Polecane Case Studies

Sprawdź jak Samelane pomaga klientom

Comcast wybrał Samelane do szkolenia pracowników na całym świecie

Nasz zespół wdrożył modyfikacje platformy e-learningowej dla pracowników firmy Comcast. System składa się z dwóch głównych modułów użytkownika:
dla administratorów oraz dla osób uczących się.

Moduł dla administratorów umożliwia tworzenie i zarządzanie kursami, dodawanie/usuwanie uczniów, przydzielanie i sprawdzanie zadań, zbieranie statystyk itp. Moduł dla uczniów pozwala na przeglądanie dostępnych kursów, otrzymywanie powiadomień o wymaganych kursach obowiązkowych, podejmowanie kursów, zaliczanie testów i quizów, śledzenie postępów itp. 

Klient zmagał się z problemem słabego połączenia z Internetem w niektórych lokalizacjach. Z tego powodu musieliśmy opracować rozwiązanie minimalizujące wykorzystanie zewnętrznego połączenia internetowego w obszarach, które zmagają się z niską jakością Internetu, jednocześnie zwiększając wydajność aplikacji
dla firmy Comcast.

Dla jednostek biznesowych klienta korzystających z lokalnych NAS opracowaliśmy aplikację NAS Drive, która na co dzień synchronizuje zawartość lokalnych NAS z danymi z AWS. Rozwiązanie to wymagało wielu modyfikacji DevOps, ale ostatecznie udało nam się zapewnić płynne korzystanie z platformy nawet użytkownikom z obszarów o słabym połączeniu z Internetem.

Klient docenił katalog kursów oraz prosty kreator kursów umożliwiający tworzenie treści kursów od podstaw, a także ponowne wykorzystanie istniejących materiałów (PDF, video-audio, HTML5, artykułów, quizów, zdjęć itp.) oraz zadań domowych. Nasza aplikacja do wgrywania kursów scormowych obsługuje najnowsze, zgodne z normami branżowymi chmury SCORM i Tin Can xAPI w zakresie interoperacyjności treści. Zaimplementowane szkolenia prowadzone przez instruktorów i webinaria mogą być łatwo konfigurowane, nagrywane i obsługiwane za pośrednictwem platformy. Kalendarze, Harmonogram i Przypomnienia pomagają klientowi śledzić proces uczenia i zarządzać użytkownikami poprzez wykorzystanie alertów i przypomnień, aby upewnić się, że ich nauka przebiega zgodnie z harmonogramem.

Po udanej współpracy również inne jednostki biznesowe Comcast zdecydowały się dołączyć do Samelane.

control room zoom

Comcast – główny amerykański dostawca produktów i usług telewizji kablowej, rozrywki i komunikacji.

Głównym wyzwaniem projektu było znalezienie sposobu na synchronizację kursów (głównie filmów, SCORM-ów i innych dużych plików) pomimo wolnego połączenia z Internetem, a także na obsługę ich z lokalnych NAS-ów (zamiast z użyciem AWS) i ostatecznie udostępnienie ich 40 000 użytkownikom na całym świecie.

Samelane jest platformą, która pomaga zoptymalizować i łatwo rozbudować procesy związane z wdrażaniem nowych pracowników, szkoleniem personelu, przestrzeganiem przepisów, ocenianiem, zaangażowaniem pracowników itp.

40.000 użytkowników na całym świecie.

Prawie 400 jednostek organizacyjnych.

Około 200.000 ukończonych kursów e-learningowych.

building place zoom

TKM Projekt jest polską firmą z prawie 20-letnim doświadczeniem w budowie maszyn, stanowisk zrobotyzowanych i linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb klientów.

Brak możliwości przeprowadzenia na miejscu testów odbiorczych laserowego systemu grawerującego, zbudowanego dla jednego z kluczowych klientów, ze względu na ograniczenia nałożone w czasie pandemii COVID-19, stały się poważnym utrudnieniem dla firmy.

Przeprowadzenie zdalnie testów odbiorczych systemu, przy użyciu platformy Samelane, która eliminuje konieczność wizyty klienta w zakładzie producenta, pomogło uniknąć zatrzymania realizacji projektu.

Z pomocą Samelane testy odbiorcze zostały zakończone na czas, rozliczenia po zakończeniu prac mogły zostać zrealizowane, a projekt pomyślnie wszedł w fazę wdrożenia.

Samelane pomaga firmie TKM Projekt w kluczowej implementacji

Firma TKM Projekt pracowała nad zaprojektowaniem i wykonaniem systemu
do grawerowania laserowego dla jednego ze swoich dużych klientów z branży produkcyjnej. Projekt miał ścisłe ramy czasowe na dostawę i odbiór każdego etapu, przez które obie strony płynnie przechodziły. Był to kolejny projekt realizowany przez TKM Projekt dla tego klienta. Obie firmy miały bardzo dobre relacje biznesowe i długą historię udanej współpracy. 

Tym razem jednak planowany harmonogram realizacji projektu został wstrzymany ze względu na ograniczenia wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19. Obie firmy musiały zakazać wyjazdów służbowych i dostępu do pomieszczeń produkcyjnych podmiotom zewnętrznym, co uniemożliwiło przeprowadzenie testów odbiorczych (FAT – Factory Acceptance Testing).

W fazie FAT klient weryfikuje, czy zamówiona maszyna działa dokładnie tak, jak powinna po zainstalowaniu jej w zakładzie. Testy przeprowadzane są w oparciu o specyfikację wymagań użytkownika (URS), która zawiera wyraźne oczekiwania wobec projektowanego systemu. Sprawdzane jest funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa oraz wszystkie parametry pracy maszyny.

