Wraz z rozwojem branży i postępem technologicznym, pracownicy powinni być na bieżąco z najnowszymi wymaganiami i wiedzą. Szkolenia przypominające to skuteczny sposób na to, by aktualizować umiejętności pracowników i informować ich o wszelkich zmianach lub postępach, które następują w branży.

Czym jest szkolenie przypominające?

Szkolenie przypominające to rodzaj szkolenia, które ma na celu wzmocnienie posiadanych umiejętności i wiedzy. Ten rodzaj szkolenia jest zazwyczaj krótszy niż szkolenie wstępne i jest skierowany do pracowników, którzy posiadają już doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w danym obszarze. Celem szkolenia przypominającego jest wsparcie pracowników w utrzymaniu ich umiejętności na wysokim poziomie i byciu na bieżąco ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami. Szkolenia przypominające mogą przybierać różne formy, w zależności od specjalizacji oraz konkretnych umiejętności i wiedzy, które należy wzmocnić. Oto kilka przykładów różnych rodzajów szkoleń przypominających, których mogą potrzebować pracownicy w różnych sektorach:

  • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy: Praca w niebezpiecznym środowisku, takim jak place budowy, fabryki lub zakłady chemiczne, może wymagać regularnych szkoleń w zakresie protokołów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania wypadkom lub urazom. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa może obejmować takie tematy, jak prawidłowe korzystanie ze sprzętu ochronnego, procedury awaryjne i obchodzenie się z niebezpiecznymi materiałami.
  • Szkolenie z obsługi klienta: Pracownicy na stanowiskach związanych z obsługą klienta, takich jak przedstawiciele call center lub sprzedawcy detaliczni, mogą potrzebować regularnych szkoleń odświeżających umiejętności obsługi klienta. Takie szkolenie może obejmować aktywne słuchanie, rozwiązywanie konfliktów i obsługę wymagających klientów.
  • Szkolenie sprzedażowe: Przedstawicielom handlowym niezbędne są regularne szkolenia odświeżające w zakresie technik i strategii sprzedaży, aby mogli poprawić swoje wyniki. Szkolenie to może obejmować poszukiwanie potencjalnych klientów, negocjacje i techniki zamykania sprzedaży.
  • Szkolenie z oprogramowania: Pracownicy, których narzędziem pracy jest oprogramowanie, mogą potrzebować regularnych szkoleń odświeżających, aby nadążyć za aktualizacjami lub zmianami w działaniu systemu. Na przykład firma, która korzysta z określonego oprogramowania księgowego, może zapewnić odświeżające szkolenie swojemu zespołowi, aby upewnić się, że ten korzysta z niego poprawnie i wydajnie. Lub, jeśli jest to firma e Commerce, która korzysta z oprogramowania ERP E Commerce, może zorganizować szkolenie, aby wesprzeć pracowników w optymalnym korzystaniu z oprogramowania, efektywnym zarządzaniu zasobami, przetwarzaniu zamówień, czy śledzeniu przesyłek i usprawnianiu operacji.
Umów się na prezentację, zobacz jak działa Samelane
Zarezerwuj spotkanie

Znaczenie kursów przypominających

Celem szkolenia odświeżającego jest wzmocnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności pracownika w danym obszarze, co może wpłynąć na jego wydajność pracy i zapewnić, że jest on na bieżąco z najnowszymi trendami, najlepszymi praktykami i regulacjami. Szkolenia przypominające są konieczne, ponieważ wiedza i umiejętności szybko się dezaktualizują, zwłaszcza w szybko rozwijających się branżach. Szkolenia mające na celu odświeżenie wiedzy pomagają pracownikom zachować aktualne kompetencje oraz zwiększyć satysfakcję z pracy, motywację i możliwości rozwoju kariery. Szkolenia przypominające są szczególnie ważne w służbie zdrowia, lotnictwie i przemyśle wytwórczym, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne szkolenia koncentrujące się na aktualizacji wiedzy mogą pomóc pracownikom uniknąć błędów, zapobiegać wypadkom i zapewnić, że są obeznani z przepisami bezpieczeństwa, chroniąc zarówno siebie, jak i organizację. Celem szkolenia przypominającego jest zapewnienie, że pracownicy mają wiedzę, umiejętności i pewność siebie, aby wykonywać swoją pracę skutecznie i bezpiecznie.

