami, uwzględniającą czynnikii środowiskowe, przyczepność opon i aerodynamikę pojazdu. Szkolenie umożliwia również ćwiczenie refleksu i szybkiego podejmowania decyzji w trakcie jazdy, co jest niezwykle ważne i jednakowo trudne do doskonalenia poza torem wyścigowym.

Kolejny świetny przykład szkolenia dla kierowców możemy podpatrzeć u UPS. Firma wykorzystuje urządzenia VR do szkolenia kurierów w zauważaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na wirtualnej drodze. Nowo zatrudnieni kierowcy są szkoleni na zajęciach w tradycyjny sposób, następnie przenoszą się do środowiska VR, żeby przetestować nabyte umiejętności w praktyce. Według danych UPS od czasu dodania elementu VR do szkoleń, retencja pracowników wzrosła do poziomu 75%.

Z kolei zupełnie inne umiejętności są wymagane od pracowników Walmart, gdzie programu VR używa się do nauki nowych technologii wdrażanych przez firmę oraz przy szkoleniach mających na celu poprawienie poziomu obsługi klienta. Cytując Datatechvibe: “Tak jak UPS, Walmart odnotował wzrost poziomu retencji wśród pracowników, od kiedy zaczęto używać VR jako narzędzia szkoleniowego. Wyniki testów wiedzy po szkoleniach z VR są lepsze o 10-15%.” Poza regularnymi szkoleniami, pracownicy Walmartu wprawiają się również w sposobach postępowania w sytuacjach rzadziej spotykanych, takich jak gorączka zakupów w Black Friday.

Poza branżą handlową czy firmami dostawczymi, istnieje wiele innych obszarów zastosowania szkoleń z użyciem VR. Obecnie pracownik może ćwiczyć swój refleks, uczyć się zasad obowiązujących w firmie lub zaznajamiać się z zasadami postępowania oczekiwanymi w sytuacjach specyficznych dla jego roli. Szkolenia VR stają się popularne w wojsku i policji, pozwalając rekrutom na wirtualne ćwiczenie pracy w terenie, zanim faktycznie tam dotrą. Kolejny duży segment czerpiący korzyści z rozwiązań VR to szkolnictwo. Zwłaszcza w dziedzinach takich jak medycyna, które wymagają długotrwałych staży i wieloletniej praktyki.

Optymalizacja szkoleń wdrożeniowych

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona do tej pory kojarzona była głównie z grami, jednak z czasem rozwiązania AI znalazły zastosowanie również w szkoleniach w miejscu pracy, co okazało się punktem zwrotnym dla wielu przedsiębiorstw. Możesz rozwijać umiejętności i kompetencje swoich pracowników w bezpiecznych warunkach bez konieczności spędzania nad tym dodatkowych godzin ani przeznaczania czasowych zasobów ekspertów. Dzięki technologii wearable możesz zaprojektować treść szkolenia i na dobre zautomatyzować proces kształcenia pracowników. Monitoruj postępy w nauce, sprawdzaj progres w trakcie szkolenia, zbieraj raporty i dostarczaj konstruktywny feedback, wskazując obszary do poprawy. Z przedstawionych przykładów jasno wynika, że wirtualne szkolenia przestały funkcjonować jako narzędzie przyszłości, znalazły już zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jeśli zaciekawił Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się nieco więcej na temat usprawnień gwarantowanych przez rozwiązania AI, zapraszamy do lektury tego e-booka.