Ze względu na złożoność testów odbiorczych, są one wykonywane przez klienta na miejscu, w zakładzie producenta, często w kilku iteracjach, podczas których wprowadzane są nowe uwagi i sprawdzane są zmiany, które były wymagane wcześniej. Faza FAT jest ważnym kamieniem milowym otwierającym (lub zamykającym) drogę do ostatecznego wdrożenia.

Początkowo firmy nie były przekonane, że przeprowadzenie tak krytycznej dla projektu części bez fizycznej obecności klienta w pobliżu maszyny może być zrealizowane. Jednak po zapoznaniu się z proponowanym procesem operacyjnym i rozwiązaniami oferowanymi przez Samelane, zdecydowano się na przeprowadzenie odbioru w pełni zdalnie. 

Samelane został z powodzeniem wykorzystany do wsparcia procesu zgłaszania uwag i komentarzy podczas testów akceptacyjnych i zatwierdzania zmian. Dodatkowo, moduł Augmented Reality (Rzeczywistości Rozszerzonej), który zapewnia funkcjonalność zdalnej obsługi wspomaganej przez AR, pozwolił klientowi na zdalną kontrolę maszyny i obserwację jej pracy w czasie rzeczywistym.

Samelane pomógł firmie TKM Projekt w osiągnięciu ważnego kamienia milowego, który otworzył drogę do ostatecznego wdrożenia nowej maszyny.

Grupa Azoty dokonuje znaczącej cyfryzacji przy pomocy platformy Samelane

Grupa Azoty musiała ujednolicić proces przekazywania i archiwizacji wiedzy z różnych obszarów (procedury operacyjne, rutynowe zadania, zasady bezpieczeństwa, a także zadania praktyczne, serwisowe, procesy awaryjne itp.) 

Ponadto, miało to mieć wpływ na obniżenie kosztów wynikających z odpływu wiedzy, która nie była przekazywana przed odejściem z organizacji kluczowych pracowników i ekspertów.

Klient chciał mieć możliwość zarządzania treścią szkoleń i instrukcjami dotyczącymi pracy we własnym zakresie, bez angażowania zewnętrznych dostawców, tak aby można było zmniejszyć koszty związane z organizacją kursów i bardziej zaangażować pracowników w proces szkoleniowy poprzez dostarczenie treści kursów w atrakcyjnej formie multimedialnej. 

Klient docenił wartość wykorzystania modułu rzeczywistości rozszerzonej (AR) do wspomagania pracowników fizycznych w złożonych procesach, co ma na celu redukcję kosztów związanych z popełnianiem błędów przez ludzi.

W ramach programu pilotażowego wdrożyliśmy scentralizowany system zarządzania procesami szkoleniowymi, który obejmuje moduł e-Learning oraz moduł Rzeczywistości Rozszerzonej (AR). 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, podeszliśmy do wdrożenia w sposób elastyczny. Po pierwsze, wdrożyliśmy Samelane Enterprise, aby szybko udostępnić klientowi jego funkcjonalność. Następnie wdrożyliśmy moduł Rzeczywistości Rozszerzonej (AR). Później dla każdego z modułów zostały przygotowane przykładowe treści: trzy szkolenia e-Learning, jedno szkolenie AR. Przykładowe szkolenia pozwoliły klientowi na przetestowanie całego systemu na wczesnym etapie pilotażu i zapoznanie się z jego funkcjonalnością.

Po dostarczeniu zainstalowanego i skonfigurowanego systemu wraz z przykładowymi szkoleniami, klient sprawdził łatwość obsługi systemu, wpływ digitalizacji procesu szkoleniowego na zaangażowanie pracowników, korzyści płynące ze scentralizowanego zarządzania procesem szkoleniowym oraz jego wpływ na jakość i koszty szkolenia pracowników. Dodatkowo zweryfikowano możliwość rozszerzenia wykorzystania modułu AR na inne obszary, w tym wsparcie działań operacyjnych pracowników produkcyjnych.

Niewątpliwą korzyścią dla organizacji było scentralizowane zarządzanie procesem szkoleniowym, które pozwoliło na zdefiniowanie ścieżek kształcenia dla wielu działów i jednostek organizacyjnych oraz podgląd wyników nauki i statystyk.

Z pomocą Samelane klient uzyskał niezależność od dostawców zewnętrznych w zakresie zarządzania treścią i zasobami systemu, a jednocześnie otrzymał stałe wsparcie merytoryczne i techniczne od dostawców systemu w ramach miesięcznej opłaty licencyjnej.

grupa azoty factory zoom

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną, powstałą w wyniku konsolidacji kluczowych zakładów tej branży.

Wyzwanie: Brak zdigitalizowanej wiedzy, do tej pory utrzymywanej w dużej mierze w formie papierowej i przekazywanej w sposób niesformalizowany i trudny do zarządzania.

Samelane redefiniuje naukę w Grupie Azoty podczas największej zmiany pokoleniowej firmy, wprowadzając kursy cyfrowe i szkolenia praktyczne oparte na AR.

Platforma umożliwia dzielenie się wiedzą w formie szkoleń cyfrowych, tworzonych i przypisywanych do odpowiednich pracowników i działów przez administratorów Grupy Azoty. Klient otrzymał kompleksowe narzędzie do zarządzania procesem uczenia się w organizacji oraz wdrożone procedury określające formalny sposób przekazywania wiedzy.