Korzyści ze szkoleń przypominających

Istnieje wiele korzyści płynących ze szkoleń przypominających, zarówno dla pracowników, jak i ich organizacji. W przypadku tych pierwszych, szkolenia przypominające pomagają poczuć się pewniej i bardziej kompetentnie w swoich rolach, co prowadzi do większej satysfakcji i lepszych wyników pracy. W przypadku organizacji, szkolenia przypominające są w stanie zwiększyć produktywność, zmniejszyć liczbę błędów i wypadków oraz poprawić ogólną jakość pracy. Szkolenia odświeżające pozwalają na aktualizację umiejętności, pomagając pracownikom w utrzymaniu ich umiejętności i wiedzy w danym obszarze, co może poprawić ich wydajność pracy. Ponadto zapewniają one, że pracownicy są na bieżąco z trendami branżowymi, najlepszymi praktykami i obowiązującymi przepisami. Szkolenia przypominające mogą również poprawić perspektywy kariery pracowników poprzez zwiększenie ich umiejętności i wiedzy. Czynią ich bardziej wartościowymi dla organizacji i zwiększają szanse na awans lub nowe możliwości. W przypadku firmy, szkolenia odświeżające wiedzę mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby błędów i wypadków, szczególnie w branży produkcyjnej, budowlanej i opiece zdrowotnej, gdzie bezpieczeństwo jest kluczowe. Zwiększona wydajność pracy jest również korzyścią płynącą ze szkoleń odświeżających, które pomagają pracownikom w efektywniejszej pracy poprzez zadbanie o to, że są na bieżąco z najnowszymi trendami branżowymi, praktykami i przepisami

Rola LMS w szkoleniach przypominających

W ostatnich latach nauka online stała się bardzo popularną formą szkoleń przypominających. Systemy zarządzania nauczaniem zapewniają organizacjom wydajny i opłacalny sposób dystrybucji szkoleń przypominających. Oto kilka sposobów wykorzystania platformy edukacyjnej, do realizacji szkoleń nie tylko skutecznych, ale także angażujących:

  • Dostęp do materiałów szkoleniowych: LMS umożliwia pracownikom dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Oznacza to, że pracownicy mogą przeglądać materiały szkoleniowe w razie potrzeby, nawet po ukończeniu szkolenia wstępnego, co może pomóc w lepszym zapamiętywaniu oraz budowaniu retencji wiedzy.
  • Spersonalizowane szkolenia: Platforma edukacyjna umożliwia organizacjom dostarczanie pracownikom spersonalizowanych szkoleń w oparciu o ich indywidualne potrzeby i poziomy umiejętności. Dzięki temu wiadomo, że pracownicy otrzymają odpowiedni poziom szkolenia, niezależnie od tego, czy potrzebują całkowitego odświeżenia, czy tylko szybkiego przeglądu.
  • Śledzenie i raportowanie: System zarządzania nauczaniem pozwala organizacjom śledzić postępy pracowników oraz wyniki szkoleń odświeżających wiedzę. Pomaga to zidentyfikować obszary, w których pracownicy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia i zapewnić wgląd w skuteczność programu szkoleniowego.
  • Grywalizacja: LMS pozwala na korzystanie z elementów grywalizacji, takich jak quizy, odznaki i tabele wyników, aby szkolenia przypominające były bardziej angażujące i motywujące dla pracowników.

Wykorzystaj LMS do kursów przypominających

Podsumowując, szkolenia przypominające są cennym narzędziem zarówno dla pracowników, jak i organizacji. Wzmacniając istniejące umiejętności i wiedzę, szkolenia te są w stanie pomóc pracownikom być na bieżąco i poprawić ich wydajność w pracy. Dzięki LMS organizacje mogą zapewnić swoim pracownikom skuteczne i wydajne szkolenia przypominające, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia umiejętności i produktywności. Co więcej, LMS wykazuje się dużą skutecznością jako narzędzie do dostarczania pracownikom szkoleń przypominających, ponieważ zapewnia swobodny dostęp do materiałów szkoleniowych, spersonalizowanych szkoleń, śledzenia i raportowania.